Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
26.06.2017 12:51

Податкові спори: внесення змін до автоматизованих систем органів ДФС

Адвокат (судебная защита), магистр права

Правова та законодавчо закріплена можливість, в рамках податкового контролю, внесення фіскальними органами будь-яких змін до автоматизованих систем без прийняття податкового повідомлення-рішення.

сбор инфрмации.jpg

Під час судовихбаталій, податкове управління використовує Акти перевірки (довідки, зустрічнізвірки) контрагентів платника податку по яким не прийняті податковіповідомлення – рішення і наполягає, що це є належним та допустимим доказом«фіктивної» та неналежної діяльності платника податку.

Для противаги вказаному вище, у судовому процесі,необхідно використовувати сталу судову практику вищих судових інстанцій країни,які вказують що фіскальний орган має право збирати та використовувати цюінформацію, але…

У пункті 61.1 статті 61 Податкового кодексу Українивизначено, що податковий контроль - це система заходів, що вживаютьсяконтролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти ісвоєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства зпитань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій,патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманнямякого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема,інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (підпункт62.1.2 пункту 62.1 статті 62 Податкового кодексу України).

Відповідно до статті 71 Податкового кодексу України інформаційно-аналітичнезабезпечення діяльності контролюючих органів - це комплекс заходів щодо збору,опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених наконтролюючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72Податкового кодексу України для інформаційно-аналітичного забезпеченнядіяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла,зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься вподаткових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься унаданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів зобліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктівоподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться велектронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, іншихдокументах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; профінансово-господарські операції платників податків.

Відповідно до пункту 74.1 статті 74 Податкового кодексуУкраїни податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, можезберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів абобезпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів.

ВАЖЛИВО:   Перелік інформаційних баз, а також форми і методиопрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, щозабезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуютьсядля виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань (пункт 74.2цієї статті).

За змістом вказаних правових норм  дії контролюючогооргану щодо внесення до електронної бази даних інформації, отриманої внаслідокпроведення податкової перевірки є лише службовою діяльністю працівниківподаткового органу на виконання своїх професійних обов'язків по збираннюдоказової інформації щодо наявності чи відсутності документальногопідтвердження відповідних операцій, якщо дії зі здійснення такого контролю невизнані протиправними в установленому порядку.

(!!!)  Зазначені дії самі по собі не створюють для платникаподатків жодних правових наслідків у вигляді зміни або припинення його прав тане породжують для нього обов'язкових юридичних наслідків. (Постанова ВАСУ від 14.06.2017 р. усправі  № К/800/31415/15 , ЄДРСРУ № 67193977 та від 12.04.2017 р. у справі  №  К/800/21674/15 , ЄДРСРУ № 65968217).

Наведене відповідає правовій позиції Верховного СудуУкраїни щодо застосування зазначених норм матеріального права, яка булависловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах ВерховногоСуду України, зокрема, у постановах від 9 грудня 2014 року, 3, 10 та 17листопада 2015 року, 08 і 22 грудня 2015 року, 05 квітня 2016 року (справи №21-511а14, №21-99а15, №21-2479а15, №21-2944а15,№21-4557а15, №814/116/14, №808/6685/14   відповідно).

ВИСНОВОК:   Виходячи із системного тлумачення статей 71, 72, 74Податкового кодексу України випливає, що: для інформаційно-аналітичногозабезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, щонадійшла за результатами податкового контролю і не може бути виключена з базданих, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними вустановленому порядку.

Вказане свідчить, що висновки викладені в акті перевірки євідображенням дій працівників контролюючого органу і самі по собі не породжуютьправових наслідків для платника податків, а такий акт, відповідно, не порушуєправ останнього. Включення суб'єктом владних повноважень до бази данихінформації про таку перевірку не створює жодних перешкод для діяльностіплатника податку.

Водночас, дії контролюючого органу щодо внесення доелектронної бази даних інформації, отриманої внаслідок здійснення заходівподаткового контролю, є лише службовою діяльністю працівників податковогооргану на виконання своїх професійних обов'язків по збиранню доказовоїінформації щодо наявності чи відсутності документального підтвердження данихподаткового обліку платників податків, які не створюють для платника податківсамостійного юридичного наслідку у вигляді зміни або припинення його прав та непороджують для нього обов'язкових юридичних наслідків.

 

P .s. Окремонеобхідно вказати, що розміщена в цій системі інформація використовуєтьсяконтролюючими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі(використовується для виконання покладених на контролюючі органи функцій тазавдань) з метою здійснення податкового контролю і, часто – густо, цю «інформацію»податковий орган видає за «чисту монету» та використовує як доказову базу усудових провадженнях з платником податку.

За для запобігання цьому необхідно перевіряти чиприймалось в рамках цієї «інформації» податкове повідомлення-рішення, і якщоні, то в судовому провадженні акцентувати на цьому увагу та наполягати, що це є неналежнимдоказом, а отже не повинно братися судом до уваги.  

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net