Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
09.09.2017 18:46

Оскарження ухвали слідчого судді про позапланову податкову перевірку

Адвокат, кандидат юридичних наук, АБ "Раков і партнери", м. Київ, м. Луцьк.

Питання процесуальної можливості оскарження рішень слідчих суддів щодо призначення позапланових податкових перевірок неодноразово було предметом обговорень у колах спеціалізованих практикуючих правників, адже до моменту законодавчого врегулювання даної кол

Питанняпроцесуальної можливості оскарження рішень слідчих суддів щодо призначенняпозапланових податкових перевірок неодноразово було предметом обговорень уколах спеціалізованих практикуючих правників. Відомо, що фактично одним зперших процесуальних «проривом» у даному питанні була ухвала Апеляційного судуміста Києва від 11.04.2017 № 757/11320/17-к (рішення у ЄДРСР за № 66139077).

Є абсолютноочевидним, що ключовим питанням у врегулюванні даної процесуальної колізії євідсутність у статті 309 КПК України ухвали слідчого судді про призначенняпозапланової перевірки як такої, яка оскаржується під час досудовогорозслідування в апеляційному порядку, адже на думку автора, так само єочевидним, що це зумовлено в першу чергу відсутністю серед переліку заходіввизначених Главою 20, 21 та статтею 131 КПК України такого заходу слідчих,розшукових заходів чи видів забезпечення кримінального провадження якпризначення позапланової податкової перевірки.

Поміж тим,факт існування наведеної колізії озвучив і Вищий спеціалізований суд України зрозгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ) у листі від 27.12.2016 №9-3139/0/4-16 вказавши, що така законодавча неузгодженість повинна усуватисяшляхом виключення підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 з ПК України, що напереконання автора є найбільш ефективним методом усунення колізії.

Проте,нещодавно ВССУ у листі № 9-1681/0/4-17 від 01.09.2017 відобразив більш гнучкупозицію з даного питання, зазначивши на арк. 4-5 даного листа те, що такепитання потребує якнайшвидшого законодавчого закріплення шляхом встановленняпроцесуального порядку подання слідчому судді відповідних клопотань, порядку їхрозгляду, а також вимоги до відповідних ухвал слідчих суддів, з одночаснимзаконодавчим вирішенням питання про право апеляційного оскарження такої ухвалислідчого судді на стадії досудового розслідування. При цьому, ВССУ у даномулисті повторно зазначає, що нормами КПК не визначено чіткої процедури проведенняпозапланової виїзної документальної перевірки, конкретно не встановлено, чи єаналізована категорія процесуальною дією, слідчою розшуковою дією чи заходомзабезпечення кримінального провадження. 

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчогозабезпечення правоохоронної діяльності у своєму листі № 04-18/11-60(10039) від16.01.2017 зазначив наступне: «У судовій практиці при вирішенні окресленихпитань в кримінальному провадження слід керуватись, перш за все, нормами КПК, які відповідно до статті 1 цього Кодексу, є визначальними щодо оцінки дій слідчого.Порядок кримінального провадження, утому числі, й процесуальних дій, визначається лише кримінальним процесуальнимзаконодавством України».     

Разом з тим,за наслідками дослідження змісту судових актів з Єдиного державного реєструсудових рішень, у питанні яке досліджується найбільш «прогресивним» у розглядіобставин щодо правомірності та у взаємозв’язку з фактичними обставинамикримінального провадження в також у питанні процесуальної можливості оскаржититакі ухвали, вирізняється окремими правовими позиціями Апеляційний суд Одеськоїобласті викладеними зокрема в ухвалах від 10.05.2017 провадження №11-сс/785/594/17 (рішення в ЄДРСР за 66605339), від 11.07.2017 провадження№ 11-сс/785/1099/17 (рішення в ЄДРСР за № 67754657), від 07.06.2017 провадження№ 11-сс/785/862/17 (рішення в ЄДРСР за № 67099765), від 17.02.2017 №11-сс/785/231/17 (рішення в ЄДРСР за № 64866151), від 19.07.2017 №11-сс/785/1135/17 (рішення в ЄДРСР за № 67910602), від28.07.2017 № 11-сс/785/1205/17 (рішення в ЄДРСР за № 68098926), від 31.07.2017№ 11-сс/785/1189/17 (рішення в ЄДРСР за № 68131687).      

Згаданийвище суд апеляційної інстанції, задовольняючи апеляційні скарги сторони захистута скасовуючи ухвали слідчих суддів про призначення позапланових податковихперевірок платників податків сформував наступні ключові, на наш погляд, правовіпозиці, а саме:

·  слідчим необґрунтовано, у чому саме полягає необхідність призначити позапланову податковуперевірку саме на підставі ухвали слідчого судді (адже поширеними є випадкипризначення позапланової перевірки суб’єкта господарювання у третьому ланцюгувзаємовідносин щодо підприємства відносно якого існує провадження за ознакамискладу злочину передбаченого статтею 205 КК України);

·    прокурор та слідчийне надали до слідчого судді доказів вжиття у межах даного кримінальногопровадження дій, щодо перевірки обставин, наведених у клопотанні;

·  не обґрунтовано якісаме потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання управа юридичної особи;

·  слідчим органудізнання не надано, а слідчим суддею не витребувано документи, які визначали бипроцесуальний статус платника податків відносно якого ухвалено рішення пропроведення позапланової податкової перевірки у відповідному кримінальномупровадженні;

·   чинний КПК України не містить норми, яка безпосередньо регламентуєможливість та порядок звернення слідчого та прокурора з клопотанням пропризначення позапланової виїзної документальної перевіркифінансово-господарської діяльності та розгляд слідчим суддею такого клопотання;

·   не регламентованийчинним КПК України також і порядок розгляду таких клопотань слідчого абопрокурора, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якимислідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу напроведення податкової перевірки;

·  посилання слідчогоу нормативно-правових обґрунтуваннях клопотання лише на положення п.п. 78.1.11ПК України є безпідставними, оскільки не відповідають вимогам кримінального процесуальногозакону України.

Окремо,хочеться зауважити, що Апеляційний суд Одеської області ухвалюючи одне знаведених вище рішень вказав, що у зв’язку з ненаданням доказів того, що услідства вичерпані можливості збирання доказів, а інші докази слідство нездатне отримати в порядку статті 93 КПК України, апеляційний суд не може компенсувати недоліки клопотанняслідчого та факт безвідповідального ставлення органу досудового розслідуваннядо вимог КПК України та відсутність належного прокурорського контролю збоку процесуального керівництва.  

Отже, дляефективного правового захисту рекомендуємо враховувати наведене. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net