Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.01.2018 19:58

Верховний суд: підтвердження повноважень представника юридичної особи

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний суд: умови з дотриманням яких, повноваження представника юридичної особи вважаються належним чином підтвердженими.

Представитель.jpg

Відповідно дочастини третьої статті 3 КАС України провадження в адміністративних справахздійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремоїпроцесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Пунктом 1частини п'ятої статті 332 КАС України встановлено, що касаційна скарга неприймається до розгляду і повертається суддею-доповідачем якщо касаційна скаргаподана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, непідписана або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою,посадове становище якої не зазначено.

Згідно зчастиною третьою статті 55 КАС України юридична особа, суб'єкт владних повноважень,який не є юридичною особою, бере участь у справі через свого керівника абочлена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповіднодо закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або черезпредставника.

За змістомчастин першої, третьої статті 59 КАС України повноваження представників сторінта інших учасників справи мають бути підтверджені довіреністю фізичної абоюридичної особи, зокрема, довіреність від імені юридичної особи видається запідписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на цезаконом, установчими документами.

Частиною шостоюстатті 59 КАС України встановлено, що оригінали документів, зазначених у ційстатті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені увизначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

Частиною 4статті 213 КАС України встановлено, що касаційна скарга підписується особою,яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чиномдокумент про свої повноваження.

За змістомчастини 3 статті 58 КАС України довіреності від імені особи публічного прававидаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи ізасвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності).

Водночас інормами КАС України в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року№2147-VІІІ, що набрали чинності 15 грудня 2017 року (частини 3 та 6 статті 59),закріплено, що довіреність від імені юридичної особи видається запідписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами,а її оригінал або засвідчена у визначеному законом порядку копія приєднуютьсядо матеріалів справи.

Таким чином,касаційна скарга від імені Державної фіскальної служби підписана представником, на підтвердження чого додано копію довіреності, засвідченуцією ж особою, підлягає залишенню без руху  (у другій, третій,четвертій, п’ятій  та ін. справах – поверненню скаржнику (!!!)) для усунення недоліків з наведеними вищеприписами процесуального закону (Ухвала ВС від 05.01.2018 р. у справах №820/3084/17 (ЄДРСРУ №71489258), №819/492/17  (ЄДРСРУ №71489263), №815/1832/17  (ЄДРСРУ №71489241),  804/2619/17 (ЄДРСРУ № 71489235), №826/6708/15 (ЄДРСРУ № 71489213), №818/1031/17 (ЄДРСРУ № 71489210) ). 

ВИСНОВОК: Положення наведених норм процесуальногоправа дають підстави для висновку, що повноваження представника юридичноїособи, в тому числі суб'єкта владних повноважень, можуть підтверджуватись:довіреністю, яка видана від її імені та підписана особою, уповноваженою на цезаконом або установчими документами; ордером, виданим відповідно до ЗаконуУкраїни «Про адвокатуру і адвокатську діяльність»; копіями цих документів,засвідченими у встановленому законом порядку чи підписом судді.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи