Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.12.2015 14:14

Ініціатива прозорості добувних галузей: що це означає для України?

Директор із регуляторної політики та міжнародних відносин Оператор ГТС України

16 червня 2015 року Верховною Радою було ухвалено Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, яким нафтогазові компанії та державні органи зобов’язано звітувати про сплачені чи отримані за

Ініціатива прозоростідобувних галузей: що це означає для України?

16 червня 2015 року Верховною Радою було ухвалено Закон провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості увидобувних галузях, яким нафтогазові компанії та державні органи зобов’язано звітуватипро сплачені чи отримані загальнодержавні та місцеві податки і збори, іншіплатежі, а також господарську діяльність, пов’язану із видобуванням кориснихкопалин. А вже вгрудні цього року, хоча й із затримкою на два місяці, але все ж таки булооприлюднено перший звіт ІПВГ (далі – Звіт), з текстом якого кожен бажаючий можеознайомитись за посиланням.

Цеконкретний приклад можливості швидких змін, які створюють передумови для новогосуспільного договору між державою, бізнесом та суспільством на основівибудування нових рівнів прозорості та довіри у відносинах один із одним.

eiti-msg-image.jpg

Джерело малюнку: https://eiti.org/files/document/EITI_Factsheet_EN.pdf

Закон направленона реалізацію підтриманої Україною Ініціативи прозорості видобувнихгалузей (далі – ІПВГ або Ініціатива) – незалежного і добровільного міжнародногостандарту для забезпечення прозорості видобування, який впроваджується у 49 країнахсвіту. Ці країни в межах ІПВГ готують щорічні звіти із узагальненоюінформацією, наданою видобувними компаніями та державою.

Тепер такізвіти Україна буде готувати та оприлюднювати щорічно до жовтня місяця.

Що це означає для України в довгостроковійперспективі?

По-перше,за результатами підготовки Звіту ІПВГ ми отримуємо дані у міжнародному форматі.Відкриті дані є ефективним інструментом, який покликаний посилювати прозорість тапідзвітність уряду та бізнесу перед громадськістю.

ДаніЗвіту є об’єктивними, підготовленими незалежною аудиторською компанією (вУкраїні незалежним адміністратором з підготовки Звіту виступила міжнародна компаніяEarnst&Young)під контролем багатосторонньої групи зацікавлених осіб, в яку входятьпредставники громадськості, бізнесу, центральних органів виконавчої влади. А цеозначає, що такими даними буде важко маніпулювати будь-кому: чи то політикам,чи то представникам бізнесу.

Відкритістьінформації у видобувній сфері є важливим кроком на шляху до встановлення єдинихправил гри для всіх учасників та забезпеченні довіри суспільства до цієї сфери.Тепер стане очевидним чи є справедливою плата всіх учасників ринку.

По-друге,така ініціатива є важливою для управлінців, оскільки допомагає приймати ключові державнірішення. Так, розуміючи реальні обсяги видобування та фінансовий тягар, якийпокладається на такі компанії у вигляді рентних та інших платежів, можнаоб'єктивно оцінити  стан та перспективирозвитку галузі. Наприклад, потребу змінити фіскальний режим тієї чи іншоїгалузі дуже просто можна виявити, якщо оперувати правильними даними.

Крімтого, співставлення цифр, отриманих від компаній та держави, дає можливістьвиявляти розбіжності у таких даних і з'ясовувати причини. На практиці уряди деякихкраїн за допомогою цього інструменту виявляють та усувають тіньові схеми увидобувному секторі (наприклад, виявлений за допомогою Звіту EITIвипадок несплатидо державного бюджету Ліберії податку у сумі 100 000 $ компанієюAmLib). Отже, Звіт може братися на озброєння управлінцями, як такий, щоможе пролити світло на темні сторони видобувної сфери.

По-третє,запровадження ІПВГ є позитивним сигналом для інвесторів. Це означає, щокомпанії працюють за світовими стандартами і готові до прозорих і чесних схемспівпраці. Оперуючи об’єктивними даними, інвестори зможуть зробити правильнуоцінку своїх ризиків.

Ясистемно пропагую необхідність чесного розподілу доходів на користь місцевихгромад. Тому, інформація у Звіті набуде особливої актуальності для доведенняПарламенту необхідність ще однієї важливоїзаконодавчої ініціативи, яка має на меті спрямовувати 5% від рентнихплатежів за видобування нафти та газу до місцевих бюджетів. Якщо громада будерозуміти, що від платежів, сплачених видобувними компаніями, залежить їхможливість інвестувати у розвиток свого регіону, збудувати нові школи, дитячісадки, відремонтувати дороги, то і співраця із компаніями на місцях, значнопідвищиться. Хто здійснює роботи з видобування природного газу у нашому районі?Скільки коштів та кому вони сплачують? Яким чином це позначиться на житті нашоїгромади? Ці та інші питання матимуть важливе значення для становлення тарозвитку відповідальних громад, сприяння діалогу між населенням, державою тавидобувними компаніями.

Але, якгодиться, на шляху всіх реформ виникають бар’єри: окрім затримки з наданнямінформації з боку Державної фіскальної служби України (що взагалі поставило підсумнів можливість прозвітувати цього року), з 120 нафтогазових компаній, якіздійснюють свою діяльність на території України, тільки 38 надало повнувідповідь, а решта надали часткову відповідь або відмовили у наданні відповіді.При цьому 40 компаній повністю проігнорували запит, а 31 компанію невдалося знайти за місцем їхньої офіційної юридичної і поштової адреси.

Яким чином змусити всі сторони розкривати дані просвою діяльність? Чи доцільно втакому випадку запроваджувати на додаток до прямої вимоги закону про звітування,ще й відповідальність за її невиконання? Особисто я виступаю проти застосуваннясанкцій в таких випадках і є прибічником позитивного стимулювання. Звичайно зчасом компанії впевняться в тому що долучення до ІПВГ є беззаперечним плюсомдля їх репутації і будуть приймати участь абсолютно добровільно. Але напочатковому етапі можливо доцільно розглянути варіант запровадження певнихзаохочуючих механізмів, наприклад, встановити, що подання інформації для ЗвітуІПВГ, є перевагою при прийнятті рішень про обрання переможця у аукціоні  на отримання спеціальних дозволів на надраабо підставою для спрощення окремих дозвільних процедур тощо.

Звітуванняу рамках Ініціативи є суспільним договором між усіма стейкхолдерами галузі, цеозначає, що всі сторони цієї угоди повинні бути готовими брати на себе спільнізобов’язання та добровільно долучатимуться до підготовки звітності, відповідатиза достовірність даних, належне їх надання. Але в той же час сторони повинні матигарантії того, що їх дані будуть використовутись належним чином. Звичайно,наразі за виконанням Ініціативи уважно слідкують представники Світового банку,міжнародна спільнота, громадські активісти. Однак відповідальність зареалізацію цього важливого проекту покладається саме на стейкхолдерів, якіповинні оцінити переваги Ініціативи та усвідомити її важливість для України.Необхідно запобігати будь-яким маніпулюванням даними Звіту чи то з бокудержавних органів чи то засобів масової інформації тощо. Саме це станепередумовою укріплення довіри до звітування в рамках ІПВГ та держави в цілому збоку видобувних компаній та сприятиме популяризації цієї та подібних ініціатив,спрямованих на посилення прозорості економіки України.

Короткийогляд основних результатів Звіту ІПВГ України за 2013 рік:


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи