Кнопки

Умови припинення підприємницької діяльності ФОП

 
10.12.2014 17:43

Дане питання регулює Закон України «Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (надалі - Закон).

07.05.2014 року набрав чинності  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом», яким впроваджено спрощену процедуру закриття фізичної особи – підприємця, що триває протягом одного дня та не вимагає від особи – підприємця довідок про відсутність заборгованості тощо. Подана заява фізичною особою - підприємцем державному реєстратору про закриття підприємницької діяльності є підставою для проведення позапланових перевірок правильності нарахування та сплати податків (внесків).

Державна  реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі: прийняття фізичною   особою - підприємцем   рішення   про припинення підприємницької діяльності; смерті фізичної особи - підприємця; постановлення судового  рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою; постановлення судового рішення про визнання  фізичної  особи, яка  є  підприємцем,  недієздатною  або про обмеження її цивільної дієздатності; постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Підставами   для   постановлення   судового   рішення  про припинення  підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є: визнання фізичної особи - підприємця банкрутом; провадження нею  підприємницької  діяльності,  що  заборонена законом; неподання  протягом  року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної  особи  -  підприємця  за зазначеним  місцем  проживання.

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. Для цього потрібно заповнити реєстраційну картку форми № 12  яку Ви зможете знайти на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України .

З собою потрібно мати паспорт фізичної особи - підприємця або нотаріально завірену довіреність (оригінал) уразі якщо такі дії виконує представник, включно документ який посвідчує особу представника (паспорт).

Державний реєстратор відповідно до п. п. 4 - 6 ст. 47 Закону, залишає  реєстраційну  картку без розгляду, якщо: реєстраційна картка подана за неналежним місцем проведення;  реєстраційна картка не відповідає вимогам цього Закону.

Про залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем   за   її   рішенням без розгляду заявнику в день надходження документа державним    реєстратором видається (надсилається  поштовим   відправленням   з   описом   вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документа без розгляду разом з цим документом.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької  діяльності  фізичною  особою  - підприємцем за її рішенням  без розгляду зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня   з   дати  надходження  цього  документа  внести  до  Єдиного державного  реєстру  запис  про  проведення  державної  реєстрації припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   - підприємцем   та   в   той  же  день  видати  (надіслати  поштовим відправленням  з  описом  вкладення)  їй повідомлення про внесення такого запису.

У  разі  смерті  фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема  спадкоємець  або відповідний орган виконавчої влади, може подати   державному   реєстратору   особисто  (надіслати  поштовим відправленням)  нотаріально  засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної  особи  або  витяг  з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи.

Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної  особи  - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець  або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня надходження такого повідомлення не подає нотаріально засвідчену  копію  свідоцтва про смерть фізичної особи або витяг з Державного  реєстру  актів  цивільного  стану  громадян про смерть фізичної  особи,  зобов’язаний  надіслати  запит  до  відповідного органу  реєстрації  актів цивільного стану для отримання документа про   підтвердження  факту  смерті  фізичної  особи  -  підприємця відповідно до законодавства України.

Якщо документи  для  проведення   державної   реєстрації припинення  підприємницької   діяльності фізичною особою - підприємцем подаються третьою особою, зокрема   спадкоємцем, особисто,   державному  реєстратору  додатково  пред'являється  її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Документи, які подаються   для   проведення   державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів    видається    третій    особі,   зокрема   спадкоємцю (надсилається   поштовим  відправленням),  з  відміткою  про  дату надходження документів. (ст. 48 Закону).

У разі якщо суд постановив рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлою або визнання її безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації такої особи, у судовому рішенні вказується особа, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця, за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

Дата надходження документів для припинення підприємницької діяльності вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати  надходження документів для проведення державної реєстрації припинення   підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою,  або визнання фізичної особи -  підприємця  безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації  припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця  у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою.

Припинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи – підприємця.

Суд,    який    постановив   рішення   про   припинення підприємницької  діяльності  фізичної  особи  - підприємця, у тому числі   рішення   про   визнання   фізичної   особи  -  підприємця недієздатною  або  про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання   таким  рішенням  законної  сили  направляє  його  копію державному  реєстратору  за  місцем  реєстрації  фізичної  особи - підприємця.

Дата надходження такого рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати  надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем заповнити реєстраційну  картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з постановленням  судового  рішення,  внести  до  Єдиного державного реєстру  запис  про  проведення  державної  реєстрації  припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв’язку з  постановленням  судового  рішення  та  в  той  же  день  видати (надіслати   поштовим   відправленням   з   описом  вкладення)  їй повідомлення про внесення такого запису.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання її банкрутом.

Суд, який  постановив рішення про порушення провадження у справі  про  банкрутство  фізичної  особи  -  підприємця,  у  день набрання   рішенням   законної   сили   надсилає  його  державному реєстратору  за  місцезнаходженням  фізичної  особи  - підприємця.

Дата надходження такого рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний  реєстратор  повинен у день надходження судового рішення  внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той  же  день  повідомити  органи статистики,   доходів   і   зборів,   Пенсійного   фонду   України, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про   державну реєстрацію    припинення   підприємницької   діяльності   фізичної особи - підприємця (ст. 46 Закону).

Юрист юридичної компанії «Правова група «Юста»

         Віталій Магдич. 

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna IT PR Prozorro адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП верховна рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Газпром геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гроші ГФС демократия деньги депозит депозиты держава децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата земля импорт инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная ІГОР ТКАЧУК Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг Маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов пдв персонал податки податкові спори политика политики политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода сепаратизм СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк