Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.01.2018 11:34

Виключення учасників Товариства у судовому порядку

Практикуючий юрист

Виключення учасника з Товариства з обмеженою відповідальністю застосовується в якості санкції за правопорушення в корпоративних відносинах.

Виключення учасника з Товариства з обмеженою відповідальністю застосовується в якості санкції за правопорушення в корпоративних відносинах.

Проаналізувавши абзац третій частини 3 статті 144, пункт 7 частини 4 статті 145 Цивільного кодексу України, пункт "в" частини першої статті 59, частину 1 статті 64 Закону України "Про господарські товариства" можемо зробити висновок, що ця корпоративна санкція застосовується виключно на підставі рішення загальних зборів учасників, тобто вищого органу управління Товариства, незалежно від волі недобросовісного учасника, зокрема, з метою усунення перешкод для досягнення цілей Товариства і захисту його прав та інтересів, у тому числі прав та інтересів інших учасників.

Належність цього питання виключно до розгляду загальними зборами учасників Товариства означає, що його некомпетентні вирішувати інші органи, а саме виконавчий орган (дирекція, директор).

Але як виключити учасника, якщо провести повноважні загальні збори не можливо?

Прикладом цього може бути, те що учасники Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства. Як вказано в Рішенні Конституційного суду України від 05.02.2013р. по справі № 1-рп/2013, після спливу першого року від реєстрації Товариства, кількість голосів рахується не пропорційно часткам визначеним у статуті Товариства, а від суми коштів (майна) реально внесеного учасником до статутного капіталу Товариства. Якщо реальна вартість майна (коштів) після спливу першого року з моменту реєстрації Товариства менше за 50% голосів, то таке Товариство не має повноважних загальних зборів із всіма наслідками, що із цього випливає.

Тобто виключити учасника з Товариства шляхом проведення загальних зборів неможливо, проте  примусове виключення учасників в судовому порядку чинним законодавством не заборонене.

Відповідно пункту 4.24. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 25.02.2016р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" під час вирішення спорів, пов'язаних з виключенням учасників з господарських товариств, господарським судам слід враховувати, що прийняття рішення про виключення учасника з господарського товариства законом віднесено до компетенції загальних зборів учасників цих товариств, а не суду. Виключення учасника з товариства судом є втручанням у господарську діяльність товариства, а тому суд не має права брати на себе функції органів управління товариством; суд перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про виключення учасника у разі подання ним позову про визнання такого рішення недійсним.

Тобто виникає питання, як виключити учасників з Товариства, якщо скликати та провести повноважні загальні збори не є можливим, а господарські суди не розглядають зазначені питання.

Згідно з окремою думкою судді Конституційного Суду України Д.Д. Лилак віднесення цього питання до компетенції загальних зборів учасників Товариства не є перешкодою для його розгляду судом і здійснення у таких справах правосуддя.

Право на звернення до суду не може бути скасоване і обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Частиною 5 статті 55 Конституції України передбачено право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та законні інтереси від порушень та протиправних посягань. Тобто особа має право вибору засобів захисту, крім тих, які прямо заборонені законом. Одним з таких засобів є загальні збори учасників Товариства, а іншим засобом є звернення до Господарського суду з позовом про виключення учасників з Товариства.

На підставі викладеного можемо зробити висновок, що Закон України "Про господарські товариства" та Цивільний кодекс України не містить заборони щодо розглдяу питання виключення учасника з товариства судом, крім того існування такої заборони порушує гарантовані Конституцією України права особи на звернення до суду за захистом своїх прав чи свобод. Стаття 55 Конституції України зобов'язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про судовий захист.

Потрібно внести зміни в низку правових актів якими дозволити господарським судам, в разі неможливості скликання та проведення загальних зборів, приймати рішення, якими виключати учасників Товариства, які систематично невиконують або неналежно виконують свої обов'язки перед Товариством, або перешкоджають своїми діями досягненню цілей Товариства.
Відправити:
Теги: пдд
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи