Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.12.2013 17:26

Узагальнююча податкова консультація з трансферного ціноутворення

Директор Юридичної компанії "Бі ен Сі"

Міністерство доходів і зборів України видало узагальнюючу податкову консультацію з питань застосування податкового законодавства щодо трансферного ціноутворення

Трансферне ціноутворення,останнім часом, виходить на перший план дискусій платників податків та органівдоходів і зборів. Не в останню чергу багато питань виникає через допущення прогалину Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодотрансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 року № 408-VII, заповнити якіспробувалоМіністерстводоходів і зборів України в узагальнюючій податковій консультації з окремихпитань застосування податкового законодавства щодо трансферного ціноутвореннявід 22.11.2013 року № 699 (надалі - УПК).

Зокрема надано розяснення з наступних питань:

1.            Вказано, що в 2013 році враховується вартісний критерій операцій з кожнимконтрагентом за увесь календарний рік- з 01 січня по 31 грудня2013 року (питання 1 УПК). В той же час в Звіті про контрольовані операціїплатникам потрібно буде відобразити тільки операції, здійснені в період діїнового законодавства про трансферне ціноутворення (надалі ТЦ), - з 01 вересняпо 31 грудня 2013 року.

2.            Надано розяснення з питання: Чивраховувати внески в статутний капітал,поворотну фінансову допомогу і інші нетоварні операції для визначення вартісногокритерію контрольованих операцій (50 млн. грн.)? Міндоходівдотримується буквального трактування норми «загальна сума операцій» і вказує,що при визначенні 50-мільйонного критерію враховуються:

- борговіоперації - кредити, депозити, позики і відсотки по них, суми поворотноїфінансової допомоги;

- посередницькі операції - вартість товарів за договорами комісії,доручення, агентським і іншим аналогічним договорам, суми комісійної(агентського) винагороди;

- вартість інвестицій (внески в статутний капітал, купівля акцій іт.п.).

3.  Надано роз’яснення з питань купівлі-продажу тавказали, що у випадку, коли з одним і тим же контрагентом в звітному періодіздійснювалися операції як купівлі, так і продажу товарів (робіт, послуг), то у такому разі в розрахунок50-мільйонного критерію набуває сумарного значення об'ємів поставок якв один, так і в інший бік.

4.  Щодо постачання підакцизних товарів вказано, щоакцизний податок враховується при визначенні об'єму контрольованих операцій.

5.  Щодо ситуації, коли придбаний товар у контрагента, щодо якого операції вважатимутьсяконтрольованими був повернутий, Міндоходів відзначило, що такеповернення буде враховуватись в сумі контрольованих операцій тільки у випадку поверненнятовару в тому ж році, в якому відбувся його продаж. 

6.  Щодо проведених передоплат вказано, що такіпередоплатине враховуються при визначенні 50-мільйонного критерію.Важливий лише момент постачання.Відповідно,і в Звіті контрольовані операції відображаються по методу нарахування - на дату переходу права власності натовари або дату складання акту виконаних робіт, послуг (питання 5 УПК).При цьому об'єм контрольованих операцій визначається за договірними(контрактним) цінами (питання 3 УПК).

7.  Як і прогнозувалося, до числа особливихпов'язаних осіб - резидентів, операції з якими підлягають держконтролю заТЦ, Миндоходів віднесло не лише платників єдиного і фіксованогосільськогосподарського податку, але і суб'єктів галузевих спецрежимів:

- у сфері сільського і лісового господарства;

- відносно виробів мистецтва, предметів колекціонування і антикваріату (питання 10 УПК).

8.  Щодо опосередкованого володіннякорпоративними правами, то відповідно до позн. «в» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ пов'язанимиособами для цілей ТЦ визнаються, зокрема: «юридичні особи - у випадку якщо однаі та ж особа безпосередньо і/або опосередковано володіє корпоративними правамитаких юридичних осіб і розмір долі корпоративних прав в кожній юридичній особіскладає 20 і більше відсотків». Міндоходів визнали, що при опосередкованомуволодінні корпоративними правами долі перемножуються (питання 15 УПК). Напр.: «компаніяА володіє 50 % компаній Б, а та, у свою чергу, володіє 30 % компаній В. Такимчином доля компанії А в компанії В визначається шляхом перемножування доль іскладає 15 %  (50х30/100).

9. Щодо незареєстрованих платників податку на прибуток і/або ПДВ станом напочаток звітного року, вказано що платники, які були створені всередині звітного року, і при цьому з дати реєстрації вже являються повноціннимиплатниками податків на загальні системі оподаткування (платниками податкуна прибуток і ПДВ) податківці визнали, що звітний (податковий) рікрозпочинається у них з дати реєстрації, і на початок такого року задекларованіпоказники відсутні. Отже, операції з такими контрагентами не є контрольованими (питання19 УПК).

10. Щодо Звіту про ТЦ і штрафів зайого непредставлення вказано, що представлення із запізненням Звітуприрівнюється до його непредставлення (питання 6 УПК). Звіт требаподати до 1 травня наступним за звітним року. Враховуючи, що Звіт подаєтьсяобов'язково в електронному вигляді, приймати його наступного року будутьуперше, а в зв’язку з тим, що з поданням електронної звітності бувають перебої,не слід зволікати з відправкою звіту до граничного терміну. Занадто вже високаціна питання – 5 % від суми контрольованої операції – а це не менше 2,5млн. грн. за неподання чи подання із запізненням Звіту. Щодо базизастосування 5 % штрафу у випадку, коли в Звіті не відображені усіконтрольовані операції податківці застосовуватимутьштраф урозмірі 5 % тількивід суми контрольованих операцій які не вказанів поданому Звіті (питання 7 УПК).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи