Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.03.2020 15:50

Моніторинг фінансового законодавства (13 - 20 березня)

Доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права КНУ ім. Тараса Шевченка, бізнес-медіатор

До вашої уваги пропонується щотижневий моніторинг важливих новацій законодавства у сфері фінансів та фінансового права. Не пропустіть нагоду бути у курсі останніх змін!

Законопроєкт щодо вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19

На розгляд Верховної Ради України 13 березня 2020 року внесено проєкт Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19» (№ 3213).

Мета: вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Законопроєктом № 3213 пропонується тимчасово вивести з під дії Закону України «Про публічні закупівлі» публічні закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів та супутніх товарів.

 

Проєкт постанови про невідкладні заходи щодо подолання критичного стану в економіці та соціальній сфері України

На розгляд Верховної Ради України 13 березня 2020 року внесено проєкт Постанови «Про невідкладні заходи щодо подолання критичного стану в економіці та соціальній сфері України» (№ 3211).

Мета: створення умов для стримування загроз подальшого зниження економіки України та погіршення соціального захисту населення.

Проєктом постанови Верховної Ради України пропонується доручити Кабінету Міністрів України у дводенний строк з дня прийняття Постанови підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо подолання критичного стану в економіці та соціальній сфері України, серед яких, зокрема, передбачити такі заходи:

1) суттєве зниження видатків державного бюджету на утримання органів державної влади та призупинення видатків на програми, які не потребують першочергової реалізації;

2) розробка дієвих механізмів щодо стримування курсу національної валюти та запобігання відтоку капіталу закордон;

3) перегляд курсу приватизації державного майна з метою збереження у державній власності стратегічно важливих і економічно привабливих підприємств та створення умов для їх державної підтримки;

4) забезпечення умов для підвищення ліквідності українських банків і зниження процентних ставок по кредитах для суб'єктів господарювання та населення;

5) створення механізмів державної підтримки українських товаровиробників, зокрема, шляхом зниження оподаткування доходів, запровадження доступного кредитування та розміщення державного замовлення на їх продукцію;

6) збільшення прямого субсидування і запровадження податкових пільг для агропромислового комплексу;

7) впровадження програм державної підтримки суб'єктів малого і середнього бізнесу, зокрема через механізми здешевлення кредитів та застосування «податкових канікул»;

8) запровадження тимчасового мораторію на перевірки контролюючими органами суб'єктів господарювання;

9) запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів населення із зниженням ставок податку для невисоких рівнів доходів;

10) відновлення державного цінового регулювання на соціально значущі продовольчі товари та вжиття заходів для зменшення граничних торговельних надбавок на основні соціальні продукти харчування;

11) встановлення державного цінового регулювання на лікарські засоби першої необхідності, допущені до обігу в Україні, та паливно-мастильні матеріали;

12) затвердження стратегії створення нових робочих місць в Україні з урахування критеріїв гідної праці та завдань прискорення розвитку і цифровізації національної економіки;

13) подолання негативних соціально-економічних наслідків трудової міграції з України;

14) затвердження плану заходів щодо посилення детінізації зайнятості, соціально-трудових відносин та боротьби із безробіттям;

15) запровадження механізму погашення та реструктуризації заборгованості платників соціальних внесків перед Пенсійним фондом України;

16) забезпечення проведення індексації пенсій починаючи з квітня поточного року;

17) створення механізмів для сприяння погашенню роботодавцями заборгованості з виплати заробітної плати;

18) збільшення фінансування та розширення програми житлових субсидій з метою охоплення більшої чисельності громадян України державною підтримкою на рівні, не нижчому ніж у 2017 році;

19) зниження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги з одночасним запровадженням мораторію на їх підвищення;

20) тимчасове призупинення стягнення заборгованості за спожиті населенням житлово-комунальні послуги.

 

Законопроєкт щодо Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

На розгляд Верховної Ради України 13 березня 2020 року внесено проєкт Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (№ 3205-1).

Мета: підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Законопроєктом № 3205-1 визначаються особливості створення та діяльності Фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою, що створюється державою в особі Кабінету Міністрів України, учасниками якої можуть бути, крім держави, і інші юридичні особи. Основними положеннями законопроєкту № 3205-1 передбачено наступне:

- Метою діяльності Фонду є підтримки малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 200 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких сільськогосподарських товаровиробників за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні;

- Завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників;

- Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників Фонду;

- Проєктом Закону також визначаються органи управління Фонду, вид діяльності та джерела фінансування Фонду;

- Прикінцевими положеннями проєкту Закону передбачається внесення відповідних змін до Законів України «Про управління об’єктами державної власності» та «Про державну підтримку сільського господарства України».

 

Законопроєкт щодо приведення у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України

На розгляд Верховної Ради України 13 березня 2020 року внесено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (щодо приведення у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України)» (№ 3180-1).

Мета: приведення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України.

Законопроєктом № 3180-1 передбачається доповнити частину першу та четверту статті 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» змінами, згідно з якими в разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення Директора Національного бюро України до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, Директора Національного антикорупційного бюро України може бути звільнено з посади рішенням Верховної Ради України.

 

Законопроєкт щодо подолання негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19

На розгляд Верховної Ради України 16 березня 2020 року внесено проєкт Закону України «Про тимчасові заходи щодо подолання негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19» (№ 3225).

Мета: надання допомоги у подоланні негативних наслідків епідемії коронавірусу підприємцям, малому та середньому бізнесу, громадянам, які втратили можливість працювати внаслідок обмежувальних заходів направлених на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Законопроєктом № 3225 передбачається введення мораторію на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними зобов’язаннями, за податковими зобов’язаннями, мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, мораторій на нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги, а також заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці. 

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

17 березня 2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 533-IX).

Мета: запровадження податкових та неподаткових пільг, пов’язаних із строком сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій та пені, тощо.

Законом № 533-IX передбачається внесення наступних змін до Податкового кодексу України:

- не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені  протягом  періоду з 1 березня  по 30  квітня  2020 року;

- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з  18  березня  по  18  травня  2020 року;

- подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;

- не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю;

- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

17 березня 2020 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 530-IX). 

Мета: запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України.

Основними положеннями Закону № 530-IX передбачено наступне:

1. Створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для попередження та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:

- проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»;

- стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги;

- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);

- контроль з боку Кабінету Міністрів України за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

2. Запровадження комплексу правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме:

- можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки;

- надання права власникам змінюватися режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби;

- заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни);

- заборона на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів;

- віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин;

- продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг;

- низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо;

- заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

3. Доручення Уряду у тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності;

4. Встановлення адміністративної відповідальності за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19, а також підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]