Про автора

Евгений Петрик Директор ТОВ "Емкон"

До 2005 року працював в сфері інформаційних технологій. З травня 2005 до липня 2009 року очолював Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (ДУ АРІФРУ). В 2006 році Євгену вдалося вивести інформаційний портал http://smida.gov.ua/ , який підтримується ДУ АРІФРУ, на лідируючі позиції серед інших подібних інформаційних ресурсів в Україні. В 2007 році ДУ АРІФРУ, під безпосереднім керівництвом Євгена Петрика та при тісній співпраці з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, була запущена загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів (http://www.stockmarket.gov.ua/), яка вже кілька років успішно функціонує та є основним джерелом корпоративної інформації про емітентів цінних паперів в Україні.

В липні 2009 року Євген Петрик заснував компанію "Емкон", яка спеціалізується на консалтингу в сфері корпоративного управління та розкриття інформації.

В компанії "Емкон" Євген займається напрямом корпоративного управління (приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", реорганізація акціонерних товариства в інші організаційно-правові форми, збільшення (зменьшення) статутного капіталу акціонерних товариств тощо) та є ідеологом більшості проектів компанії.

Контакти
E-mail: [email protected]