Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.10.2017 09:05

Як і коли можна шуміти

Провідний юрист юридичної компанії

Для зручності сприйняття інформації, яка має прикладний характер (бо в побуті ми стикаємось з випадками, коли з різних причин або самі завдаємо значного шуму, або шум, створений кимось, позбавляє нас комфорту) матеріал викладений у формі 11-ти блоків конкр

Для зручності сприйняття інформації, яка має прикладний характер (бо в побуті ми стикаємось з випадками, коли з різних причин або самі завдаємо значного шуму, або шум, створений кимось, позбавляє нас комфорту) матеріал викладений у формі 11-ти блоків конкретних питань та відповідей (із деякими коментарями):

1.Чи є створення шуму – правопорушенням?

Порушення правил додержання тиші, здійснення будь-яких видів діяльності, наслідком якої є створення шуму, рівень якого перевищує встановлені законом санітарні норми (для відповідного часу доби) - є передбаченим законодавством правопорушенням.

2.Якими нормами законодавства це передбачено?

Законодавчими нормами, які більшою частиною врегульовують вищевказані відносини, є положення, якими встановлюється:

  • законодавчі вимоги щодо захисту населенні від шкідливого шуму

(стаття 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» - далі Закон);

  • конкретні санітарні норми (рівні) допустимого шуму

(таблиця 1 пункту 2.4 «Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» (n 3077-84), утвержденным 03.08.1984  главным государственным санитарным врачом СССР  министерства здравоохранения СССР – далі Санітарні норми)

  • адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого шуму чи правил додержання тиші

(стаття 182 Кодексу України про адміністративне правопорушення – далі КУпАП);

  • повноваження органів влади фіксувати та розглядати відповідні правопорушення

(статті 218, 221, 255 Кодексу України про адміністративне правопорушення - КУпАП);

3.Що таке рівень шуму і який рівень шуму є допустимим?

Фактично, коли ми розмовляємо про шум, то маємо на увазі певний рівень звукового тиску (вимірюється в тому числі і в акустичних децибелах - дБА), граничне допустиме значення якого для житлових приміщень встановлюється Санітарними нормами:

з 7:00 до 23:00 – 55 дБА

з 23:00 до 7:00 – 45 дБА

Крім того, у нічний час, із 22:00 до 8:00 Законом забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Коментар:  для приміщень лікарень та інших медичних закладів, шкіл і інших учбових закладів, залів, кафе, ресторанів, торгівельних залів магазинів, будинків та територій відпочинку встановлені окремі значення допустимих рівнів шуму (мається на увазі допустимі рівні звукового тиску в середині відповідних приміщень)

4.Як приблизно усвідомити скільки це 50 дБА ?

Відчуття – це достатньо суб’єктивна категорія, тим не менш існують приблизні усереднені орієнтири (в дБА):

  • людська розмова 30
  • працюючий двигун вантажного автомобіля 80
  • працюючий трактор на відстані 1 м.110
  • поріг больового відчуття130

5.Яким чином можна визначити та зафіксувати шум ?

Існують спеціальні професійні прилади – шумоміри, які можуть вимірювати та фіксувати рівень звукового тиску. Середня вартість такої апаратури коливається в межах 5000 грн. Відповідні прилади мають бути справними, сертифікованими та апробованими.

Коментар:  Юридична компанія «ПравоЗахист» здійснює послугу щодо фіксації рівня звукового тиску в житлових та інших приміщеннях: виїзд фахівця із шумоміром на місце події, складання та оформлення Акту фіксації події, здійснення відео-аудіо зйомки. 

6.Яким документом має бути зафіксоване правопорушення щодо шуму?

Фіксація правопорушення щодо шуму (передбаченомго ст.182 КУпАП) відбувається шляхом складання уповноваженим органом відповідного Протоколу про адміністративне правопорушення. 

Коментар:  Законодавство України не забороняє громадянам фіксувати відповідне правопорушення будь-якими іншими можливими законними способами (складанням відповідних актів із залученням свідків, відео-аудіо зйомкою тощо). 

Результати такої фіксації можуть бути додатковими доказами, а також підставами вимог громадян до уповноважених органів щодо складання протоколу про адміністративного правопорушення.

7.Який орган має право складати протокол, яким фіксується правопорушення щодо шуму?

Стаття 255 КУпАП встановлює, що Протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 182 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму), мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції).

Після складання Протокол про адміністративне правопорушення направляється посадовими особами органів внутрішніх справ (Національної поліції) до державних органів, уповноважених законом розглядати такий Протокол і приймати у встановлений законом строк певні рішення.

8.Які органи і який строк розглядають Протокол?

Протоколи про адміністративне правопорушення розглядаються у 15-денний строк (з дня одержання відповідним органом Протоколу):

- адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад (в Києві – адміністративна комісія КМДА)  - у випадку, якщо особа порушник не притягувалась на протязі року до адміністративної відповідальності за такі ж самі порушення (ст.218 КУпАП).

- суди районних, районних у місті, міських суддів - у випадку, якщо особа порушник притягувалась на протязі року до адміністративної відповідальності за такі ж самі порушення (ст.221 КУпАП).

Результатом розгляду вищезазначеними органами Протоколу є винесення  ними щодо особи (щодо якої складено Протокол) відповідної Постанови (як правило - про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи).

9.Які наслідки правопорушення (щодо шуму) для винуватої особи?

Правопорушення щодо шуму (ст.182 КУпАП) тягне за собою:

  • попередження або накладення штрафу (адміністративного стягнення):

на громадян (від 85 до 255 грн.), 

на громадян-ФОП (від 255 до 510 грн.)

  • у випадку, якщо правопорушення вчинено особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення - накладення штрафу (адміністративного стягнення):

на громадян (від 255 до 510 грн.) із/або без конфіскації апаратури, яка завдає шум,

на громадян-ФОП (від 850 до 2550 грн.) із/або без конфіскації апаратури, яка завдає шум

Крім того, паралельно із адміністративною відповідальністю, ст. 46 Закону встановлює відповідальність за порушення вимог щодо додержання тиші у вигляді штрафу у розмірі від 850 грн. до 7650 грн. Тим не менш, механізм та процедура застосування такої законодавчої норми – складна і не динамічна (заява на проведення експертизи до Головного лікаря відповідного органу санітарно-епідеміологічної служби, формування комісії, експертиза, висновок тощо). 

Коментар:  За наявністю фактів (підтверджених доказами) заподіяння правопорушенням шкоди здоров’ю осіб, є можливість (додатково із іншими формами притягнення до юридичної відповідальності) вимагати від винної особи в судовому порядку відшкодування відповідної шкоди в повному обсязі (!).

10.Чи може особа, яка звинувачується у вчиненні правопорушення щодо створення надмірного шуму, оскаржувати Протокол і Постанову?

Судова практика свідчить про недоцільність оскарження Протоколу про адміністративні правопорушення (суди відмовляють у відкритті провадження). Тим не менш, є можливість в судовому порядку оскаржувати дії працівників поліції при складанні матеріалів про адміністративне правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення (отримання) до:

- виконавчого комітету відповідної ради -  у разі, якщо Постанову виносила адміністративна комісія;

- відповідного Апеляційного суду – у разі, якщо Постанову виносив районний, районний у місті, міський суд.

11.Чи є якісь особливості щодо створення шуму під час здійснення ремонтних робіт?

Додаткові режимні правила (щодо створення шуму) встановлені для проведення ремонтних робіт. Так, проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 до 8:00, а у святкові і неробочі дні – цілодобово (крім випадків, коли мешканці прилеглих квартир завчасно повідомлені і погоджуються на проведення ремонтних, будівельних робіт в неробочі дні).

Як вбачається з вищевикладеного матеріалу, на практиці - не так багато і не такі вагомі законодавчі важелі впливу на порушників тиші і спокою громадян. Сама процедура притягнення порушника спокою до відповідальності (на всіх стадіях: від фіксації правопорушення до накладення стягнення на винну особу) виглядає достатньо неефективною, а санкції – застарілими.

Тим не менш, навіть в рамках діючих норм, при бажанні, все-таки можна впливати на порушників і змушувати їх виконувати законодавчі вимоги щодо здійснення необхідної їм діяльності із дотримання встановлених законом рівнів шуму та правил дотримання тиші.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]