Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.08.2017 17:03

Момент набрання законної сили ухвалою суду в цивільному процесі

Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер АО «Шевердін і партнери»

В чинному ЦПК чітко не визначений момент набрання ухвалою суду законної сили. Цей строк опосередковано випливає зі змісту декількох норм кодексу. Так з якого ж моменту набирає чинності ухвала суду в цивільному процесі?

 Законна сила рішеннясуду - це особлива властивість рішення як актаправосуддя, яка полягає у тому, що після набрання ним законної сили воно стаєобов'язковим для всіх органів державної влади і органів місцевогосамоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осібі громадян. Це об’єктивний момент в часі,з якого рішення суду стає обов’язковим до виконання на всій території України, а  у випадках,   встановлених   міжнародними договорами, згода на обов'язковістьяких надана Верховною Радою України,  -  і за її  межами (ст. 14 ч.1 ЦПК).

Ухваласуду є однією з форм судового рішення. Відповідно до ст.208 ЦПК судові рішення викладаються у формахухвал, рішень, постанов.  Питання, пов'язані з рухом справи в судіпершої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питанняпро відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриттяпровадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках,передбачених ЦПК, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал. При цьому в чинномуЦПК не врегульований момент набрання законної сили саме ухвалою суду. Ст.223ЦПК регулює набрання законної сили саме рішенням суду. В той же час застосуваннязаконодавцем в одних і тих саме статтях кодексу терміну «судове рішення» та «рішеннясуду» дає підстави вважати, що ці поняття є ідентичними. Таким чином, враховуючи,що чинним кодексом не врегульований момент набрання законної сили ухвалою суду,можна зробити висновок, що на судові рішення, викладені у формі ухвал,розповсюджуються положення ст.223 ЦПК (Набрання рішенням суду законної сили). Це стосується тихухвал, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду по справі (переліктаких ухвал зазначено в ст. 293 ЦПК). Відповідно до ст.209 ч.6 ЦПК ухвали,постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

При цьому слід розрізняти два видиухвал, що можуть бути винесені судом першої інстанції: 1) ухвали, які можутьбути оскаржені окремо від рішення суду, та 2) ухвали, що не підлягаютьоскарженню окремо від рішення суду. Вичерпний перелік ухвал, що можуть бутиоскаржені окремо від рішення суду, міститься в ст. 293 ч.1 ЦПК. Відповідно істрок набрання законної сили ухвалою залежить від того, чи належить вона допершого чи другого виду. Ухвали, що оскаржуються окремо від рішення суду,набирають законної сили відповідно до ст.223 ЦПК (тобто після закінчення строкудля подання апеляційної скарги), а ухвали,які не можуть бути оскаржені окремо від рішення, набирають чинності негайнопісля їх проголошення.

В Цивільному процесуальному кодексі моментнабрання рішенням законної сили пов’язується зі спливом строку на апеляційнеоскарження. Так, згідно із ст. 223 ч.1 ЦПК рішення суду набирає законної сили післязакінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. Уразі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набираєзаконної сили після розгляду справи апеляційним судом.  

Строк апеляційного оскарження ухвалисуду регулюється ст.294 ч.2 ЦПК, відповідно до якої апеляційна скарга на ухвалусуду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення.Тобто сплив строку на апеляційне оскарження (5 днів з моментупроголошення ухвали) надає судовому рішенню такої об’єктивної властивості як законна сила,яка обов’язкова для всіх без виключення осіб на території України (незалежновід їхнього процесуального статусу чи участі у справі).  Відповідно момент набрання рішенням законноїсили ніяким чином не пов’язаний з моментом внесення судового рішення до Єдиногодержавного реєстру судових рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.294 ЦПК зазначає,що у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує,апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.Дана норма вже встановлює суб’єктивнеправо сторони процесу чи зацікавленої особи на оскарження такої ухвали івідповідно пов’язує час отримання ухвали з можливістю поновлення апеляційнимсудом строків на апеляційне оскарження для конкретної сторони процесу і,відповідно, відкриттям апеляційного провадження (ст.297 ЦПК).

Таким чином, виходячи з системногоаналізу ст. 208, 209, 223, 294 та 297 Цивільного процесуального кодексуУкраїни, можна зробити висновок, що ухвала суду, як окрема форма судовогорішення, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційнеоскарження, тобто через 5 днів з моменту її проголошення (для ухвал, що можутьбути оскаржені окремо від рішення суду). Неотримання стороною по справі ухвалита/чи подання апеляційної скарги після закінчення строку на апеляційне оскарження невідкладає момент набрання ухвалою законної сили, а є лише підставою дляпоновлення строку апеляційного оскарження та відкриття апеляційного провадженняапеляційним судом.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи