Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.06.2016 10:08

Строк прийняття податкового повідомлення-рішення

Юрист, к.ю.н.

У відповідності до пп.14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПК України податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у в

У відповідності до пп.14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковеповідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) прообов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначенуконтролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчимиактами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внестивідповідні зміни до податкової звітності.

Відмітимо, що у п. 58.2 ст. 58 ПК України закріпленоположення, згідно з яким податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається)за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями,передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією запорушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено натакий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сферізовнішньоекономічної діяльності.

Як убачається зі змісту п. 86.8 ст. 86 ПК України податкове повідомлення-рішення приймається керівникомконтролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня,наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку,передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податковихповідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації(надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцемобліку платника податків), а за наявності заперечень посадових осіб платникаподатків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результатирозгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступнихза днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платникуподатків.

За своїмхарактером дана норма права носить імперативний характер, тобто її приписи єобов’язковими для виконання всіма суб’єктами владних повноважень незалежно відрівня та підпорядкованості.

Зауважимо,що у відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхпосадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень й успосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відтак, якщо законом (у нашому випадку саме Податковимкодексом України) встановлено обов’язкове правило поведінки, зокрема обов’язокконтролюючого органу приймати податкове повідомлення-рішення виключно протягом10 робочих днів з дня,наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, то посадові особитериторіальних органів Державної фіскальної служби України зобов’язані діятисаме в спосіб і в порядку, які передбачаються таким законом. Будь-якевідхилення від даного алгоритму дій може слугувати підставою для визнання дійоргану владних повноважень протиправними. До такого висновку приходить,зокрема, Харківський окружний адміністративний суд в постанові від 26.05.2015року по справі № 820/3075/15.

Підсумовуючи,зазначимо, що прийняття податкового повідомлення-рішення поза межами строку,встановленого п. 86.8 ст. 86 ПК України, є порушенням порядку оформленнярезультатів перевірок, що може стати однією із підстав для визнання недійснимтакого податкового повідомлення-рішення в судовому порядку.

У будь-якомувипадку потрібно пам`ятати, що органи державної влади й органи місцевогосамоврядування не завжди діють у спосіб і в порядку, які передбачені чиннимзаконодавством України. За таких обставин лише пильність платників податків іправильне тлумачення норм права може стати запорукою успішного оскарженнянезаконних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи