Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.12.2022 11:58

10 переваг адвокатського аутсорсингу

Керуючий партнер АО "Адвокатська компанія "Лекстер", адвокат

На певному етапі розвитку бізнесу доводиться вирішувати питання юридичного супроводу. Який варіант обрати: найняти штатного юриста чи укласти договір з професійним зовнішнім виконавцем?

Потреба в юридичному забезпеченні у бізнесу визріває поступово, роль каталізатора виконують контролюючі органи та недобросовісні контрагенти. Раніше власники бізнесу юридичні питання намагалися покладати на бухгалтера чи адміністратора, проте це спрацьовувало лише щодо простих питань. Сьогодні ж вести бізнес без належного правового супроводу стало надто ризиковано.

Практика судових спорів з контролюючими органами показує, що вони у своїх претензіях до бізнесу часто бувають неправі, тому їм можна і потрібно протидіяти. Однак така протидія повинна бути фаховою, адже ці органи «роблять свої показники» там, де не зустрічають належного професійного захисту. А розміри штрафних санкцій суттєві та можуть легко «вбити» малий бізнес. Тому якщо раніше бізнесмени жартували, що можна обійтись і без юриста, але з ним сон спокійніший, то сьогодні без професійної правової підтримки їм вже не до жартів.

Вирішуючи питання правового забезпечення бізнесу, його власники та менеджери зіштовхується з дилемою: взяти на роботу власного юриста чи доручити цю задачу кваліфікованому зовнішньому виконавцю (таку форму ще називають передачею юридичного обслуговування на аутсорсинг).

У пошуках відповіді на це питання варто орієнтуватися на світову практику, яка за останні десятиліття напрацювала раціональні та ефективні рішення. Досвід зарубіжного бізнесу довів, що створення власного юридичного відділу є доцільним лише для відносно великих підприємств, в яких обсяг юридичної роботи потребує не менше трьох штатних одиниць юристів. Але і в цьому випадку власним юристам доручають лише питання, що лежать у площині вузької спеціалізації компанії, передаючи всю іншу правову роботу на аутсорсинг. Для невеликих і середніх компаній, де обсяг юридичної роботи менший, утримання власних юристів вважається неефективним і економічно недоцільним, тому правовий супровід передають на аутсорсинг.

Юридичний аутсорсинг - це правове обслуговування компанії зовнішнім професійним виконавцем, яке може включати за бажанням замовника будь-який перелік і обсяг юридичних послуг. Принцип аутсорсингу: залишаю собі тільки те, що можу робити краще за інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за мене. Передаючи юридичний супровід на аутсорсинг, компанія зосереджується на своїх основних виробничих та комерційних напрямках діяльності.

Юридичний аутсортинг дає бізнесу цілий ряд вагомих переваг. Ще більше переваг дає адвокатський аутсорсинг - коли послуги надаються адвокатом, а краще - адвокатським об’єднанням, в складі якого працюють адвокати з різною спеціалізацією. 

Перевага №1: аутсорсинг дешевший від утримання штатного юриста

Насправді обсяг суто юридичної роботи на підприємствах малого і середнього бізнесу незначний, тому утримання у штаті посади юриста є економічно невигідним. Витрати на фінансування власного юриста з урахуванням оплати його праці, трудових та соціальних гарантій, податкового навантаження – перевищують вартість послуг з аутсорсингу.

Якщо оплата праці штатного юриста не залежить від обсягу виконаної ним роботи та регулюється чинним законодавством, то при аутсорсингу обсяг і вартість юридичних послуг встановлюється за домовленістю сторін в залежності від конкретних потреб підприємства і не має мінімальних обмежень. Наприклад, якщо реальна потреба компанії у юридичній роботі складає всього 10 годин на місяць, то вона оплачує лише за цей обсяг послуг і не несе більше жодних витрат. 

Перевага №2: аутсорсинг забезпечує значно вищу якість послуг.

Для кваліфікації юриста вирішальне значення мають не теоретичні знання, а практичний досвід. Невеликі обсяги юридичної роботи на підприємстві накладають обмеження на розмір окладу юриста, тому на таку посаду не знайти кваліфікованого фахівця з необхідним досвідом. Крім того, хороших спеціалістів не цікавлять посади з малим обсягом юридичної роботи чи надто вузькою спеціалізацією, оскільки це обмежує їх професійний розвиток. Ще гірший варіант, коли через малий обсяг юридичної роботи на штатного юриста покладають інші функції, не властиві його професії.

Тому посаду штатного юриста часто вдається заповнити лише вчорашніми студентами, які ще не мають практичного досвіду. Такий фахівець тривалий час не лише не буде приносити користі компанії, але й становитиме серйозні ризики для її безпеки. А набувши практичний досвід, він піде у пошуках роботи з кращими можливостями реалізуватися у професії. В результаті компанія рухатиметься по колу, щоразу наймаючи фахівців без досвіду.

Юридичний аутсорсинг позбавляє цієї проблеми, оскільки компанію обслуговують кваліфіковані спеціалісти з відповідним практичним досвідом. В процесі роботи їх професійний рівень зростає, а отже якість послуг постійно підвищується. Тому при аутсорсингу компанія отримує послуги високої якості незалежно від обсягу замовлення.

Перевага №3: аутсорсинг забезпечує комплексний захист.

У юристів, як і у лікарів, є своя спеціалізація. Юрист, що практикує у вузькій галузі права і є в ній прекрасним фахівцем, може бути некомпетентним в інших сферах через відсутність досвіду. І це нормально, адже ми йдемо лікувати очі до окуліста, а не до травматолога, хоча він теж лікар.

Оскільки робота кожного підприємства чи компанії зосереджена у певній вузькій галузі, специфіка роботи корпоративних юристів істотно звужує сферу їх компетентності. Тому типовою є ситуація, коли досвідчені юристи в компанії є, проте навіть нескладні питання, що виходять за межі їх щоденної практики, становлять для них проблему. Вузька спеціалізація корпоративних юристів позбавляє їх можливості сприймати цілісну картину на підприємстві та забезпечувати комплексний захист компанії в широкому спектрі галузей права. Вони бачать лише ту частину проблеми, яка лежить у площині їх спеціалізації.

Цю проблему вирішує аутсорсинг, що надається компанією, спеціалісти якої практикують у широкому спектрі галузей права. 

Перевага №4: аутсорсинг завжди ефективний та економічно вигідний.

Привабливість юридичного аутсорсингу в тому, що дана форма співпраці дозволяє не лише скоротити витрати компанії, але й підвищити її ефективність.

Як було зауважено вище, послуги зовнішнього юридичного супроводу обходяться дешевше, ніж утримання штатного юриста. Зарплата, премії, податки, лікарняні, відпускні, інші соціальні гарантії - всі ці витрати замінюються єдиною сумою - щомісячною оплатою послуг. Крім того, при аутсорсингу відсутня необхідність облаштовувати робоче місце власного юриста – а це економія електроенергії, вартісної оргтехніки, офісного простору, витрат на закупівлю правових систем та літератури. Якщо витрати на підвищення кваліфікації штатного юриста несе підприємство, то при аутсорсингу вони покладаються на зовнішнього виконавця.

При аутсорсингу юридичні послуги закуповуються в обсязі, що відповідає реальним потребам компанії, що обумовлює його економічну ефективність. До того ж вартість таких послуг підприємство може включити до собівартості своєї продукції.

Для бізнесу юридичний супровід є обслуговуючою функцією, якій підприємство не може приділяти таку ж увагу, як своїм основним видам діяльності. Проте зовнішній виконавець здатен забезпечити належне виконання юридичних завдань, оскільки це його основна спеціалізація. При цьому підприємство, передавши правовий супровід на аутсорсинг, може в повній мірі зосередитися на своїх основних бізнес-процесах (виробництво товарів, надання послуг, виконання робіт), які безпосередньо приносять дохід. Такий розподіл функцій дозволяє бізнесу досягнути значно вищої ефективності.

Тому юридичний аутсорсинг завжди ефективний та економічно вигідний. 

Перевага №5: вигоди адвокатського аутсорсингу.

Власники бізнесу та менеджери покладають великі надії на своїх корпоративних юристів, вважаючи, що раз вони юристи, то повинні знати і уміти все. Маючи у штаті власного юриста, вони вважають свою компанію захищеною, хоча часто такий захист є ілюзорним.

В першу чергу слід зауважити, що штатні юристи не практикують у кримінальному праві та у справах про адміністративні правопорушення, оскільки це прерогатива виключно адвокатів. А без охоплення цих важливих правових сфер захист бізнесу не буде повним.

Якщо компанія рідко судиться, її юристи не мають достатнього процесуального досвіду роботи в судах, що призводить до помилок та програшу навіть потенційно виграшних справ.

Коли штатний юрисконсульт є єдиним юристом на підприємстві, ніхто не зможе об’єктивно оцінити його компетентність, перевірити його роботу, проконтролювати та підстрахувати. Крім того, такому юристу немає у кого навчатися та переймати досвід.

Власникам бізнесу слід розуміти, що професійність та правильність дій юриста важко оцінити не спеціалісту. Помилки юриста стають очевидними лише за їх віддаленими наслідками у виді програних судових справ, застосованих штрафних санкцій, укладених договорів на невигідних умовах тощо, коли виправити ситуацію складно або взагалі неможливо. При цьому у юристів не прийнято визнавати свою некомпетентність, тому штатний юрист навіть у випадку, коли зіштовхнеться з труднощами і не буде впевнений у своїх можливостях, ніколи не порадить своєму керівнику залучити іншого спеціаліста.

Вказаних недоліків позбавлений аутсорсинг, що надається адвокатами, які практикують в широкому спектрі галузей права.

Перевага №6: надійний захист бізнесу.

Результатом візиту контролюючих органів часто є накладення штрафних санкцій та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб компанії. Крім того, бізнес нерідко зустрічається з проблемою тиску через кримінальні провадження, що пов’язано з обшуками, виїмками, арештами активів і майна, допитами посадових осіб та працівників компанії.

Захистити підприємство в таких випадках можуть лише адвокати, оскільки відповідно до закону виключно адвокати мають право практикувати у кримінальних провадженнях та у справах про адміністративні правопорушення. Тому лише адвокатський аутсорсинг може забезпечити надійний захист бізнесу. 

Перевага №7: конфіденційність адвокатського аутсорсингу.

Сьогодні успішний бізнес часто опиняється під прицілом правоохоронних органів, стає фігурантом кримінальних проваджень. Оскільки штатні юристи добре обізнані з усіма аспектами діяльності компанії, правоохоронні органи це використовують для здобуття доказів. Так, вони в першу чергу допитують юристів та вилучають інформацію з їх комп’ютерів, в результаті чого отримують повну картину діяльності компанії.

На відміну від юристів, адвокати в силу свого спеціального статусу не можуть бути допитані з приводу того, що їм стало відомо від клієнта, навіть якщо мова йде про тяжкий злочин. Не можуть бути вилучені чи навіть оглянуті документи клієнта, які знаходяться в роботі у адвокатів.

Таким чином, важливою перевагою роботи з адвокатами є гарантії конфіденційності, оскільки усі взаємини між адвокатом і клієнтом є адвокатською таємницею, що надійно захищена законом. 

Перевага №8: відповідальність адвокатського аутсорсингу.

Якщо штатний юрист за упущення в роботі може отримати лише дисциплінарне стягнення, то відповідальність адвокатів значно вагоміша. За допущені порушення адвокати можуть бути притягнуті органами адвокатського самоврядування до різних видів відповідальності, аж до позбавлення права на професію.

На адвокатів в силу їх статусу покладаються додаткові зобов’язання, зокрема, вони повинні дотримуватись вимог спеціального законодавства, Правил адвокатської етики, постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Проте найголовнішим стимулом бути професійним і успішним для адвоката є не відповідальність, а його репутація. Кожен адвокат дорожить своєю репутацією як основним персональним нематеріальним активом. Тому адвокатський аутсорсинг завжди професійний та відповідальний. 

Перевага №9: безперервність захисту.

Штатний юрист працює за трудовим договором, тому може звільнитися, захворіти чи піти у відпустку в самий складний для підприємства момент. На час його відсутності компанія залишається взагалі без захисту.

Вказаних недоліків позбавлений аутсорсинг, що надається не одним фахівцем, а компанією чи адвокатським об’єднанням. Такий зовнішній виконавець ніколи не залишить клієнта наодинці з проблемою. Це дозволяє забезпечити безперервне надання послуг, а отже бізнес ні на мить не залишиться без захисту.

Перевага №10: гнучкість та партнерський характер відносин.

Безумовною перевагою юридичного аутсорсингу є рівність сторін договору, партнерський характер відносин, а отже простіша процедура зміни умов співпраці чи навіть заміна виконавця. Оскільки відносини аутсорсингу є договірними, це дозволяє будувати гнучкі взаємовигідні умови співпраці, які за потреби можна легко змінювати, адаптуючи до конкретних потреб підприємства.

Якщо клієнт не буде задоволений якістю отриманих юридичних послуг, він може легко розірвати договір та знайти кращих фахівців. Штатного ж юриста можна звільнити лише з дотриманням вимог трудового законодавства, тобто за наявності передбачених законом підстав, з чітким дотриманням процедури. 

Таким чином, юридичний аутсорсинг – це сучасний ефективний інструмент правового супроводу та захисту бізнесу. Разом з тим, найбільш якісний, повний та комплексний захист бізнес отримує при співпраці з адвокатськими компаніями і об’єднаннями, у складі яких є адвокати, що практикують у різних галузях права.

Раніше така розкіш, як користуватися послугами великого штату досвідчених адвокатів, була доступна лише великим і багатим компаніям. Сьогодні ж навіть невеличка фірма чи приватний підприємець можуть отримати в своє розпорядження цілу команду кваліфікованих адвокатів, причому незалежно від обсягу замовлених послуг, якщо укладуть договір на обслуговування з потужним адвокатським об’єднанням.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи