Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
14.10.2013 00:30

Нова книга доходів і витрат для підприємців

Аудитор, юрист

Миндоходів наказом від 28.08.13 г. № 481 затвердив новий Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діял

Миндоходівнаказом від 28.08.13 г. № 481 затвердив новий Порядок веденняКниги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крімосіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадятьнезалежну професійну діяльність, замість  Порядку, затвердженомунаказом ДПАУ від 24.12.10 г. № 1025.

 Наказ №481 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке планується 18.10.2013г. у «Офіційному віснику України». 

Вважаюзацікавленим підприємцям саме зараз вже варто ознайомитись з новою формою Книгиі порядком її заповнення.

Нова Книгаобліку доходів і витрат для фізичних осіб-підприємців(Книга) стосуєтьсяфізичних осіб-підприємців( самозайняті особи), за винятком осіб, що обралиспрощену систему оподаткування, і фізичних осіб, які провадять незалежнупрофесійну діяльність.

НоваКнига, яку зобов’язані вести самозайняті особи, значно спрощена і дещовідрізняється від своєї попередниці: зменшено кількість граф з дванадцяти до девяти,відображення інформації про залишки товарів і  запасів на початок такінець періоду у Книзі більше не цікавить податківців, також не потрібно більшевідображати у Книзі інформацію про внутрішнє переміщення товару.

Книга, як намій погляд, значно спростилася і відображає всю необхідну інформацію для визначення чистого доходу самозайнятої особи.

Платник податкумає право самостійно обрати у який спосіб вести Книгу: в паперовій чиелектронній формі.

Книгу обов’язковопотрібно зареєструвати  у контролюючому органі за місцем податковогообліку.

У разі обранняведення Книги в електронній формі необхідно отримати посилені сертифікативідкритих ключів та укласти договір про визнання електронних документівз контролюючим органом.

Варіантведення Книги в електронній формі, на мій погляд, більш привабливий. Приелектронній формі ведення Книги значно спрощується здійснення виправленьпомилкових записів, не потрібно постійно купувати та зберігати кілограмипаперів, до речі Книга зберігається у самозайнятої особи протягом 3 років післязакінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис,  не потрібно звертатися до податковихорганів у разі необхідності реєстрації нової Книги.

В Книзі, за підсумком робочого дня, на підставі первинних документів  проотримані доходи здійснюються записи про отримані доходи та документальнопідтверджені витрати.

ФО-П,зареєстровані як платники податку на додану вартість, не включають до витрат ідоходів суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних абопроданих товарів (робіт та послуг).

Для облікудоходів у Книзі відведено графи:

- гр.2 "Сума доходу,отриманого від здійснення господарської  діяльності або незалежноїпрофесійної діяльності";

- гр.3 "Сума повернутихкоштів за товари (роботи, послуги)";

- гр.4 "Загальна сумаотриманого доходу, яка підлягає декларуванню"

Витратискладаються з трьох видів витрат:

- гр. 6 "Витрати, пов'язаніз придбанням товарів (робіт, послуг)";

- гр. 7 "Витрати на оплатупраці найманих осіб";

- гр. 8 "Інші витрати,пов'язані з одержанням доходу"

Сума чистого оподатковуваного доходу(гр.8) обраховується,  за формулою гр. 4 -гр. 6 - гр. 7 - гр. 8.

Книгазаповнюються у гривнях з копійками. Інформація використовуються самозайнятоюособою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net