Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.04.2024 15:28

Особливості розгляду справ про скасування торгів СЕТАМ. Практика Верховного Суду

Статтю складено у питаннях відповідях із посиланням на обов'язкову судову практику.

Якщо не проданий на торгах автомобіль виконавець передав на користь держави, треба у суду просити про відшкодування з державного бюджету вартості авто чи повернути машину? 

Якщо, надано до суду докази протиправності такої передачі та неможливості повернення спірного автомобіля (наприклад, знищення), тоді можна просити у суду відшкодувати з державного бюджету вартість авто. У протилежному випадку вимога про відшкодування буде протиправною, оскільки правильним способом захисту буде повернення з незаконного володіння (постанова Верховного Суду від  11.03.24 справа 757/6016/20-ц).   

 Що треба довести для перемоги у справі щодо скасування торгів СЕТАМ? 

Необхідним є встановити: 

1. наявність підстав для визнання торгів недійсними (порушення правил проведення торгів) та інших норм законодавства при проведенні торгів;

2. чи вплинули порушення на результати електронних торгів;

3. чи порушується (не визнається, оспорюється) суб'єктивне цивільне право чи інтерес особи, яка звернулася до суду.

Джерело: постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.05.19 справа 678/301/12. 

Потрібно переможця торгів долучати до справи як відповідача? 

Переможця торгів обов'язково слід залучити як одного із співвідповідачів! Не залучення буде безумовною підставою для відмови у позові. 

Визначення відповідачів, предмета та підстав для спору є правом позивача. Водночас встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову - обов'язком суду, який виконується під час розгляду справи (Верховний Суд від 17.04.18 справа 523/9076/16-ц.  

Слід зазначити, що відповідачами мають залучатися всі сторони правочину, відповідний орган державної виконавчої служби (або приватний виконавець), організатор електронних торгів та переможець таких торгів (Верховний Суд від 01.09.21 справа 372/1794/19). 

До торгів СЕТАМ застосовуються норми законодавства про договір купівлі-продажу? 

Так, застосовуються, оскільки з урахуванням частини 1 статті 650, частини 1 статті 655 та частини 4 статті 656 Цивільного кодексу процедура набуття майна на електронних торгах є різновидом договору купівлі-продажу. Сторонами у договорі купівлі-продажу є продавець і покупець (Верховний Суд від 09.06.21 справа 344/20757/18). 

Ураховуючи особливості, передбачені законодавством щодо проведення прилюдних торгів, складання за результатами їх проведення акта проведення прилюдних торгів є оформленням договірних відносин купівлі-продажу майна на публічних торгах, тобто це правочин (Верховний Суд від 23.01.19 справа 522/10127/14-ц. 

Якщо позов подати до неналежного відповідача, що зробить суд? 

Суд відмовляє у позові до неналежного відповідача. 

Виконавець може звернутися до суду для звернення стягнення шляхом проведення торгів СЕТАМ на нерухомість, якщо право власності за боржником на таке майно не зареєстроване? 

Може звернутися відповідно до частини 10 статті 440 Цивільно процесуального кодексу: питання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку, під час виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного виконавця, приватного виконавця.  

Отже, відсутність державної реєстрації за боржником не є підставою для продажу майна.   

Коли саме виконавець може звернутися до суду для звернення на нерухомість боржника, якщо право власності за боржником на таке майно не зареєстроване? 

Таке звернення є крайнім заходом виконання судового рішення, яке може бути застосовано лише тоді, коли виконавець вичерпав усі можливі заходи, передбачені законом щодо примусового виконання рішень за рахунок іншого майна боржника (Верховний Суд від 29.02.24 справа 309/3522/22).  

Якщо торги були проведені з виконавчого провадження відкритого на підставі рішення суду, яке надалі було скасовано, у такому разі суд скасує торги СЕТАМ? 

Саме по собі скасування судового рішення згідно з положеннями Цивільного кодексу не є підставою для визнання правочину недійсним. Про це зазначено у постанові Верховного Суду від 07.11.22 справа 450/4257/20. Отже, у такому випадку потрібно у судовому порядку встановити інші законні підстави недійсності електронних торгів (Верховний Суд від 28.02.24 справа 205/2535/17).  

ВІДЕО У ТЕМУ: Скасування виконавчих дій, виконавчих проваджень під час війни  

Якщо обраний позивачем спосіб судового захисту не передбачено законом чи договором, або є неефективним для захисту порушеного права позивача, що зробить суд? 

Суд відмовить у позові (Верховний Суд від 19.01.21 справа 916/1415/19).  

Можна просити суд зобов'язати повернути майно чи треба просити витребувати? 

Зобов'язання повернути майно не є ефективним способом захисту права власності (Верховний Суд від 14.12.21 справа 344/16879/15). Тому просити суд необхідно саме “витребувати”.  

Що має суд з'ясувати під час розгляду справи щодо скасування торгів СЕТАМ? 

1) чи передбачений обраний позивачем спосіб захисту законом або договором;

2) передбачений законом або договором ефективний спосіб захисту порушеного права позивача;

3) чи є спосіб захисту, обраний позивачем, ефективним для захисту його порушеного права у спірних правовідносинах.

Отже, застосування конкретного способу захисту права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання чи оскарження. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оскарження та спричинених цими діяннями наслідків (Верховний Суд від 23.11.21 справа 359/3373/16, від 21.02.24 справа 902/207/22).  

Що робити, якщо не згоден зі звітом про оцінку майна? 

1. визначитися з підставами з яких не згоден;

2. подати виконавцю заяву про рецензію звіту або замовити таку рецензію щодо відповідного оцінювача і залучити її до виконавчого провадження;

3. оскаржити у суді дії/бездіяльності виконавця щодо оцінки.  

Що буде, якщо оцінювач який провів рецензію звіту про вартість майна не був повідомлений письмово про кримінальну? 

Така рецензія не буде мати юридичної сили і не повинна братися судом як належний доказ (Верховний Суд від 20.02.24 справа 520/3663/15). 

Хто може заявити про необхідність проведення рецензії звіту про вартість майна? 

Рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, в тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають зацікавленість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності. Підставою для проведення рецензування є запит (заява) до осіб, які мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) (стаття 13 Закону України «Про оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність в Україні»). 

Чи матиме юридичну силу оцінка майна, якщо оцінювач не має відповідної кваліфікації судового оцінювача?

 Не матиме!  

Якщо право власності на спірне нерухоме майно зареєстроване за іншою особою, що тоді проситиме у суду? 

Слід просити витребувати майно в останнього власника. При цьому, є неналежним (неефективним) способом захисту вимоги про визнання недійсними: протоколу про проведення електронних торгів, акту реалізації, свідоцтва про придбання майна з електронних торгів.

При цьому, у постанові Верховного Суду від 04.07.23 справа 373/326/17 вказано, що, набуття особою володіння нерухомим майном полягає у внесенні запису про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за цією особою. Якщо право власності на спірне нерухоме майно зареєстровано за іншою особою, то належному способу захисту права відповідає вимога про витребування від цієї особи нерухомого майна. Метою такого позову є забезпечення введення власника у володіння майном, якого він був позбавлений. 

Чи варто у суду просити визнати право власності на майно, яке продано на торгах Сетам? 

Не варто, оскільки у такому випадку слід просити саме витребувати майно з чужого незаконного володіння (статті 387, 388 Цивільного кодексу), а тому є неефективною вимога власника про визнання права власності чи інші вимоги. 

Верховний Суд неодноразово звертав увагу на те, що за загальним правилом, якщо право власності на спірне нерухоме майно зареєстровано за іншою особою, то належному способу захисту права відповідає вимога про витребування від цієї особи нерухомого майна. Задоволення віндикаційного позову, тобто рішення суду про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, є підставою для внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Такий запис вноситься виключно в разі, якщо право власності на нерухоме майно зареєстроване саме за відповідачем, а не за іншою особою (Верховний Суд від 22.06.21 справа 200/606/18 та багатьох інших).  

Власник з дотриманням вимог статей 387 і 388 Цивільного кодексу може витребувати належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача. Для такого витребування оспорювання наступних рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, договорів, інших правочинів щодо спірного майна та документів, що посвідчують відповідне право, не є ефективним способом захисту права власника (Верховний Суд від 01.12.21 справа 463/2340/17).  

ВІДЕО БОНУС: ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТМЕНА ТОРГОВ СЕТАМ

Дії виконавця, що не стосуються правил проведення торгів, можуть бути підставою для визнання торгів недійсними? 

Дії виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення електронних торгів мають самостійний спосіб оскарження і не можуть бути підставою для визнання електронних торгів недійсними. 

Оскаржувати оцінку майна можна у порядку оскарження рішень та дій виконавця чи для цього треба подавати окремий позов? 

Визначення вартості майна боржника є процесуальною дією виконавця (незалежно від того, яка конкретно особа - сам виконавець чи залучений суб'єкт оціночної діяльності - здійснювала відповідні дії) щодо примусового виконання рішень відповідних органів, уповноважених осіб та суду. Тому оскаржити оцінку майна (звіт) можливо у порядку оскарження рішень та дій виконавців, а не шляхом подання позову (Верховний Суд від 12.06.19 справа 308/12150/16, від 14.02.24 справа 161/14183/22).  

Якщо на торгах СЕТАМ було куплено квартиру з арештом виконавчої служби, це буде підставою для відмови у державній реєстрації квартири? 

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень" підставою для відмови в державній реєстрації прав є наявні зареєстровані обтяження прав на нерухоме майно.

Відмова в державній реєстрації прав на підставі, зазначеної в пункті 6 частини 1 цієї статті, не застосовується в разі державної реєстрації права власності на майно, що набувається внаслідок його примусової реалізації відповідно до закону (пункт 3 частини 4 статті 24 зазначеного Закону). Відповідаючи на питання, арешт не буде підставою для відмови у державній реєстрації квартири.  

Вимоги про визнання недійсними протоколу публічних торгів є неналежним та неефективним способом захисту? 

Оскільки продаж майна на публічних торгах є правочином, то оскаржити останній можна за певних умов, а не протокол як документ, що засвідчує вчинення цієї правочину. Визнання недійсним протоколу є неналежним та неефективним способом захисту (Верховний Суд від 04.07.23 справа 233/4365/18). 

Гарантійний внесок повертається переможцю аукціону (торгів), якщо він у 10-денний термін з дати їх проведення не сплатив всю суму за придбане майно? 

У разі якщо належна до сплати сума (у тому числі винагорода за організацію та проведення електронного аукціону) від переможця електронного аукціону не сплачена переможцем у десятиденний термін з дня проведення електронного аукціону, гарантійний внесок йому не повертається. 

Якщо переможець торгів не внесе повну вартість за лот, хто в такому разі буде переможцем аукціону? 

Переможцем електронного аукціону тоді визнається учасник, який запропонував ціну, що була перед ціною, запропонованою переможцем, що не сплатив належної грошової суми за куплене майно. 

Разом з тим, відповідно до пункту 3 розділу VIII Порядку №2831/5 внаслідок порушення покупцем (попереднім переможцем електронних торгів) зобов'язання зі сплати грошових коштів за договором купівлі-продажу є обов'язок організатора відмовитися від цього договору і укласти новий договір купівлі - продажу з новим переможцем електронних торгів, причому за ціною, що є меншою за ціну, встановлену попереднім договором купівлі-продажу (Верховний Суд від 13.02.24 справа 910/11252/22).  

Якщо переможцем електронних торгів є фізична особа, судова справа про витребування майна придбаного на торгах, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства? 

Це визначається з огляду на склад сторін правочину. Якщо набувачем (переможцем торгів) є фізична особа, справа підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства, якщо юридична особа - тоді буде господарський суд (Верховний Суд від 05.06.18  справа 910/856/17, від 31.07.19 справа 902/644/18).  

ВІДЕО У ТЕМУ: Отмена торгов СЕТАМ Верховный Суд август 2021 комментарии адвоката  

Якщо переможцем електронних торгів є фізична особа підприємець, справа підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства? 

Залежить від того, виступає чи не виступає фізична особа як сторона у спірних правовідносинах суб'єктом господарювання та чи є ці правовідносини господарськими (Верховний Суд від 25.02.20 справа 916/385/19 від 13.02.24 справа № 910/5372/23).   

За підсумком розгляду скарги боржника на дії виконавця суд може відновити право власності на нерухомість за боржником? 

Не може суд поновити право власності, оскільки за підсумком розгляду скаргу суд може лише визнати протиправною бездіяльність (дії) виконавця та зобов'язати останнього вчинити певні дії.  

Якщо право власності вже зареєстроване за переможцем торгів СЕТАМ, у такому разі треба подавати скаргу на виконавця чи позов? 

У такому випадку ефективним способом захисту є пред'явлення до суду відповідного позову із залученням до участі у справі як відповідачів виконавця, організатора електронних торгів та нового власника спірного майна. Саме в межах такої справи має бути надана оцінка, в тому числі діям виконавця, які пов'язані з примусовою реалізацією нерухомого майна (Верховний Суд від 22.09.20 справа 910/3009/18, від 02.02.21 справа 925/642/19).  

Якщо предметом розгляду за скаргою були дії та рішення виконавця, пов'язані з реалізацією арештованого майна на електронних торгах, тоді треба подавати до суду скаргу чи позов? 

Це є підставою для виникнення цивільних прав та обов'язків інших осіб (не сторін виконавчого провадження), то до таких правовідносин повинні застосовуватись загальні положення щодо захисту цивільних прав шляхом пред'явлення позову (Верховний Суд від 13.12.23 справа 2-1364/11, від 07.02.24 справа 187/998/16).  

Що робити, якщо купив на торгах нерухомість з податковою заставою? 

Подавати заяву до податкової про звільнення майна з-під податкової застави (припинення податкової застави), у разі незадоволення такої заяви, тоді вже подавати до суду для зняття, з тієї підстави, що новий власник (переможець) не відповідає за податкові зобов'язання попереднього власника майна.

Так, податкова застава поширюється виключно на майно платника податків, який має податковий борг у той час, як переможець торгів не є боржником зі сплати податків, правомірно придбав майно на прилюдних торгах (Верховний Суд від 26.01.22 справа 464/3242/20, від 02.11.22 справа 916/2016/21, від 06.02.24 справа 914/2901/21).  

Передача державним виконавцем стягувачеві нереалізованого на прилюдних торгах арештованого майна боржника в рахунок погашення його боргу варто оскаржувати у суді аналогічно торгам СЕТАМ? 

Передбачена статтею 62 Закону України “Про виконавче провадження” процедура передачі державним виконавцем стягувачеві нереалізованого на прилюдних торгах арештованого майна боржника у рахунок погашення його боргу оформляється шляхом прийняття державним виконавцем постанови та складання акта про передачу майна стягувачу, що є підставою для виникнення цивільних прав та обов'язків. Однак за своєю правовою природою таку процедуру разом із відповідною постановою та актом державного виконавця не треба ототожнені з процедурою відчуження майна з прилюдних торгів лише тому, що за результатами проведення прилюдних торгів державний виконавець також складає акт. 

Відтак, передача державним виконавцем стягувачеві нереалізованого на прилюдних торгах арештованого майна боржника в рахунок погашення його боргу варто оскаржувати з інших підстав ніж торги СЕТАМ.  

Передача державним виконавцем стягувачу нереалізованого на прилюдних торгах арештованого майна в рахунок погашення боргу, постанову, прийняту державним виконавцем внаслідок цієї процедури та складений державним виконавцем акт про передачу майна стягувачеві можна в суді визнавати недійсними? 

Оскільки така передача не підпадає під поняття “правочин”, тому спірні документи не можуть визнаватися недійсними на підставі норм цивільного законодавства про недійсність правочину за статтями 203, 215 Цивільного кодексу. 

Якщо не реалізоване на торгах майно в рахунок погашення боргу було передано стягувачеві, можна вказане майно витребувати? 

Оскільки майно не було примусово реалізовано на торгах, а на підставі заяви особи, яка не була учасником торгів (стягувачем) було залишено за нею у рахунок погашення боргу, тому положення частини 2 статті 388 Цивільного кодексу на цю особу не поширюються, тому витребувати буде не ефективним способом захисту (Верховний Суд 19.07.23 справа 124/28780/21).  

ВІДЕО БОНУС: ЛАЙФХАКИ ОТМЕНА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ / ВЕРХОВНЫЙ СУД 

Може стягувач залишити собі майно у рахунок погашення боргу, якщо майно не було продано після третіх торгів? 

Може залишити, оскільки реалізація арештованого майна на прилюдних торгах може не відбутися. У такому випадку з метою забезпечення права стягувача - учасника виконавчого провадження, законом передбачено відповідний порядок дій, які повинен вчинити державний виконавець, а саме: повідомити стягувача про те, що арештоване майно не було реалізоване на прилюдних торгах та запропонувати стягувачу залишити це майно за собою (статті 61 Закону України “Про виконавче провадження”). 

Якщо стягувач своєчасно та письмово не заявить про таке своє бажання, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові. Якщо ж стягувач заявить про бажання залишити нереалізоване на прилюдних торгах майно за собою, державний виконавець виносить постанову про передачу майна стягувачу, а за фактом такої передачі складає відповідний акт. При цьому майно передається саме стягувачу у рахунок погашення боргу, а відповідні постанови та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно (Верховний Суд від 31.01.24 справа 755/4534/21).  

Можна суд просити забезпечити позов способом зупинення продажу арештованого майна? 

Так, це можливо. Для такого випадку законодавець передбачив можливість забезпечення позову шляхом зупинення продажу арештованого майна. Це спрямовано на те, щоб запобігти відчуженню майна (Верховний Суд 31.01.24 справа 204/10617/23).  

Реалізація машини, яка перебуває в заставі у банку без його припинення, припиняє чи ні заставу? 

Реалізація майна, що є предметом застави, без припинення обтяжень, не припиняє заставу, тому застава зберігає силу при переході права власності на предмет застави до іншої особи. Якщо банк не давав згоди на реалізацію, це виключає добросовісність набуття майна, оскільки новий власник до придбання міг перевірити наявність застави.  А для припинення застави слід отримати відповідну згоду заставоутримувача (Верховний Суд від 18.12.19 справа 619/4033/18, від 18.03.20 справа 202/5584/18).  

Яке за часом обтяження буде мати пріоритет? 

Пріоритет має обтяження, яке виникло раніше (Верховний Суд від 24.01.24 справа 569/9806/21).  

Передача на реалізацію виконавцем майна за ціною без урахування ПДВ є протиправними діями? 

Так, передача на реалізацію нерухомого майна за ціною без урахування ПДВ є безпідставним заниженням ринкової вартості майна, що призведе до несплати покупцем податку на додану вартість у складі вартості майна, натомість відповідно до Податкового кодексу у стягувача виникне податкове зобов'язання зі сплати ПДВ (Верховний Суд від 08.01.24 справа 907/628/17).  

При задоволенні судом позову про витребування майна з чужого незаконного володіння є достатньою підставою для здійснення відповідних реєстраційних дій на користь позивача як законного власника майна? 

При витребуванні майна, така позовна вимога як визнання права власності на нерухоме майно є неефективним способом судового захисту, оскільки рішення суду про витребування майна з чужого незаконного володіння є достатньою підставою для здійснення відповідних реєстраційних дій на користь позивача, як законного власника майна. 

За відсутності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про права інших осіб на нерухоме майно або їх обтяжень особа, яка сумлінно покладалася на ці відомості, тобто не знала і не могла знати про існування таких прав чи обтяжень, набуває права на таке майно вільним від незареєстрованих прав інших осіб та обтяжень? 

Якщо добросовісна особа (яка не знала та не могла знати про існування обтяжень речових прав на це майно або про наявність на нього речових прав третіх осіб), придбає нерухоме майно у власність або набуває інше майнове право на нього, то вона вправі покладатися на відомості про майнові права інших осіб на нерухоме майно та їх обтяження (їх наявність або відсутність), що містяться у Державному реєстрі мовних прав на нерухоме майно. 

Тому за відсутності в цьому реєстрі відомостей про права інших осіб на нерухоме майно або їх обтяжень особа, яка добросовісно покладалася на ці відомості, тобто не знала і не могла знати про існування таких прав чи обтяжень, набуває право на таке майно вільним від незареєстрованих прав інших осіб та обтяжень (Верховний Суд від 06.07.22 справа 914/2618/16).  

ВІДЕО БОНУС: Почему банки продают долги коллекторам, а коллектора продают долги другим коллекторам?

Для застосування вимоги про витребування майна з чужого володіння немає потреби в оскарженні торгів? 

Так, такої потреби немає. Наприклад, якщо позивач не був стороною договору-купівлі продажу, укладеного на електронних торгах, і, наприклад, вважає, що переможець торгів є недобросовісним та не набув права власності на придбане на торгах майно, він може скористатися прямо визначеним законом для таких спірних правовідносин способом захисту права у формі витребування майна з чужого володіння, при цьому  немає потреби в оскарженні електронних торгів (відповідної правочину купівлі-продажу), складених на їх підставі протоколу та акта про проведені електронні торги або викладеного в окремому документі договором купівлі-продажу. 

Якщо продавець продав товар, який належить іншій особі на праві власності, не маючи права відчужувати його, то покупець не набуває права власності на товар? 

У даному випадку, покупець не набуває права власності на товар, крім випадків, коли власник не має права вимагати його повернення (Верховний Суд від 04.07.23 справа 233/4365/18).  

Придбання майна на прилюдних торгах не є запорукою добросовістності набувача? 

Придбання майна на громадських торгах не є такою запорукою. Тому питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майна на торгах, слід оцінювати в кожному конкретному випадку окремо (Верховний Суд від 04.07.23 справа 233/4365/18).  

Наявність у відповідному реєстрі запису про заборону відчуження майна перешкоджає здійсненню державним реєстратором реєстраційних дій, доки таке обтяження не буде знято? 

Так, наявність у відповідному реєстрі запису про заборону відчуження майна є перешкодою для здійснення державним реєстратором реєстраційних дій доти, доки таке обтяження не буде зняте (Верховний Суд України від 11.11.14 справа 21-357а14, від 19.05.15 справа 21-121а15). 

Угода з відчуження майна, що перебуває під арештом, може бути визнана недійсною за позовом заінтересованої особи, незалежно від того, чи було зареєстровано таке обтяження відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження» на час його укладання, якщо про встановлену заборону сторонам угоди було відомо? 

Слід зазначити, що правочин щодо відчуження майна, яке перебуває під арештом, може бути визнано недійсним за позовом заінтересованої особи, незалежно від того, було зареєстровано таке обтяження відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на час його укладання, якщо про встановлену заборону сторонам правочину було відомо (Верховний Суд від 25.05.16 справа 6-605цс16, від 18.01.17 справа, від 17.01.24 справа 752/18246/21).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи