Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.07.2017 23:22

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ТОВ "ЮФ "Синегор")

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може


Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосована, зокрема, така спеціальна санкція, як тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» передбачено наступні види санкцій:

  • накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;

  • застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;

  • тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Найчастішим порушенням, яке допускають суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, є перевищення встановлених законодавством строків розрахунків з нерезидентами при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону про ЗЕД, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000р. № 52 визначено особливості застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Пунктом 1.2. Положення № 52 визначено, що санкції застосовуються Міністерством до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили Закон про ЗЕД та пов'язані з ним закони України, зокрема, в разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності , передбаченими статтею 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» , за винятком:

  • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;

  • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

Для завершення таких операцій українському суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку отримати разову (індивідуальну) ліцензію Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України . Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на індивідуальний режим ліцензування. Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріали, що підтверджують вжиті ними заходи до приведення зовнішньоекономічної та пов'язаної з нею господарської діяльності у відповідність до норм чинного законодавства, та виходити до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасового зупинення) дії санкцій.

Загальний термін розгляду вказаних клопотань та надання відповіді суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності про прийняте Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення не повинен перевищувати тридцять календарних днів .

У разі усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання зазначеного Закону, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміна виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Судова практика щодо тимчасової заборони здійснення суб’єктом господарювання зовнішньоекономічної діяльності наявна та за своєю природою охоплює досить широке коло підстав для накладення вищевказаної санкції.

Так, у справі №820/836/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності мав намір перевозити через державний кордон України (імпортувати) речовини які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, а саме поставка продукції, яка може завдавати шкоди здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу.

У справі №826/4681/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції загальною вартістю 10 092 145,30 дол. США. Валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

У справі №814/865/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції, однак валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

У справі №826/4684/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції загальною вартістю 28400,00 дол. США, однак валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

У справі №814/645/17 підставою для прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказу про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності стало відповідне звернення до Міністерства служби безпеки України із інформацією про те, що суб’єкт господарської діяльності здійснив експортні операції загальною вартістю 28400,00 дол. США, однак валютна виручка у встановлений законом строк не була повернута в Україну. Згодом по вказаній справи дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за позовом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була подовжена до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень.

Таким чином, аналіз судової практики за 2017 рік свідчить про те, що основною підставою для застосування санкцій у вигляді тимчасової заборони для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є неповернення валютної виручки у встановлений законодавством строк.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]