Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.09.2020 11:04

313 млрд гривень на розгляді: як ДПС бореться за суспільні кошти

Заступник голови Державної податкової служби України

Недосконалість податкового законодавства в частині механізмів адміністрування існує досі. Про це, зокрема, свідчить статистика судових справ, які порушені в податковому сегменті.

ДПС продовжує поступово втілювати свої стратегічні цілі до 2022 року, пріоритетні завдання Уряду та міжнародні зобов’язання. Серед ключових позитивних змін останніх місяців – визначення місії податкової служби та перегляд пріоритетів. 

Нова місія – ДПС має бути повністю транспарентною, сучасною та інноваційно-технологічною Службою, яка надає якісні та зручні послуги платникам, ефективно адмініструє податки, збори та платежі і виявляє нетерпимість до корупції. 

Основа, яка надасть можливість реалізувати цю місію, – досконале податкове законодавство. Саме тому ДПС приділяє велику увагу методологічній роботі, формуванню пропозицій до змін податкового законодавства, які були б прийнятні для платників, надавали можливість прозорого адміністрування податків, зборів та платежів.

Недосконалість податкового законодавства в частині механізмів адміністрування існує досі. Про це, зокрема, свідчить статистика судових справ, які порушені в податковому сегменті.

Судові справи в цифрах

Загалом з початку року в судах різних інстанцій перебуває понад 84 тис. справ на загальну суму позовних вимог – 313,2 млрд гривень.

Позивачем у 16,7 тис. справах виступає Державна податкова служба України.

Зауважу, що з огляду на карантинні обмеження за 7 місяців поточного року:

• розглянуто понад 15,7 тис. справ;

• закінчено провадження – по 5,45 тис. справах.

За результатами розгляду спорів за участю органів ДПС можна констатувати, що на  користь податкових органів  вирішується близько 51% від кількості та суми розглянутих судами справ. На користь ДПС вирішено справ на суму 23 млрд гривень.

Найбільша питома вага серед ініціативних судових справ належить справам щодо стягнення податкової заборгованості. Значно меншу кількість становлять справи про визнання боржників банкрутами.

За півріччя надходження коштів до бюджету за рішеннями судів склало  майже 1 млрд грн.  А це − на 68 % більше, ніж за аналогічний період 2019 року. 

Зростає кількість податкових спорів, стороною в яких виступає Державна податкова служба України. Її інтереси представляють у судах працівники центрального апарату Служби. Протягом останніх 7 місяців забезпечено участь фахівців ДПС у розгляді 322 справ у судах різних інстанцій. Це і позови щодо скасування рішень комісій органів ДПС, які приймають рішення про реєстрацію податкових накладних, і справи щодо перебування на державній службі тощо.

Також питома вага справ щодо відновлення податкового ліміту платника податків у СЕА ПДВ на суму, на яку платник податків має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є значною. Зараз на розгляді в судах різних інстанцій нараховується  107 таких спорів на суму майже 2 млрд гривень.

З огляду на це, Верховним Судом України сформована правова позиція, згідно з якою коригування реєстраційного ліміту грошових зобов'язань в системі електронного адміністрування здійснюється із застосуванням спеціальної формули, яка не підлягає коригуванню в ручному режимі. Така позиція має вирішальне значення для формування подальшої судової практики такої категорії.

Запевню, ДПС, як і платники податків прагнуть мати досконалу законодавчу базу, яка знівелює будь-які можливості неоднозначного тлумачення норм та положень податкового законодавства. Наслідком чого стане суттєве зменшення звернень до судів. 

Давайте поглянемо, які системні кроки здійснює ДПС для втілення спільної із платниками мети.

Нормотворча робота

Особливість роботи ДПС у сегменті нормотворчої діяльності   — забезпечення реалізації напрямів подальшого реформування податкової системи держави з метою її лібералізації (удосконалення системи справляння та адміністрування податків, оптимізація звітності та інше).

Наразі податкова концентрує зусилля на аналізі нормативно-правових актів з метою виявлення можливості неоднозначного тлумачення їх норм та положень.  Інший аспект діяльності –  робота з підготовки і супроводження проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів з податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

З початку  2020 року ДПС розроблено та доопрацьовано близько 80 проєктів нормативно-правових актів. Це і проєкти наказів Мінфіну, і проєкти актів Уряду.

Серед найбільш значимих:

• «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового».

• «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету прибутку (доходу), дивідендів на державну частку».

• «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість» та інші.

Одним з основних напрямів нормотворчої роботи на 2020 рік є забезпечення реалізації норм  Закону України № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», яким значно змінено положення  Податкового кодексу України.

До кінця року ми плануємо завершити розробку близько 40 проєктів нормативно-правових актів для реалізації Закону №466. До речі,  на сьогодні 76% цих  актів вже розроблено.

 Ці проєкти стосуються:

• забезпечення роботи ДПС;

• проведення контрольно-перевірочної роботи;

• роботи, пов’язаної з погашенням платниками податкового боргу;

• взаємодії з органами місцевого самоврядування;

• обліку платників;

• зміни форм та порядків подання податкових декларацій тощо.

ДПС також розглядає та здійснює моніторинг вже зареєстрованих на вебсайті Верховної Ради України проєктів законів України з метою повного та всебічного їх розгляду. Взаємодія ДПС з Верховною Радою України під час опрацювання законопроєктів у Службі забезпечується Департаментом правової роботи.

Так, з 1131 зареєстрованих на вебсайті законопроєктів – 213 стосуються повноважень ДПС (18,8%). Усі проєкти опрацьовуються фахівцями Служби, готуються пропозиції щодо  їх підтримання, доопрацювання чи не підтримання.

Ведеться активна робота з комітетами Верховної Ради України під час обговорення, опрацювання низки законопроєктів, опрацювання правок народних депутатів України та напрацювання нових законопроєктів з питань, що належать до сфери діяльності ДПС. Протягом 2020 року взято участь у близько 30 засіданнях комітетів на яких розглянуто 65 законопроєктів, та 50 засіданнях робочих груп, круглих столів та нарад, що проводились комітетами.

Позитивним результатом такої роботи слугує врахування комітетами частини зауважень та пропозицій ДПС, в тому числі і врахування положень щодо змін до Кодексу по законопроєктах, що розроблялись Службою та подальше їх прийняття Верховною Радою України  як Законів України.

З початку 2020 року Верховною Радою України було прийнято рішення щодо близько 50 законопроєктів з питань, що належать до сфери діяльності ДПС. Ухвалені закони зокрема стосуються: удосконалення порядку проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів, удосконалення сервісів електронного кабінету платника податків, регуляція питання адміністрування контролюючими органами сплати частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку прибутку державними підприємствами.

Також ДПС мобільно реагує на виклики, які виникли через пандемію COVID-19. Зокрема, у повному обсязі виконуючи вимоги законодавства, яке було прийнято в Україні для нівелювання негативних наслідків COVID-19 для бізнесу. 

Консультативна робота

Наповнення державного бюджету залежить не лише від досконалого законодавства, але й від податкової культури платників.   

Тому важливим напрямом роботи податкової служби є надання консультативних послуг платникам податків. І в цьому сенсі ДПС досягла певних позитивних результатів.

Наприклад, платники можуть користуватися мобільним додатком ЗІР, у якому зібрано найпопулярніші питання платників та відповіді на них. Є розуміння, що цей сервіс потребує покращення, тому Служба продовжуватиме роботу у напрямку удосконалення мобільного додатку.

Крім того, ДПС надає індивідуальні податкові консультації. Протягом цього року платникам податків Службою надали близько 2500 індивідуальних податкових консультацій. Зокрема, вони стосувалися питань застосування податкового законодавства в сегментах: податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість тощо. 

Така консультаційна робота сприяє не лише своєчасній сплаті податків та  підвищенню ефективності їх адміністрування, а й забезпечує зворотній зв’язок між платниками податків та ДПС, даючи розуміння податковій службі, адміністрування в якому напрямі треба удосконалювати.

Імплементація нових законодавчих актів супроводжується роз’яснювальної роботою ДПС, зокрема, проведенням інформаційних кампаній. Також задля чіткого і якісного інформування платників податків щодо змін у законодавстві (в тому числі під час карантинних заходів) запроваджено новий формат роз’яснювальної роботи – видання інформаційних листів. На сьогодні розроблено 15 інформаційних листів за окремими напрямами, які розміщені на вебпорталі ДПС та на сторінці Служби у мережі Facebook.

Зрештою, одна з головних задач співробітників Державної податкової служби України – бути справедливими та неупередженими, служити своїй державі та українському народу і забезпечувати дотримання податкового законодавства усіма без виключення, а також створення культури сплати податків, у свою чергу за ухилення від сплати податків Служба має забезпечити безумовне настання відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи