Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.07.2014 13:10

Як Міністр юстиції П.Петренко підставив Прем’єр-міністра України

Адвокат, правозахисник

24 липня 2014 року після відставки Прем’єр-міністра України А.Яценюка у інтернет-виданнях з’явилася інформація про те, що тимчасово виконуючим обов’язки глави Уряду буде В.Гройсман.

Текст статтіросійською мовою – ТУТ.

24 липня 2014 року після відставкиПрем’єр-міністра України А.Яценюка у інтернет-виданнях з’явилася інформація проте, що тимчасово виконуючим обов’язки глави Уряду буде В.Гройсман.

Сьогодні ж у пресі було опубліковано ірозпорядження Кабінету Міністрів України № 658-р від 24 липня 2014 року «Протимчасове виконання повноважень Прем’єр-міністра України», яким передбачено, що«у зв’язку із заявою Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. про відставкупокласти тимчасово виконання повноважень Прем’єр-міністра України на Віце-прем’єр-міністраУкраїни – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства Гройсмана Володимира Борисовича».

За наявною інформацію підготовкоювідповідного розпорядження займався Міністр юстиції України П.Петренко.

Спробуємо розібратися у законності та обґрунтованостівідповідного рішення Кабінету Міністрів України, підготовленого особою, якавідповідає за формування та реалізацію державної правової політики в нашійкраїні. 

Насамперед необхідно зауважити, що самепо собі оголошення А.Яценюком про свою відставку з посади Прем’єр-міністраУкраїни не має наслідком автоматичне припинення його повноважень.

Так, відповідно до статті 15 ЗаконуУкраїни «Про Кабінет Міністрів України» Прем’єр-міністр України має правозаявити Верховній Раді України про свою відставку. Верховна Рада Українирозглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не пізніше ніж надесятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під часчергової сесії Верховної Ради України. Прем’єр-міністр України звільняється зпосади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданніВерховної Ради України. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставкуПрем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу КабінетуМіністрів України.

З огляду на це, можна констатувати, щозаява А.Яценюка про відставку до прийняття відповідного рішення Верховною РадоюУкраїни жодним чином не впливає на повноважність Прем’єр-міністра України таінших членів Кабінету Міністрів України.

Тепер спробуємо проаналізувати у якихвипадках обов’язки Прем’єр-міністра України може тимчасово виконувати іншаособа.

Відповідно до ч. 4 статті 42 ЗаконуУкраїни «Про Кабінет Міністрів України» у разі відсутності Прем’єр-міністраУкраїни повноваження Прем’єр-міністра України за його дорученням виконує Першийвіце-прем’єр-міністр України або віце-прем’єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом МіністрівУкраїни розподілом повноважень.

Ключовим у цьому випадку є саме фраза «уразі відсутності Прем’єр-міністра України», яка вказує на підставу для тимчасовоговиконання обов’язків глави Уряду іншою особою. У нашому випадку не можнастверджувати про відсутність Прем’єр-міністра України, оскільки А.Яценюк неперебуває ні у відпустці, ні у тривалому відрядженні, ні відсторонений відпосади, ні його повноваження на цій посаді жодним іншим чином не припинені чипризупинені.

Використане у розпорядженні КабінетуМіністрів України формулювання «у зв’язку із заявою Прем’єр-міністра Українипро відставку» не є юридичною підставою, яка свідчить про відсутністьПрем’єр-міністра України, оскільки як уже було встановлено вище, подання заявипро відставку жодним чином не впливає на статус і повноваження Прем’єр-міністраУкраїни.

Враховуючи викладене, можнастверджувати, що для видання розпорядження № 658-р від 24 липня 2014 року «Протимчасове виконання повноважень Прем’єр-міністра України» відсутні достатніправові підстави.

Крім того, незрозуміло, чому тимчасововиконуючим обов’язки Прем’єр-міністра України було призначено саме Віце-прем’єр-міністраУкраїни – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства В.Гройсмана.

Згідно з положеннями частини 4 статті 42Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у разі відсутності Прем’єр-міністраУкраїни повноваження Прем’єр-міністра України за його дорученням виконує Першийвіце-прем’єр-міністр України або  віце-прем’єр-міністрУкраїни згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.

Кабінет Міністрів України 12 березня2014 року прийняв постанову № 69 «Про визначення питань, що належать докомпетенції Першого віце-прем’єр міністра України та віце-прем’єр-міністрівУкраїни».

Пунктом 2 цієї Постанови встановлено, щоу разі відсутності Прем’єр-міністра України його повноваження здійснює Першийвіце-прем’єр-міністр України.

У свою чергу додатком № 2 до Постановипередбачено, що у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України йогоповноваження здійснює Віце-прем’єр-міністр України Сич О.М., а у разівідсутності Віце-прем’єр-міністр України Сича О.М. його повноваження здійснюєВіце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва тажитлово-комунального господарства Гройсман В.Б.

Необхідно нагадати, що 19 червня 2014року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Яреми В.Г. зпосади Першого-віце-прем’єр-міністра України».

З огляду на це, враховуючи алгоритмтимчасового виконання повноважень, викладений у Постанові Кабінету МіністрівУкраїни, у разі відсутності А.Яценюка його повноваження має здійснювати саме СичО.М. як особа, яка виконує обов’язки Першого віце-прем’єр-міністра України, алеаж ніяк не Гройсман В.Б.

Таким чином отримуємо парадоксальнуситуацію, коли за відсутності достатніх правових підстав Прем’єр-міністрУкраїни А.Яценюк припиняє здійснювати свої повноваження, а інша особапризначається тимчасово виконувати його обов’язки, при цьому ще й всуперечвстановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Можливо особам, які займають високідержавні посади і займаються підготовкою документів, перш ніж рекомендувати приймативажливі кадрові рішення, варто було б розібратися у процедурі призначення ізвільнення з посад та керуватися у своїх діях не політичною доцільністю чи своїмипереконаннями, а в першу чергу вимогами закону. Від громадян ж вони цьоговимагають!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи