Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
21.06.2016 10:08

Строк прийняття податкового повідомлення-рішення

Юрист, к.ю.н.

У відповідності до пп.14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПК України податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у в

У відповідності до пп.14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковеповідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) прообов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначенуконтролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчимиактами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внестивідповідні зміни до податкової звітності.

Відмітимо, що у п. 58.2 ст. 58 ПК України закріпленоположення, згідно з яким податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається)за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями,передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією запорушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено натакий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сферізовнішньоекономічної діяльності.

Як убачається зі змісту п. 86.8 ст. 86 ПК України податкове повідомлення-рішення приймається керівникомконтролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня,наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку,передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податковихповідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації(надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцемобліку платника податків), а за наявності заперечень посадових осіб платникаподатків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результатирозгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступнихза днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платникуподатків.

За своїмхарактером дана норма права носить імперативний характер, тобто її приписи єобов’язковими для виконання всіма суб’єктами владних повноважень незалежно відрівня та підпорядкованості.

Зауважимо,що у відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхпосадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень й успосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відтак, якщо законом (у нашому випадку саме Податковимкодексом України) встановлено обов’язкове правило поведінки, зокрема обов’язокконтролюючого органу приймати податкове повідомлення-рішення виключно протягом10 робочих днів з дня,наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, то посадові особитериторіальних органів Державної фіскальної служби України зобов’язані діятисаме в спосіб і в порядку, які передбачаються таким законом. Будь-якевідхилення від даного алгоритму дій може слугувати підставою для визнання дійоргану владних повноважень протиправними. До такого висновку приходить,зокрема, Харківський окружний адміністративний суд в постанові від 26.05.2015року по справі № 820/3075/15.

Підсумовуючи,зазначимо, що прийняття податкового повідомлення-рішення поза межами строку,встановленого п. 86.8 ст. 86 ПК України, є порушенням порядку оформленнярезультатів перевірок, що може стати однією із підстав для визнання недійснимтакого податкового повідомлення-рішення в судовому порядку.

У будь-якомувипадку потрібно пам ` ятати, що органи державної влади й органи місцевогосамоврядування не завжди діють у спосіб і в порядку, які передбачені чиннимзаконодавством України. За таких обставин лише пильність платників податків іправильне тлумачення норм права може стати запорукою успішного оскарженнянезаконних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net