Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.01.2019 09:00

Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудитор.послуг

Сертифікований аудитор

Частина 4. Елемент "Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань".

Одне із важливих рішень, що приймає кожна аудиторська фірма в своїй діяльності – це кого приймати або зберігати у якості клієнтів. Концептуальна основа якості аудиту[i] звертає увагу на той факт, що існування в аудиторських фірмах надійних систем прийняття рішення щодо прийняття клієнтів та продовження з ними співпраці є важливою складовою якості аудиту, оскільки дозволяє уникнути завдань, в яких існує висока ймовірність шахрайства або незаконних дій, що дозволить тим самим зберегти репутацію аудиторській фірмі, як такій, що виконує якісні завдання з аудиту.

Саме тому Положення з національної практики контролю якості[ii] вимагає від аудиторських фірм створити і впровадити таку політику та застосовувати такі процедури, які надали б їй достатню впевненість, що фірма прийме чи продовжить завдання й взаємовідносини з існуючим клієнтом  лише тоді, коли вона:

а) не має інформації, яка б свідчила про нечесність клієнта;

б) є компетентною та має можливість, час і ресурси для якісного виконання завдання;

в) може дотримуватися етичних вимог.

Положення з національної практики контролю якості  наводить приклад питань, що має вивчити аудиторська фірма під час прийняття рішення стосовно прийняття клієнта, завдання або продовження співпраці (рис. 1), але звертає увагу і на той факт, що аудиторська фірма повинна отримати ту інформацію, яку  вважає за необхідне.

 

Отже даний перелік – це лише орієнтир для аудиторів, а далі все залежить від конкретних обставин, від умов, в яких працює клієнт, тощо. Звичайно обсяг знань аудиторської фірми щодо чесності клієнта, його керівництва і власників буде зростати по мірі продовження співпраці з таким клієнтом. Але це не є підставою відмовлятися від оцінки чесності клієнта. По-перше, незалежність, дотримання якої вимагається від аудиторської фірми та її персоналу, підвищує здатність аудитора діяти чесно, бути об’єктивним та зберігати професійний скептицизм. По-друге, варто згадати параграф А24 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту»: «Не можна очікувати, що аудитор нехтуватиме минулим досвідом щодо сумлінності та чесності управлінського персоналу суб’єкта господарювання і тих, кого наділено найвищими повноваженнями. Проте думка, що управлінський персонал і ті, кого наділено найвищими повноваженнями, є сумлінними та чесними, не звільняє аудитора від необхідності дотримуватися професійного скептицизму …» [iii].

Під час оцінки постійного клієнта потрібно задокументувати процедури, які направлені на актуалізацію раніше отриманої інформації щодо клієнта, окрім того провести оцінку можливих ризиків, пов’язаних з новим проектом. Перш ніж документувати ці питання, аудиторська фірма має встановити відповідну політику і процедури щодо продовження взаємин із клієнтом. Вирішення цього питання буде залежати також від результатів розгляду важливих питань, які виникли під час виконання минулих завдань чи поточного завдання, та їх вплив на продовження стосунків.

Наступне коло питань, що має бути охвачене під час розробки політики та процедур за елементом «Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань», це питання, пов’язані з відмовою від виконання завдання або відмовою від продовження взаємовідносин з клієнтом.  Положення з національної практики контролю якості зобов’язує аудиторські фірми  розробити політики та процедури, що стосуються такої відмови. Для цього аудиторська фірма має розглянути наступні питання:

- обговорення з відповідним рівнем управлінського персоналу замовника дій, які зобов’язана здійснити аудиторська фірма, на основі отриманих фактів і обставин;

- обговорення, з відповідним рівнем управлінського персоналу клієнта  факту відмови від виконання завдання й підстави для цього (у випадку коли аудиторська фірма вважає, що їй потрібно відмовитися);

- розгляд наявності професійних, законодавчих чи юридичних вимог до аудиторської фірми щодо продовження завдання або щодо повідомлення регуляторних органів стосовно відмови від виконання завдання та підстав для відмови;

- документування важливих питань, консультацій, висновків та підґрунтя для висновків.

[i] Додаток до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг (частина ІІІ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C3.pdf

[ii] Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» затверджене рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 №182/4 (зі змінами та доповненнями) /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/kontrol-yakosti

[iii] Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років Частина І /[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]