Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.06.2011 19:50

Огляд основних змін в системі оподаткування: ПДВ

Податку на додану вартість присвячено окремий розділ Податкового кодексу України (далі по тексту – Кодекс), а саме Розділ V . Даний розділ містить ряд нововедень в порівнянні із Законом України «Про податок на додану вартість», зокрема:

Податку на додану вартість присвячено окремий розділ Податкового кодексу України (далі по тексту – Кодекс), а саме Розділ V . Даний розділ містить ряд нововедень в порівнянні із Законом України «Про податок на додану вартість», зокрема:

 

і) Щодо реєстрації платником ПДВ і анулювання реєстрації:

 

            Для обов’язкової реєстрації платником податку підлягають особи (платники), загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість) (окрім осіб, які є платниками єдиного податку).

           

            В добровільному порядку можуть реєструватися особи, які не є платниками ПДВ у зв’язку з тим, що об’єми операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно Розділу V є меншими 300 000 грн. і обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання і така особа вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку.  

 

Реєстрація платником ПДВ діє до дати її анулювання. Анулювання здійснюється шляхом виключення із реєстру платників даного податку, і з цього моменту особа позбавляється права на включення сум в податковий кредит і оформлення податкових накладних.

 

 

іі) Щодо об’єкту оподаткування :

Об'єктом оподаткування є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України; постачання послуг місце постачання яких розташоване на митній території України та інші операції, вичерпний перелік яких наведений в ст. 185.1 Кодексу.

Постачанням послуг , згідно ст. 14.1.185 Кодексу, є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Постачання товарів , згідно ст. 14.1.191 Кодексу, є будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Звертаю увагу на терміни "постачання товарів/послуг", які вживаються в тексті податкового закону у значенні відмінному від значення терміну "поставка", що надається йому цивільним або господарським законодавством. Сутність правового регулювання податкових відносин полягає в оподаткуванні операції, виходячи не з її правової форми, а з економічного змісту операції. З огляду на зазначене податкове право оперує власним понятійним апаратом, що використовується виключно для цілей оподаткування, регулювання податкових відносин.

Широке визначення постачання товарів/послуг надає можливість віднести до них будь-які операції, що мають економічну вартість. З’ ясуємо на прикладі орендних платежів. В Податковому кодексі на відміну від Закону "Про податок на додану вартість" орендні платежі прямо не віднесені до об'єкта оподаткування ПДВ. Водночас, відповідно до п. 14.1.185 Кодексу, до послуг відносяться, зокрема, операції з передачі права на "інші нематеріальні активи". Відповідно до п. 14.1.120 Кодексу під нематеріальними активами слід розуміти, зокрема, право користування майном та майновими правами платника податків в установленому законодавством порядку. З огляду на зазначене операції з оплати орендних платежів є об'єктом оподаткування ПДВ.

 

Ще однією з новел є те, що виплата роялті не є об'єктом оподаткування ПДВ. Роялті - це платіж як винагорода виключно за користування або надання права на користування об'єктами інтелектуальної власності (п. 14.1.225). При цьому не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів інтелектуальної власності у володіння, розпорядження чи власність особи, або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності. Таким чином, якщо умовами відповідного договору передбачаються вказані права покупця (ліцензіата), операція з надання таких прав (постачання послуг) є об'єктом оподаткування.

 

ііі) Щодо ставки ПДВ:

За податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року - 17 відсотків.

 

іv) Щодо місця постачання послуг:

Істотно розширено перелік послуг, місцем надання яких буде вважатися місце реєстрації отримувача. Відтак, якщо відповідні послуги надаватимуться резидентам нерезидентам, такі операції не будуть оподатковуватися ПДВ. Серед переліку зазначених послуг з’явилися, зокрема, телекомунікаційні послуги, послуги з надання права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць), і інші послуги у сфері інформатизації, які прямо не зазначені у законі про ПДВ (зокрема створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності).

 

v) Відшкодування ПДВ:

            При від’ємному значенні суми податку, який підлягає сплаті до Державного бюджету України, і що визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

            Якщо в наступному податковому періоді сума, що розрахована вищевказаним чином, має від'ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг; б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

            Право на автоматичне відшкодування ПДВ мають платники ПДВ, які відповідають таким критеріям:

А) не перебувають у судових процедурах банкрутства;

Б) юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про: відсутність підтвердження відомостей; відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи; припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

В) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));

Г) загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;

Д) у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;

Е) мають один з наступних критеріїв: або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу; або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу;

Є) не мають податкового боргу.

 

Теги: tax law
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]