Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
29.04.2012 22:19

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб": огляд

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-VI від 23 лютого 2012 року (далі по тексту – Закон) вступить в дію від 22 вересня 2012 року. Основні новації, які містить даний Закон на відміну від Закону України «Про Фонд гарантування

Закон України «Про систему гарантуваннявкладів фізичних осіб» №4452- VI від 23 лютого 2012 року  (далі по тексту– Закон) вступить в дію від 22 вересня 2012 року. Основні новації, які міститьданий Закон на відміну від Закону України «Про Фонд гарантування вкладівфізичних осіб» № 2740-ІІІ від 20 вересня 2001 року:

І.Повноваження.

ЗаФондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тесту – Фонд) закріплено ряддодаткових функцій. Зокрема: Фонд має право виводити неплатоспроможні банки зринку та брати участь в інспекційних перевірках проблемних банків запропозиціями Національного банку України, застосовувати до банків та їхкерівників відповідно фінансові санкції і накладати адміністративні штрафи.

            Частиною 7 ст. 3 Закону передбачено,що органи державної влади та Національний банк України не мають втручатися вдіяльність Фонду щодо реалізації законодавчо закріплених за ним функцій іповноважень. Взаємодія Фонду з Національним банком України та органамидержавної влади здійснюється в межах, визначених цим Законом, іншими актамизаконодавства.

            Слід зауважити, що з моментунабрання чинності Закону Фонд буде незалежною структурою, водночас підзвітний Національномубанку України та Кабінету Міністрів України, та  мати функції, що є притаманними виключноНаціональному банку України.

 

ІІ.Джерела формування коштів Фонду.  

Законвизначає додаткові джерела фінансування Фонду, зокрема: кошти Фонду можутьформуватися за рахунок коштів з Державного бюджету України; доходів від наданняфінансової підтримки приймаючому банку; благодійних внесків, грантів, технічноїдопомоги,  у тому числі від іноземнихосіб; коштів, отриманих від виконання заходів, передбачених планом врегулювання,зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку, ліквідаціїбанку.

Мінімальнийобсяг коштів Фонду не може бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованихФондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів зучасників Фонду, які мають надійти протягом наступного кварталу.

Окрімвищевказаного, Законом передбачається найзначніша новація для банків - цезапровадження диференційованих внесків до фонду. Так, ст. 22 Закону передбачає,що Фонд має право встановлювати своїм нормативно-правовим актом порядокрозрахунку розміру регулярних зборів до Фонду у формі диференційованих зборів.Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважуваннябазової річної ставки збору за ступенем ризику. Розмір диференційованого зборумає бути не менше розміру базової річної ставки.

Методикаоцінки ступеню ризиків банку для розрахунку диференційованих зборіввстановлюється нормативно-правовим актом Фонду, що підлягає погодженню зНаціональним банком України.

Щеоднією важливою нормою Закону є підвищення регулярного збору. Розмір базовоїрічної ставки збору становить 0,8% бази нарахування в іноземній валюті (длягривні цей показник залишився на тому ж рівні – 0,5%).

 

 

ІІІ.Інші новації для банків та вкладників.

Устатті 52 Закону передбачена субсидіарна відповідальність власників істотноїучасті, контролерів та керівників банку, яку вони мають нести в разі, якщо діїчи бездіяльність таких осіб призвели до понесення банком збитків та/абозавдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку.

Уразі отримання Фондом відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимогиу строк, встановлений Фондом, Фонд має право звернутися до суду з вимогою простягнення майна з таких осіб для задоволення вимог кредиторів.

Окремуувагу слід звернути на те, що в Законі відсутнє положення, яке б чіткорегулювало гарантії за депозитом. З огляду на це, у вкладників банку виниклипобоювання, що розмір відшкодувань може зменшитися. Втім, на офіційному сайтіФонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.org.ua/розміщено прес-реліз, де Фонд повідомляє, цитата: «у зв’язку з прийняттямЗакону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого2012 р. № 4452-IV  порядок встановленнягарантованої суми відшкодування не зміниться і Фонд гарантуватиме кожному вкладникувідшкодування коштів за його вкладами, але не більше суми, встановленоїадміністративною радою Фонду, яка на сьогоднішній день складає 150000 грн.

Звертаємоувагу громадськості на те, що в діючому Законі України «Про Фонд гарантуваннявкладів фізичних осіб» зазначено гарантований розмір відшкодування коштів завкладами у сумі 1200 грн. та визначена можливість  його збільшення за рішенням адміністративноїради Фонду. З моменту прийняття цього Закону у 2001 р. розмір гарантованої сумивідшкодування збільшувався шляхом відповідних рішень адміністративної радиФонду 8 разів.

Підвищення  гарантованого розміру відшкодовування завкладами з 50000 грн. до 150000 грн. відбулось шляхом введення відповідноїнорми Закону «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкамфінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від31.10.2008 № 639-VI,  який носивтимчасовий характер і діяв до 1 січня 2011 р. З метою недопущення зменшення розміругарантій за вкладами після зазначеного строку адміністративна рада Фондускористалась своїми повноваженнями і вирішила зберегти розмір відшкодуваннякоштів за вкладами у сумі 150000 грн. (Рішення адміністративної ради Фондугарантування вкладів фізичних осіб «Про розмір відшкодування коштів завкладами» від 17 листопада 2010 року N 2, зареєстроване в Міністерстві юстиціїУкраїни 06 грудня 2010 р. за N 1220/18515)».

 О кремимабзацом зазначу про позитив, який містить Закон України «Про систему гарантуваннявкладів фізичних осіб», а саме: нормами Закону скорочуються терміни виплатпісля прийняття рішення про ліквідацію банку (з 2-ох місяців до 7 днів з дняприйняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку); строкдії тимчасової адміністрації скорочується з 1 року до 3-ох місяців, а длясистемоутворюючих банків з 18 місяців   до6-и місяців; під час дії тимчасової адміністрації не буде встановлюватисьмораторій на повернення вкладів фізичних осіб за безстроковими та строковимидоговорами, термін яких закінчився, в межах гарантованої суми;   якщо у період дії тимчасової адміністраціївкладник не може отримати свій вклад, включаючи відсотки, протягом 7 робочихднів з дня закінчення терміну дії договору або за безстроковим вкладом, Фондвидає банку позику для забезпечення виплат такому вкладнику в межахгарантованої суми.

 

Теги: банки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net