Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.07.2022 18:29

Студенти та викладачі не підлягатимуть призову під час мобілізації

Адвокат (судовий захист), магістр права

Набрав чинності Закон, яким розширено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема: студенти та викладачі закладів професійної освіти

12.06.2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян» за  № 2196-IX.

З пояснювальної записки до законопроекту вбачається, що в умовах воєнного стану, постало питання щодо дискримінації учнів і викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, адже відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на відміну від студентів і викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти, підлягають призову на військову службу під час мобілізації, що ставить під загрозу як навчальний процес у закладах професійної освіти і практичну підготовку, так і подальше наповнення ринку праці кваліфікованими робітниками (будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками і т.д.).

Ринок праці у воєнний та післявоєнний період потребує фахівців різних рівнів, а особливо за робітничими професіями. Формування кваліфікованих трудових ресурсів є важливою складовою функціонування економіки країни.

Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення.

Метою і завданням Закону є вирівнювання у правах учнів і викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами закладів фахової передвищої та вищої освіти шляхом надання всім зазначеним категоріям рівного права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що дасть змогу забезпечити відбудову України шляхом наповнення ринку фахівцями, в тому числі кваліфікованими робітниками.

Так, абзаци другий і третій частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" викладено  в такій редакції:

"здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Ст. 10 Закону України «Про освіту» встановлює, що невід’ємними складниками системи освіти є:

- дошкільна освіта;

- повна загальна середня освіта;

- позашкільна освіта;

- спеціалізована освіта;

- професійна (професійно-технічна) освіта;

- фахова передвища освіта;

- вища освіта;

Фахова передвища освіта здобувається на основі повної або базової середньої освіти. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про освіту»).

Ч. 2. ст. 17 Закону України «Про освіту» вказує, що вища освіта здобувається на основі повної загальної середньої освіти. Рівні, ступені вищої освіти, порядок, умови, форми та особливості її здобуття визначаються спеціальним законом.

Так, вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти (п.п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту»  Україні діють заклади вищої освіти таких типів:

1) університет;

2) академія, інститут;

3) коледж   (заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність).

Поняття «заклади професійної (професійнотехнічної) освіти» нам розкриває ст. 18 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Так, до закладів професійної (професійно-технічної) освіти належать:

- професійно-технічне училище відповідного профілю;

- професійне училище соціальної реабілітації;

- вище професійне училище;

- професійний ліцей;

- професійний ліцей відповідного профілю;

- професійно-художнє училище;

- художнє професійно-технічне училище;

- вище художнє професійно-технічне училище;

- училище-агрофірма;

- вище училище-агрофірма;

- училище-завод;

- центр професійної (професійно-технічної) освіти;

- центр професійної освіти;

- навчально-виробничий центр;

- центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

- навчально-курсовий комбінат;

- навчальний центр;

- інші типи закладів освіти, що надають професійну (професійно-технічну) освіту або здійснюють професійне (професійно-технічне) навчання.

В свою чергу, згідно із ст. 53 Закону України «Про фахову передвищу освіту» особами, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти є:

1) здобувачі фахової передвищої освіти;

2) інші особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти.

Здобувачами фахової передвищої освіти є:

1) студент - особа, зарахована до закладу фахової передвищої освіти з метою здобуття фахової передвищої освіти;

2) курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового коледжу сержантського складу (фахового коледжу із специфічними умовами навчання) з метою здобуття фахової передвищої освіти та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу чи спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу або таке звання вона мала під час вступу на навчання. Статус курсанта невійськового закладу фахової передвищої освіти може надаватися окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої освіти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До інших осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, належать:

1) учні, які здобувають профільну середню або професійну (професійно-технічну) освіту;

2) студенти, які здобувають вищу освіту;

3) слухачі, які отримують в закладі фахової передвищої освіти додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку, зокрема за програмами освіти дорослих.

Окрім того, слід враховувати, що на виконання вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Державною прикордонною службою України надіслано циркулярний лист органам Держприкордонслужби від 17.03.2022 № 23-6855/0/6-22-Вих «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану».

Згідно з підпунктом 9 пункту 3 зазначеного вище листа обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) за наявності підтверджуючих документів, якими можуть бути довідки про відстрочку, видані військкоматами про тимчасову непридатність (від 1 до 6 місяців) до військової служби.

Для перетину державного кордону України здобувачам освіти необхідно мати такі документи:

- відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;

- дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Прийнятий Закон забезпечить рівність прав здобувачів професійної (професійної-технічної), фахової передвищої та вищої освіти і їхніх викладачів щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що дасть змогу в повному обсязі забезпечити ринок праці фахівцями, необхідними для відбудови України у воєнний та післявоєнний стан.

ВИСНОВОК: Розширено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема:

- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

- асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;

- викладачі та наукові працівники.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]