Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.10.2017 13:50

Уточнюючі декларації під час проведення перевірки платника податків

Адвокат (судовий захист), магістр права

Випадок, коли платник податків має право подати уточнюючу податкову декларацію під час проведення камеральної перевірки в обхід п. 50.2. ст. 50 ПК України.

чувак.jpg

П. 75.1. ст. 75 ПКУ передбачено, що контролюючі органимають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові;виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральніта документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їхповноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, афактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманнямяких покладено на контролюючі органи.

Всвою чергу п.п. 75.1.1. п. 75.1 ст. 75 ПКУ вказує, що камеральною вважаєтьсяперевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно напідставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платникаподатків та даних системи електронного адміністрування податку на доданувартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державнуполітику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якомувідкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податкуна додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митнихдекларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системиелектронного адміністрування реалізації пального.

Положеннямип. 50.1 ст. 50 ПК України встановлено, що у разі якщо у майбутніх податковихперіодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу)платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки)виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крімобмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючийрозрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час поданняуточнюючого розрахунку.

ВАЖЛИВО: Якщопісля подачі декларації за звітний період платник податків подає новудекларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку поданнядекларації за такий самий звітний період або подає у наступних податковихперіодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 цьогоКодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Всвою чергу, згідно п. 50.2. ст. 50 ПК України платникподатків під час проведення документальних планових та позапланових перевірокне має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих нимраніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період звідповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Такимчином, законодавством передбачено право платників податків на самостійневиправлення виявленої помилки, що містяться у раніше поданій податковійдекларації, шляхом надіслання уточнюючого розрахунку, протягом 1095 днів.

Разомз тим, як вказує Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 04 жовтня 2017року по справі №К/800/29534/16 (ЄДРСРУ №69388265), якщо платника податку не було повідомлено про проведення податковимуправлінням камеральної перевірки підприємства, тобто, на момент подання уточнюючоїдекларацій позивачу не було відомо про проведення такої,  то відповідно неволодіючи відомостями щодо проведення камеральної перевірки, позивач не мігзастосувати п. 50.2 ст. 50 ПК України, а тому його дії з поданняуточнюючої декларації не можуть вважатись протиправними, та повиннівраховуватися відповідачем в порядку та спосіб, передбачений законодавством.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]