Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.08.2017 17:03

Момент набрання законної сили ухвалою суду в цивільному процесі

Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер АО «Шевердін і партнери»

В чинному ЦПК чітко не визначений момент набрання ухвалою суду законної сили. Цей строк опосередковано випливає зі змісту декількох норм кодексу. Так з якого ж моменту набирає чинності ухвала суду в цивільному процесі?

  Законна сила рішення суду - це особлива властивість рішення як акта правосуддя, яка полягає у тому, що після набрання ним законної сили воно стає обов'язковим для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб і громадян. Це об’єктивний момент в часі, з якого рішення суду стає обов’язковим до виконання на всій території України, а  у випадках,   встановлених   міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою  України,  -  і за  її  межами (ст. 14 ч.1 ЦПК).

Ухвала суду є однією з форм судового рішення. Відповідно до ст.208 ЦПК судові рішення викладаються у формах ухвал, рішень, постанов.  Питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених ЦПК, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал. При цьому в чинному ЦПК не врегульований момент набрання законної сили саме ухвалою суду. Ст.223 ЦПК регулює набрання законної сили саме рішенням суду. В той же час застосування законодавцем в одних і тих саме статтях кодексу терміну «судове рішення» та «рішення суду» дає підстави вважати, що ці поняття є ідентичними. Таким чином, враховуючи, що чинним кодексом не врегульований момент набрання законної сили ухвалою суду, можна зробити висновок, що на судові рішення, викладені у формі ухвал, розповсюджуються положення ст.223 ЦПК (Набрання рішенням суду законної сили). Це стосується тих ухвал, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду по справі (перелік таких ухвал зазначено в ст. 293 ЦПК). Відповідно до ст.209 ч.6 ЦПК ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

При цьому слід розрізняти два види ухвал, що можуть бути винесені судом першої інстанції: 1) ухвали, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду, та 2) ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду. Вичерпний перелік ухвал, що можуть бути оскаржені окремо від рішення суду, міститься в ст. 293 ч.1 ЦПК. Відповідно і строк набрання законної сили ухвалою залежить від того, чи належить вона до першого чи другого виду. Ухвали, що оскаржуються окремо від рішення суду, набирають законної сили відповідно до ст.223 ЦПК (тобто після закінчення строку для подання апеляційної скарги), а ухвали, які не можуть бути оскаржені окремо від рішення, набирають чинності негайно після їх проголошення.

В Цивільному процесуальному кодексі момент набрання рішенням законної сили пов’язується зі спливом строку на апеляційне оскарження. Так, згідно із ст. 223 ч.1 ЦПК рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.  

Строк апеляційного оскарження ухвали суду регулюється ст.294 ч.2 ЦПК, відповідно до якої апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. Тобто сплив строку на апеляційне оскарження (5 днів з моменту проголошення ухвали) надає судовому рішенню такої об’єктивної властивості як законна сила, яка обов’язкова для всіх без виключення осіб на території України (незалежно від їхнього процесуального статусу чи участі у справі).  Відповідно момент набрання рішенням законної сили ніяким чином не пов’язаний з моментом внесення судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.294 ЦПК зазначає, що у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Дана норма вже встановлює суб’єктивне право сторони процесу чи зацікавленої особи на оскарження такої ухвали і відповідно пов’язує час отримання ухвали з можливістю поновлення апеляційним судом строків на апеляційне оскарження для конкретної сторони процесу і, відповідно, відкриттям апеляційного провадження (ст.297 ЦПК).

Таким чином, виходячи з системного аналізу ст. 208, 209, 223, 294 та 297 Цивільного процесуального кодексу України, можна зробити висновок, що ухвала суду, як окрема форма судового рішення, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, тобто через 5 днів з моменту її проголошення (для ухвал, що можуть бути оскаржені окремо від рішення суду). Неотримання стороною по справі ухвали та/чи подання апеляційної скарги після закінчення строку на апеляційне оскарження не відкладає момент набрання ухвалою законної сили, а є лише підставою для поновлення строку апеляційного оскарження та відкриття апеляційного провадження апеляційним судом.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]