Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.12.2015 10:04

Публичные закупки и законопроект

AGROXY.COM, керівник проєкту

Реформа госзакупок и пилотный проект Prozorro сделали возможным упорядочить госзакупки в Украине и свести коррупцию в этой сфере до минимума.Новый проект закона о публичных закупках хотя и включает принципиально новые изменения и закрепляет начатую реформу

Как член ОО«Прозрачные закупки», представляю краткий анализ законотворчества по публичнымзакупкам.

Проект закона порегулированию госзакупок в новой редакции - публичных закупок был официальноподан КМУ в Раду 30.11.2015 .(ранее - 1811 в ВР, сейчас -3559). Закон прошел публичное обсуждение назначительно улучшенном  для этой цели сайте КМУ. Публичное обсуждение ипредварительные консультации с профильным комитетом ВР еще раз подчеркнуловажность вопроса, но единодушно проект поддержан не был.Законопроект представлен КМУ как такой,что вводит европейские практики и переводит госзакупки в электронный формат,кроме того, реализует техническое решение  пилотного проекта допороговыхторгов "Прозорро". Однако, как и ранее, на ряду с нужными иактуальными нововведениями, в проект закона вписывается и ряд более спорныхнорм:   организация нового регулирующего  органа (ст. 8 ), созданиеспециализированных организаций закупщиков с указанием наименования учреждений иорганизаций (!!!) (ст. 1, п.п. 23), отсутствие сроков утверждения годовыхпланов закупок (ст. 4), отсутствие закрепление механизма или, хотя бы,принципов  обеспечения своевременной оплаты государством исполненных закупок, отсутствиефункций уполномоченного органа по разработке тех.стандартов и типовых договоров(ст.8).  Соответствие же нормам ЕС(Директивы pp24), по нашему мнению, требует значительных доработок.  Болеедетальный постатейный анализ законопроекта был проведен ОО «Прозрачные закупки»приведен ниже.

Мы надеемся, что вкомитете ВР проект закона будет доработан и законопроект будет принят вредакции, которая соответствует евроитеграционному  направлению развития. 

1959355_845525395500001_2618651444131044289_n.png  vru.jpg

 Пропозиції  змін

до законопроекту 1811 «Про публічні закупівлі»

(від ГО «Прозорі закупівлі», затверджені на зібранні24-25 листопада 2015 р.)

 

Стаття

Редакція проекту закону                      Пропозиції

1, п.п.1

1) авторизований електронний майданчик – авторизований Уповноваженим органом апаратно-програмний комплекс, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України;

З метою уніфікації з ЄС- термінологією та уникнення бар’єру з розуміння українським бізнесом ЄС-законодавства пропонуємо використовувати     термін e-Procurement platform. Він взятий з офіційних рекомендацій експертної групи ЄС по публічнім закупівлям.  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/eteg/eteg_part2-operational_recommendations_en.pdf

1, пп.3

3) веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) – апаратно-програмний комплекс, до складу якого входять модуль електронного аукціону і база даних та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до модуля електронного аукціону та бази даних.

Процес закупівель не обмежується аукціоном (див. http://www.peppol.eu/peppol_elements). Електронна система публічних закупівель буде розширюватися на стадію після виграшу в тендері. Правка запропонована з метою пришвидшення розвитку системі  електронних закупівель і усунення частих змін в законодавстві.

1., п.п.4

4) діяльність в окремих сферах господарювання – діяльність, що здійснюється в одній або декількох з таких сфер:……..

діяльність в окремих сферах господарювання – діяльність, що здійснюється в одній або декількох з таких сфер: ………розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, організація, координація, а також безпосереднє постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на виконання державного оборонного замовлення.

 

виробництво та постачання теплової енергії до мереж  загального користування, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що здійснюється у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 % середньорічного доходу за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік;

….. а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 % загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння -Суперечить EU 2011 Defence Directive.

 

Починаючи з «Не вважається діяльністю в окремих сферах господарювання така  діяльність: - Використати формулювання з EU Utilities Directive

1, п.п.5

5) договір про закупівлю – договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари;

З метою уніфікації з ЄС- термінологією та уникнення бар’єру з розуміння українським бізнесом ЄС-законодавства пропонуємо використовувати термін з ЄС законодавства про публічні закупівлі

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN

1, п.п.8

8) забезпечення тендерної пропозиції – надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія;

Гарантія відповідно до Цивільного кодексу  може бути не тільки від банка, але й від юр.особи і  физ.особи. Яка вага і цінність такої гарантії?

Чему не завдаток чи депозит?

1, п.п.9

9) замовники – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

визначення потребує спрощення  

 

In EU countries including but not limited to the UK this is either a ‘Contracting Authority’ or ‘Body Governed by Public Law’. Seems like a long winded way of defining who purchaser is, for the purposes of this procurement law

1, п.п.

10

10) інформаційний ресурс Уповноваженого органу – сайт, наповнення якого здійснює Уповноважений орган, та на якому надаються безоплатні консультації з питань закупівель, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет;

Пропонується визначити, що такий інформаційній ресурс єдиний, бо їх може бути багато, а це не зручно для користувачів системи публічних закупівель

1, п.п.

11

11) моніторинг закупівель – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження та аналізу  інформації за допомогою електронної системи закупівель;

Прибрана обмовка, яка звужує можливість моніторингу.

1, п.п.

16

16) пов'язана особа – особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

Перевірити вже працюючий механізм в EU procurement confidentiality and Non Disclosure Agreements (NDA)

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж

Потребує уточнень

1,

п.п. 23

23) спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі, – спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій.

Словосполучення «спеціалізовані організації» в тексті закону не вживається. Селективна згадка в законі про деякі організації робить натяк на їх вибірковість. Також згадування приватних підприемст Crown Agents в закони є неприйнятним - https://companycheck.co.uk/company/03259922/CROWN-AGENTS-LIMITED/summary

 

+ Your local office is Crown Agents, St. Nicholas House, St. Nicholas Rd, Sutton, Surrey, SM1 1EL, United Kingdom. See all offices (http://www.crownagents.com/about-us)  

1,п.п.33

33) уповноважена особа (особи) – службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту);

Звуження уповноваженої особи до фізичної, та ще і залежної призначенням від замовника – це суттєвий корупційній ризик.

Юридичні особи мають певні переваги з точки зору професіоналізації закупівель: вони надають кращий сервіс, краще акумулюють і поширюють досвід, надають підвищені гарантії в порівнянні  з фізичними особами.

Заміна трудового договору цивільно-правовим надає кращий захист замовнику щодо відповідальності, а уповноваженої особі – більшу незалежність.

Діяльність уповноважених осіб повинна бути урегульована Уповноваженим органом.

1,п.п.36

36) централізовані закупівельні організації – юридичні особи, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, як замовники, які  організовують і проводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону. Централізовані закупівельні організації набувають усіх прав та обов’язків замовників, що визначені цим Законом та  несуть відповідальність  згідно із законами України. Особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій установлюється Кабінетом Міністрів України;

Використана вдале формулювання   з Директиви PP24, стаття 2

(16) «Центральний закупівельний орган» означає замовника, який забезпечує централізовану закупівельну діяльність і, можливо, допоміжні види діяльності по закупках;

2,п.1

1. Цей Закон застосовується: до замовників за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень;

2, п.4

3) товари, що закуповуються для перепродажу третім особам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;

Директива PP24. Стаття Ст.18

1. Ця Директива не застосовується у відношенні контрактів, що укладаються для потреб перепродажу або здачі в оренду третім сторонам, якщо організація-замовник не має спеціальних чи ексклюзивних прав на продаж або здачу в оренду предмету таких контрактів, а інші організації можуть продавати або здавати його в оренду на тих самих умовах, що й організація-замовник

3

Стаття 3. Принципи здійснення закупівель

Терміни  «максимальна економія та ефективність»

Більш доцільно використати формулювання з EU PP24 Directives.

4, п.1

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них  безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Треба зафіксувати, коли річний план повинен бути затвердженим

6, п.1

1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.

Написано гарно, але може суперечити майбутнім існуючим зобов’язанням по  GPA?

7, п.3 (новій)

Відсутній

Встановлення відповідального за своєчасні розрахунки підвищить платіжну дисципліну, що призведе до економії бюджетних коштів (більш учасників, менш інфляційних та корупційних ризиків).

8,п. 1

Відсутній

Встановлення відповідального за розвиток системи прискорить розвиток важливої галузі держави.

8, п.1

Відсутній

Директива PP24. Преамбула

(136) При застосуванні цієї Директиви Комісія має консультуватися з відповідними групами експертів у сфері електронних закупівель, забезпечуючи збалансований склад основних груп зацікавлених сторін.

8, п.1

Додати до списку

Директива PP24. Преамбула

(135) надати Комісії право запроваджувати вимоги про обов’язкове використання певних технічних стандартів щодо електронної комунікації, що мають на меті забезпечення сумісності технічних форматів, процесів та форматів обміну повідомленнями у рамках процедур закупівлі, що проводяться з використанням електронних

10, п.4

4. Оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, установлені в частині першій цієї статті, обов'язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів і послуг – 133 тисячам євро;

Цей параметр змінюється в ЕС наступ засобів комунікації

на зміна буде вже у  January 2016.

10, п.5

5. Доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно через авторизовані електронні майданчики.

Директива PP24. Стаття 53

Документи щодо закупівлі в електронному вигляді

1. За допомогою електронних засобів замовники надають необмежений і повний прямий безкоштовний доступ до закупівельної документації з дати публікації повідомлення у відповідності зі статтею 51 або з того дня, коли було надіслано запрошення для підтвердження зацікавленості. Текст повідомлення або запрошення для підтвердження зацікавленості повинні мати інтернет-адресу, за якою можна отримати документи із закупок.

11, п.2, 3

2. Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. Уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі укладеного з замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту.

Для того, щоб закупівлі виконувались на професійному рівні, необхідно це зафіксувати в законі.

Для підвищення рівня професіоналізації закупівельників.

11, п.4

4. Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні або усіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Prudent to be clear that all scoring should be backed up by demonstrable comments demonstrating the scoring/marking.

12, п.1

Стаття 12. Процедури закупівлі

1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:відкриті торги;

конкурентний діалог;

переговорна процедура закупівлі.

для приведення до норм EU PP Directive 2014.

 

В ЕС описані та застосовуються 5 механізмів проведення закупівель.  

12, п.13

3. Електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною …..5) системи збереження даних, яка здійснює зберігання протягом не менше як десять років, усіх документів, що надійшли від замовників, учасників, органу оскарження та були створені під час оцінки тендерних пропозицій, та забезпечує автоматичне резервування і відновлення даних;

Може бути  і 6 років - таке зменшення призведе до суттєвої економії, В ЕС немає вимоги що до 10 років. Технічне виконання 10 років обов’язкового збереження даних суттєво збільшує вартість.  

16, п.2

2. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Розширити можливості використання кваліфікаційних критеріїв.

17, п.1

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

Потребує приведення у відповідність до EU норм.

 

Терміну «незаперечний доказ» поза рамками судового законодавства не існує. В суді всі докази можуть бути заперечні. Тож,  «незаперечний доказ» не існує. Правка стосується можливости корумпувати уповноважену особу.

 

Не використаний поширений в ЕС механізм  заповнення па підписання  форми розкриття конфлікту інтересів та договір часткового розкриття інформації щодо таких форм. (раніше запропоновано додати ст.1п16)

 

           

Стаття не містить передумов  відмови нерезидентам ( що передбачино ст1 п 34- учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент))  Участь нерезидентів на певних умовах має буди передбачена з огляду на розвиток міждержавних закупівель в рамках ЕС та GPA але має окремо регулюватись в законі в тому числи и що до відмови.

18, п.7

7. У разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Потребує приведення у відповідність до EU норм.

 

Так після інформування всіх учасників процедури закупивлі, є 10-15 днів «періоду обов’язкового очікування» до моменту укладення контракту . Таким чином зменшується ризик укладення неправомірного контракту, у інших учасників на держави е час обміркувати угоду, оскаржити рішення, це загально європейська практика

EU practices is to use 10 day Standstill- (Alcatel period).  For those who not aware of  the UE requirement – read more -http://goo.gl/ABgMxl

21, п.2

Відсутній

Умови розрахунків по контракту є суттєвими умовоми контракту. Требо додати ці умові до оголошення про відкріти торги.  

 

В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов'язково зазначаються:

порядок і строк сплати по публічному контракту.  

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи