Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.04.2009 14:02

Антикризовий план дій України

Першочерговий план дій по виходу із економічної кризи

Україна ще не дійшла до економічного «дна», але не потрібно з цього приводу панікувати та шукати винних. Це не дасть жодного позитивного результату. Потрібно тверезо оцінити ситуацію в країні та розробити перелік дієвих та системних заходів, реалізації яких дасть шанс Україні вийти з кризи ще сильнішою.

 

Сучасна економічна криза показала: популізм, як форма державної політики себе абсолютно повністю вичерпав. І це повинні зрозуміти всі ключові політичні ігроки, які використовували і намагаються продовжувати використовувати тематику популізму. 

 

Також слід зазначити, що головною проблемою економіки України є достатньо велика залежність від експорту продукції металургійного та хімічного комплексів, сільського господарства. В результаті кризи - запит та ціни на нашу продукцію в світі значно знизився.

 

І все це спричинило значне падіння промислового виробництва, високий рівень безробіття, знижень заробітних плат та багато інших негативних наслідків.

 

Але не зважаючи на це, саме головне сьогодні – не втрачати час та наявні ресурси. Влада повинна зосередитися на завершенні структурних реформ, реалізація яких дасть стимул для розвитку економіки, досягнути можливості конкурувати в умовах світової економічної кризи з іншими країнами в пріоритетних напрямках національної економіки. 

 

Переконаний, що в «центрі» Антикризового плану дій повинен стояти громадянин, пересічний українець. Всі органи державної влади повинні злагоджено працювати на забезпечення достойного рівня життя українців.

 

Чому питання ставиться саме в такий спосіб?  

 

Тому що, тільки з початку року до 1 квітня в Україні було зареєстровано             160 587 смертей, показник народжуваності з початку року зменшився -   у 2009 році народилося 105 884 тис. дітей, що на 6-10,5 % менше ніж в аналогічні періоди двох минулих років.

 

Ми вимираємо зі швидкістю 800 000 людей в рік, а це цілі регіони, декілька міст. Якщо нас не буде, то все інше взагалі втрачає значення.

 

Тому очевидно, що єдино правильною метою реалізації Антикризового плану дій має стати фізичне збереження населення України.

 

А це може статися лише за умов підвищення життєвого рівня людей в комплексі з покращенням якості медичного обслуговування.

 

Які загрози несе економічна кризи для нашої країни?

 

по-перше: значне збільшення об’ємів тіньової економіки;

по-друге: повернення бартерних схем;

по-третє: зростання об’ємів неплатежів в банківському секторі;

по-четверте: масові звільнення працівників, перевід їх на скорочений робочий день, відправлення тисяч співробітників в безоплатні відпустки.  

 

Ключовою загрозою для України є проблема масового безробіття.

 

По прогнозам експертів, на кінець 2009 року очікується біля                          2.2-3.5 млн. безробітних, серед них - орієнтовно 700 000 випускників вузів, які завершать навчання в червні-липні 2009 року.

 

Уряд повинен розробити ефективну систему залучення безробітних до громадських робіт та організувати перекваліфікацію працівників, які перебувають під ризиком звільнення.  

 

Очевидно, що Антикризовий план дій повинен фокусуватися, в першу чергу, на попередженні реальноїсоціальної напруги в суспільстві, яка може посилитися за умов відсутньої  достатньої уваги з боку влади на вирішення проблеми безробіття.

 

Не вирішивши проблему безробіття, ми будемо мати справу з катастрофічним зростаючим рівнем бідності. Бідність перетвориться на проблему майбутнього країни. Нині – це основний чинник стрімкого зниження народжуваності, погіршення стану здоров’я та зростання смертності. 

 

Враховуючи обмежені фінансові та часові ресурси, існує необхідність чіткого визначення пріоритетних напрямків Антикризового плану дій, а саме:

 

-   боротьба з бідністю;

-   збільшення державного замовлення в пріоритетних напрямках національної економіки, насамперед в галузях АПК, освіти та науки, літакобудування, машинобудування та гідроенергетики;

-   збереження існуючих робочих місць та їхнє збільшення за рахунок більшого спектру державного замовлення, в тому числі і за рахунок залучення безробітних до громадських робіт.

 

Влада повинна забезпечити реалізацію дієвих та системних заходів, спрямованих на подолання бідності, збільшення державного замовлення в пріоритетних напрямках національної економіки та вирішення проблеми безробіття.

 

Що саме необхідно зробити в 2009 році?

 

В сфері соціального захисту працівників підприємств державної та недержавної форм власності:

- заборона всіх інших видатків міністерствам до тих пір, поки не буде ліквідована заборгованість із зарплати на підприємствах, підзвітних ним галузей;

- підвищення вартості робочої сили;

- організація на рівні Уряду щотижневого моніторингу звільнених працівників, скорочення персоналу, перевід підприємств в режим скороченого робочого дня а також відправлення працівників в неоплачувані відпустки підприємств державної та приватної форм власності.

 

В сфері зайнятості:

- залучення безробітних до громадських робіт, передбачивши відповідне державне фінансування;

- організація системи проведення перекваліфікації та перенавчання працівників, які перебувають під ризиком звільнення.

 

В сфері податкової політики:

- зменшення податкового тиску на малий та середній бізнес з одночасним введенням декларуванням видатків;

- налагодження системи достовірного фінансового обліку, державної звітності та своєчасної сплати податків;

- прийняття Закону України «Про місцеві податки та збори».

 

В сфері медицини:

- затвердження мінімального набору стандартів безкоштовних медичних послуг.

 

В сфері захисту прав вкладників комерційних банків:

- організація спільної роботи Уряду, Національного банку України та комерційних банків щодо реструктуризації заборгованостей по іпотечним кредитам для осіб, які тимчасово втратили роботу.

 

В сфері бюджетної політики:

- скорочення кількості державних програм, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

- введення жорсткого контролю за витрачанням бюджетних асигнувань.

 

В сфері освіти:

- збільшення фінансування середньої школи;

- збільшення державного замовлення на підготовку фахівців з технічних спеціальностей з одночасним зменшенням підготовки юристів та економістів;

- збільшення бюджетного фінансування програми надання освітніх кредитів для молоді, яка бажає отримати вищу освіту до 100 млн. грн.

 

В науковій сфері:

- забезпечення впровадження нанотехнологій в промисловості.

 

В сфері авіабудування:

- проведення реструктуризації заборгованості галузі вітчизняного авіабудування, накопиченої у попередні роки;

- виділення Харківському авіаційному підприємству 383 млн. грн. обігових коштів за рахунок Стабілізаційного фонду для завершення побудови дев’яти літаків, від продажу яких буде отримано 212 млн. доларів;

 

В сфері пенсійного забезпечення:

- реформування системи пенсійного забезпечені в частині значного зменшення розмірів «спеціальних пенсій».

 

В сфері аграрно-промислового комплексу:

- забезпечення вчасного фінансування весняно-польових робіт;

- забезпечення пролонгації кредитів для аграріїв;

- захист внутрішнього ринку виробників сільськогосподарської продукції;

- вирішення питання щодо викупу за ринковими цінами заставного зерна через Аграрний фонд;

- забезпечення виділення аграріям дизельного палива по ціні 4200 грн. за тонну;

- вирішення питання щодо продажу аграріям мінеральних добрив за цінами, не вище експортних;

- забезпечення фінансування робіт із захисту земель, підвищення їхньої родючості;

- стимулювання експорту сільськогосподарської продукції. 

 

В сфері земельних відносин:

- проведення повної інвентаризації земельних ділянок на предмет визначення їх реальних власників, умов придбання, сплати податків тощо;

- створення Земельного банку.

 

В сфері машинобудування:

- спрямування 2 млрд. грн. зі Стабілізаційного фонду на виконання державного замовлення;

- створення фінансового механізму, експортного агентства за допомогою якого забезпечити експорт продукції сфери машинобудування, використовуючи важелі політичного впливу та тактику обмежень;

- запровадження податкового стимулювання модернізації в сфері  виробництва продукції машинобудування.

 

В сфері гідроенергетики:

- добудова Дністровської ГАЕС.

 

В сфері управління державним майном та приватизації:

- ініціювання перевірок дотримання інвестиційних та соціальних зобов’язань з боку власників підприємств, і в разі необхідності – підприємства, де власники не виконують свої зобов’язання перед працівниками – повертати в державну власність.

 

  В сфері житлово-комунального господарства:

- скорочення споживання природного газу шляхом переходу на альтернативні джерела енергії;

- переоснащення котельного господарства та тепломереж за рахунок коштів отриманих за Кіотським протоколом, за зеленими інвестиціями а також коштів Світового банку;

- проведення енергопаспортизації та енергоаудиту 230 тисяч багатоквартирних будинків, через які втрачається 40-50% тепла.

 

В банківській сфері:

- проведення рекапіталізації комерційних банків з подальшим направленням фінансових ресурсів в реальний сектор економіки, зокрема і на здешевлення кредитів.

 

Реалізація цілісного Антикризового плану дій України в комплексі із внесенням змін до Державного бюджету – єдиний реальний шлях подолання економічної кризи, в якій опинилася економіка України.

 

Тільки негайні та рішучі дії влади зможуть полегшити життя людей.

 

Лише за умов розвитку економіки, завойовування іноземних ринків збуту, підтримки інновацій, розвитку людського  потенціалу – Україна має шанс вийти сильнішою з економічної кризи.  

 

Запрошую всіх бажаючих до обговорення Антикризового плану дій України та буду чекати Ваші пропозиції за електронною адресою: andrey_22@ukr.net

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]