Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.12.2014 14:57

Програма діяльності Уряду: Камо грядеши!

Журналіст, громадський діяч

Поки органи влади не припинять творення своїх стратегій, програм чи доктрин і не почнуть реалізовувати вже затверджені документи та виконувати волю народу, доти Україна тупцюватиме на місці

У вівторок Кабінет міністрів України оприлюднив текст Програми діяльностіУряду на 2015 рік.  Сьогодні 269 голосамидепутати підтримали цей проект. Ознайомившись з документом можна зробитивисновок, що Уряд розробляючи свою програму суттєво відкоригував нещодавнопідписану Коаліційну угоду, яка, нагадую, стала фундаментом  у створенні  коаліції у ВР та формуванні Уряду.

Це уже третій базовий документ, який протягом останніх місяців розробленийв Україні і який ще більше посилив протиріччя у векторі розвитку країни.Зокрема, Президент Порошенко 25 вересня презентував своє бачення розвиткукраїни «Стратегія реформ -2020» де передбачено понад 60 реформ та програм. КоаліційнаУгода, підписана 27 листопада містить уже 17 реформ. А ось Програма Уряду, якамала б бути розроблена виходячи з вищезгаданих документів країни – міститьчасто протилежні положення.

Отже:

Найперше звертає на себе увагу в проекті Урядового документу - цевідсутність нормативних актів, які в умовах військової агресії вже давно малибути розробленими і затвердженими на перших засіданнях ВР.

У програмі Уряду відсутні положення, які згадуються у Коаліційній угоді.  Зокрема, розробка нових редакцій:  Стратегії національної безпеки та Воєнноїдоктрини, Програма розвитку Збройних сил, Програма розвитку озброєнь тавійськової техніки;  створеннявзаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки та розроблення і прийняттяКонцепції інформаційної безпеки.

У програмі Кабінету міністрів України не вказано заходи щодо реалізаціїУгоди України з ЄС, яка включає 7 розділів 43 додатки і 3 протоколи.  Згадується лише максимальне використанняпереваг режиму вільної торгівлі з ЄС. Проте є «обіцянка» виконувати програми співробітництва з МВФ.Складається враження, що Уряд вирішив «заморозити» імплементацію Угоди з ЄСпопри те, що через  не підписання цієїУгоди Януковичем призвело до Революції Гідності!

Щодо децентралізації , то Уряд взяв до виконання лише зміни до Бюджетного іПодаткового кодексів, архітектурно-будівельного контролю та відкриття «прозорихофісів». Інші пункти Коаліційної угоди щодо формування самодостатніх територіальнихгромад і надання їм відповідних повноважень та фінансових ресурсів залишилисянепоміченими! 

Не згадується також і наявна у Коаліційній угоді Концепція реформуваннямісцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яку коаліціантиобіцяли розробити протягом 2015 року.

Не згадується у програмі дій Уряду про удосконалення інструментівДержавного фонду регіонального розвитку (ДФРР), де передбачено, цитую:спрямовувати всі капітальні трансферти в регіони лише через ДФРР; забезпечитифінансування через ДФРР проектів розвитку (зокрема проектів співробітництва тадобровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури.Розподіл видатків ДФРР між регіонами України передбачити як додаток доДержавного бюджету».

У розділі «Нова політика державного управління» Уряд взагалі забувпередбачити зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та іншихзаконодавчих актів щодо: закріплення загальних принципів процесу прийняттярішень Кабінетом Міністрів України , у тому числі з метою посиленнявідповідальності профільного міністра; запровадження посади Державного секретаряКабінету Міністрів України;  запровадженняколегіальності та прозорості діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема,шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень Кабінету Міністрів України тапідвищення ефективності роботи Урядових комітетів.

Забув Уряд і про запровадження інституту Державних секретарів міністерств  та скорочення політичних посад заступниківміністра, а також про фінансування міністерств, інших центральних органіввиконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатівїх виконання.

Уряд також «загубив» такий важливий розділ Коаліційної угоди, як «Реформапублічних фінансів» включно з зобов’язаннями запровадити методологію ESA 2010 упублічні фінанси. Саме тут і закладені корупційні схеми!

Є відмінності у податковій політиці.  Для прикладу, в Угоді  передбачено зменшення фіскального навантаженняна фонд оплати праці, в тому числі, розміру єдиного соціального внеску до 18 %з застосуванням запобіжника у вигляді обов’язкового збереження розмірунарахувань та відрахувань з ФОП протягом року та поступовий перерозподілфіскального навантаження на ФОП між роботодавцем та найманою особою, а уПрограмі Уряду цього вже не має. Проте в Коаліційній угоді передбаченоліквідацію ДП «Вугілля України», а у програмі Уряду про це жодного слова!

І на завершення, я не розумію, яке відношення до судової влади в Українімає виконавча влада?  Відповідно доКонституції України судова влада є незалежною гілкою влади і  її  рівність іззаконодавчою та виконавчою владою є невід'ємними ознаками правової держави.  Проте, Уряд вирішив реформувати судовусистему, забезпечити доступ до правосуддя, спростити порядок розгляду цивільнихі господарських справ тощо. 

З усіх цих документів напрошується лише один висновок: поки органи влади неприпинять творення своїх стратегій, програм чи доктрин і не почнуть реалізовувати вже затверджені документи та виконувативолю народу,  доти Україна тупцюватиме намісці і не розвиватиметься. Такі безвідповідальні дії влади є найбільшимвикликом для незалежності України, якими користується п’ята колона і ворогиУкраїни.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи