Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.03.2017 10:00

Податковий борг = податковій вимозі

Партнер ЮК AMBERCHANCE

У зв’язку зі змінами внесеними до Податкового кодексу України ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» встановлений новий порядок надсилання податкової вимоги платникам податків.


У зв’язку зі змінами внесеними до Податкового кодексуУкраїни ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращенняінвестиційного клімату в Україні» встановлений новий порядок надсиланняподаткової вимоги платникам податків.

Виходячи з оновлених положень ст.59 ПК України податковавимога надсилається платнику податків контролюючим органом у разі виникненняподаткового боргу за місцем обліку платника, в якому обліковуються борг.

Зазначені зміни не можна назвати суттєвими, оскільки упопередній редакції податкова вимога надсилалась платнику податків у разінесплати узгодженої суми грошового зобов’язання, що сама по собі і стає податковимборгом платника податків, оскільки у відповідності до пп.14.1.175 п.14.1 ст.175ПК України податковий борг - сумаузгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків увстановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеномуцим Кодексом. Отже, законодавець змінив лише формулювання, а не суть.

А от сума податкового боргу платника податку, наявністьякої дає підстави контролюючому органу надіслати податкову вимогу дещозбільшилась від 20 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що єдосить позитивним моментом.

Також, звертаємо увагу, що у разі збільшення загальноїсуми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуванихмінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податковувимогу такому платнику податків.

У разі незгоди з податковою вимогою, платник податківможе оскаржити її як в адміністративному так і в судовому порядку.

На сьогоднішній день дуже часто трапляються випадки, коликонтролюючий орган направляє податкову вимогу платнику податків за нібитоузгодженим податковим зобов’язанням по податковим повідомленням-рішенням на часколи триває процедура адміністративного або судового оскарження по ньому. Прицьому, ще в догонку надсилають і рішення про опис майна в податкову заставу, щоє абсурдом оскільки на час оскарження податкового повідомлення-рішеннязобов’язання по ньому вважається неузгодженими, а отже і податкова вимога ненадсилається.

Однак, трапляється різне, а тому потрібно бути готовим ідо таких ситуацій, тим більше судова практика з зазначеної категорії спорів єдосить позитивною і в результаті скасовуються податкові вимоги, винесенні вперіод коли триває процедура як адміністративного так і судового оскарженняподаткових повідомлень-рішень.

Прикладом цього, слугує постанова Окружногоадміністративного суду м. Києва від 23 .06. 2016 у справі № 826/5247/16 , де суд зазначивнаступне:

«Матеріалами справи підтверджується, що податкове повідомлення-рішення від10.08.2015 № 0006282202 на момент винесення податкової вимоги від 13.11.2015 №26342-25 та рішення про опис майна у податкову заставу від 24.11.2015 №3124/26-59-16-21 оскаржувалось в досудовому порядку та перебувало на розглядіДФС України.

Таким чином, оскільки позивач скористався своїм правом на оскарження рішенняподаткового органу (в даному випадку податкового повідомлення-рішення від10.08.2015 № 0006282202) у спосіб, передбачений  ст. 56 ПКУкраїни , то сумадонарахування з податку на додану вартість за цим рішенням вважалася неузгодженою до дня отримання рішення ДФС України про результати розгляду скарги(тобто, до 10.12.2015), а складання податкової вимоги від 13.11.2015 № 26342-25є порушеннямнорм  п.  56.15   ст.  56   зазначеного  Кодексу , оскільки дії контролюючого органу (відповідача)по складання такої вимоги відбулися до закінчення процедури адміністративногооскарження.

При цьому, з урахуванням того, що представникомвідповідача в судовому засіданні у справі не було підтверджено відомості пропогашення такої податкової вимоги та відкликання її в порядку п.  60.1   і п.  60.2   ст.  60 ПКУкраїни , то вона підлягає скасуванню якпротиправно сформована».

Також, є випадка, коли контролюючий орган може відкликатиподаткову вимогу. Так, відповідно до п.60.1 ст.60 ПК України податкова вимогавважається відкликаною, якщо:

u  сума податкового боргу самостійно погашається платникомподатків або органом стягнення;

u  контролюючий орган скасовує раніше прийняте податковеповідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податковувимогу;

u  контролюючий орган зменшує нараховану суму грошовогозобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або сумуподаткового боргу, визначену в податковій вимозі;

u  рішенням суду, що набрало законної сили, скасовуєтьсяповідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначенав податковій вимозі;

u  рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сумагрошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенніконтролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковійвимозі.

Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок адміністративногооскарження, раніше надіслана податкова вимога не відкликається. На сумузбільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (п.60.6.ст.60 ПК України).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net