Автор
Юрист, учредитель Юридической компании «RP LAW COMPANY»
Кнопки

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

 
16.07.2017 23:22


Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосована, зокрема, така спеціальна санкція, як тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» передбачено наступні види санкцій:

  • накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;

  • застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;

  • тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Найчастішим порушенням, яке допускають суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, є перевищення встановлених законодавством строків розрахунків з нерезидентами при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону про ЗЕД, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000р. № 52 визначено особливості застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Пунктом 1.2. Положення № 52 визначено, що санкції застосовуються Міністерством до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили Закон про ЗЕД та пов'язані з ним закони України, зокрема, в разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності , передбаченими статтею 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» , за винятком:

  • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;

  • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

Для завершення таких операцій українському суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку отримати разову (індивідуальну) ліцензію Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України . Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на індивідуальний режим ліцензування. Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріали, що підтверджують вжиті ними заходи до приведення зовнішньоекономічної та пов'язаної з нею господарської діяльності у відповідність до норм чинного законодавства, та виходити до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасового зупинення) дії санкцій.

Загальний термін розгляду вказаних клопотань та надання відповіді суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності про прийняте Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення не повинен перевищувати тридцять календарних днів .

У разі усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання зазначеного Закону, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміна виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Судова практика щодо тимчасової заборони здійснення суб’єктом господарювання зовнішньоекономічної діяльності наявна та за своєю природою охоплює досить широке коло підстав для накладення вищевказаної санкції.

Так, у справі №820/836/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності мав намір перевозити через державний кордон України (імпортувати) речовини які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, а саме поставка продукції, яка може завдавати шкоди здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу.

У справі №826/4681/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції загальною вартістю 10 092 145,30 дол. США. Валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

У справі №814/865/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції, однак валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

У справі №826/4684/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції загальною вартістю 28400,00 дол. США, однак валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

У справі №814/645/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції загальною вартістю 28400,00 дол. США, однак валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

Таким чином, аналіз судової практики за 2017 рік свідчить про те, що основною підставою для застосування санкцій у вигляді тимчасової заборони для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є неповернення валютної виручки у встановлений законодавством строк.

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna IT PR Prozorro адвокат Адвокат Морозов Адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Газпром геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гроші ГФС демократия деньги депозит депозиты держава децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата земля импорт инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера Киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов ПДВ персонал податки податкові спори политика политики политтехнологии політика Порошенко Правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы росія россия Руслан Сольвар рынки Свобода сепаратизм СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк