Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.02.2018 10:46

Недопуск фахівців податкового органу до проведення інвентаризації

Адвокат з податкових та господарських спорів

В даній статті, розповім про бажання Податкового органу прийняти участь в інвентаризації товарно - матеріальних цінностей, основних засобів Підприємства в рамках проведення планової перевірки та про недопущення Підприємством фахівців Податкового органу до

Врамках проведення планової перевіркиПодатковим органом було прийнято наказпро проведення позапланової інвентаризаціїтоварно - матеріальних цінностей,основних засобів Підприємства. 

Напідставі наказу про проведенняпозапланової інвентаризації на адресуПідприємства було також направленолист - вимогу про проведення інвентаризації.Від отримання вказаного листа - вимогиПідприємство відмовилося, про щоПодатковим органом складено відповіднийакт. 

Також,фахівцями Податкового органу здійсненовихід за адресою Підприємства дляпроведення позапланової інвентаризації,але Підприємством було відмовлено удопуску даних осіб до проведенняінвентаризації, про що також був складенийвідповідний акт. 

Зарезультатами відмови у допуску допроведення інвентаризації, відповіднодо ст. 94 ПК України, Податковим органомбуло прийнято рішення про застосуванняумовного адміністративного арештумайна Підприємства. 

Податковийорган з поданням звернувся до суду дляпідтвердження обґрунтованості умовногоадміністративного арешту майнаПідприємства. За результатами розглядуподання судом закрито провадження усправі, у зв'язку з наявністю спору проправо. 

Податковийорган скориставшись своїм правом,передбаченим ч.6 ст. 183- 3 КАС України,подав адміністративний позов до суду підтвердити обґрунтованість умовногоадміністративного арешту майнаПідприємства.
 
Узадоволенні адміністративного позову Податковому органу до Підприємствапро підтвердження обґрунтованостіумовного адміністративного арешту -відмовлено. Суд апеляційної інстанціїпідтримав позицію Суду першої інстанції. 

Правовапозиція Підприємства (як відповідачапо справі) та суду.

1.Відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПКУкраїни, контролюючи органи мають правопроводити відповідно до законодавстваперевірки і звірки платників податків(крім Національного банку України), утому числі після проведення процедурмитного контролю та/або митногооформлення. 

2.Відповідно до положень ст. 94 ПК України,адміністративний арешт майна платникаподатків є винятковим способомзабезпечення виконання платникомподатків його обов'язків, визначенихзаконом (п.94.1 ст. 94 ПК України). 

Арештмайна може бути застосовано, якщоз'ясовується одна з таких обставин: 
п.п.94.2.8.платник податків (його посадові особиабо особи, які здійснюють готівковірозрахунки та/або провадять діяльність,що підлягає ліцензуванню) відмовляєтьсявід проведення відповідно до вимогцього Кодексу інвентаризації основнихзасобів, товарно-матеріальних цінностей,коштів (зняття залишків товарно-матеріальнихцінностей, готівки). 

Тобто,арешт майна може бути застосований увипадку відмови платника податків відпроведення інвентаризації.

Але,на вимогу Податкового органу, Підприємствовидало наказ про проведення позаплановоїінвентаризації. Тобто, Підприємство невідмовлялось від проведення інвентаризації.Підприємством було проведено позаплановуінвентаризацію без участі фахівцівПодаткового органу (перевіряючих) таїї результати було направлено на адресуПодаткового органу. 

3.Оскільки, Податковим органом булозвернуто вимога до Підприємства, щодопроведення інвентаризації товарно -матеріальних цінностей, основних засобівПідприємства яка передбачала здійснитиінвентаризацію за участю фахівцівПодаткового органу (перевіряючих) такавимога визнана судом необґрунтованою,оскільки податковий орган орган підчас проведення перевірки мав правотільки вимагати проведення інвентаризації,однак, не брати участь у її проведенніта відповідно не мав право вимагатипроведення інвентаризації в присутностіперевіряючих. 

4.Відповідно до пп. 20.1.9. п. 20.1 ст. 20 ПКУкраїни контролюючи органи мають правовимагати під час проведення перевіроквід платників податків, що перевіряються,проведення інвентаризації основнихзасобів, товарно-матеріальних цінностей,коштів, зняття залишків товарно-матеріальнихцінностей, готівки. 

Тобто, вимога податкового органу про проведенняПідприємством інвентаризації заприсутності фахівців податкового органу(перевіряючих) не передбачена чиннимзаконодавством України.

Останнєслово за Верховним судом, чекаємо.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи