Про автора

Олена Антонюк Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, партнер Юридичної фірми "О2"

Професійна діяльність. Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, партнер Юридичної фірми "О2", доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса, член Правління Української асоціації клінічних досіджень. 

Стаж науково-педагогічної діяльності складає 16 років.

З 2009 року і до сьогодні с доцентом кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних робіт, співавтор трьох підручників, семи посібників і науково-практичних рекомендацій.

Брала участь у написанні правових висновків за зверненням Конституційного Суду України, народних депутатів України щодо проєктів законів, а також наукових висновків з правових питань на звернення суб’єктів господарювання.

У  2015-2016 рр. взяла участь у проєкті, запровадженому Міністерством освіти і науки України за підтримки проєкту "Справедливе правосуддя" з підготовки тестів та їх рецензування у межах експерименту щодо проведення у 2016 році в окремих вищих навчальних закладах вступних випробувань для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (розпорядження КМУ від 27 січня 2016 р. № 121-р).

У межах зазначеного проєкту у 2016 році взяла участь у формуванні таксономії з цивільного процесу, а також у двох циклах тренінгів з питань тестології, що включали отримання теоретичних знань і практичних навичок щодо складення тестових завдань для визначення різних компетенцій, особливостей оцінювання результатів екзаменів, проведених у тестовій формі, а також рецензування тестових завдань. Була залучена до формування блоку тестових завдань, зокрема, підготувала тестові завдання та здійснила рецензування тестових завдань з цивільного процесу. 

У 2017 році брала участь у підготовці та рецензуванні тестових завдань з курсу "Цивільний процес" до кандидатів на посаду судді Верховного Суду, а також для вступу на СО "Магістр" зі спеціальності "Право".

З 2018 року є членом Правління Української асоціації клінічних досліджень.

У 2017 році пройшла дві частини курсу "Європейський механізм захисту прав людини", розробленого Координатором проєктів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra.

У 2017 році виступила тренером сертифікатної освітньої програми "Медичне право" (організована Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації).

Сертифікований експерт програми підвищення кваліфікації адвокатів "Удосконалення професійної компетентності адвокатів" (рішенням №93 від 07.08.2017 експертної ради з питань акредитації та сертифікації при Національної асоціації адвокатів України).

З 2018 року – партнер Юридичної фірми "О2".

Сфера професійних інтересів. Реформування правничої освіти, правове забезпечення надання професійної правничої допомоги, судовий захист прав та інтересів учасників правовідносин, правове забезпечення застосування допоміжних репродуктивних технологій, юридичний супровід клінічних випробувань. 

Освіта. Вища юридична, у 2001 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація спеціаліст-юрист.

У 2005 році закінчила ад’юнктуру Національно університету внутрішніх справ МВС України зі спеціальності 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право за темою: "Право учасників цивільних правовідносин на самозахист".

У 2005 році отримала диплом доктора філософії за спеціальністю право (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

У 2006 році надано вчене звання доцента.

У травні 2009 року отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Склала екзамени та включена до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну юридичну допомогу.

У 2014 році пройшла стажування у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Донецькій області.

У 2016 році пройшла два стажування у Scientific Consulting Community "Open Europe" Республіка Словаччина.

У 2016 р. пройшла курси підвищення кваліфікації "Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: право, економіка, суспільство" в рамках проєкту TEMPUS "Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – IntelEULawEast".

Контакти
E-mail: [email protected]