Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
13.02.2014 17:27

Реєстрація дитини при домашніх пологах

Приватний виконавець

В Україні дедалі популярнішими стають домашні пологи. Але, слід зазначити, що в останній час дещо ускладнилась реєстрація дитини, яка була народжена в домашніх умовах.

В Україні дедалі популярнішими стають домашніпологи. Але, слід зазначити, що в останній час дещо ускладнилась реєстраціядитини, яка була народжена в домашніх умовах.

Для тих, хто не в курсі, народження дитини в пологовомубудинку не є обов’язковим. Частіше такі «альтернативні» пологи відбуваються вдомашніх умовах.

             Взаконах та інших нормативно-правових актах такі пологи визначаються як«народження дитини поза закладом охорони здоров’я».

            Основні питання реєстраціядитини, народженою поза закладом охорони здоров’я, врегульовано ч. 4 ст. 13 ЗУ«Про держану реєстрацію актів цивільного стану» № 2398- VI від 01 липня 2010 року.

            Крім того, згідно «Правилдержавної реєстрації актів цивільного стану в Україні», затверджених НаказомМіністерства юстиції України № 52/5 від 18 жовтня 2000 року, для проведеннядержавної реєстрації дитини, народженої поза закладом охорони здоров’янеобхідно звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану(колишні – ЗАГС) та подати наступні документи:

1. медичну довідку про перебування дитини піднаглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о);

2. висновок про підтвердження факту народженнядитини поза закладом охорони здоров'я.

Висновок про підтвердження факту народження дитинипоза закладом охорони здоров’я є нововведенням, оскільки до 06.06.2013 року дляздійснення реєстрації дитини було достатньо подання лише довідки за формою №103-1/о.

Так, раніше для отримання довідки за формою №103-1/о достатньо було викликати дільничного лікаря, який проводив огляд дитини.Після цього, за наявності обмінної карти, заклад охорони здоров’я видавав відповіднудовідку.

На даний час ця довідка видається тільки післяотримання висновку про підтвердження факту народження дитини.

Отримання висновку про підтвердження фактународження дитини поза закладом охорони здоров’я врегульовано «Порядкомпідтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» (далі –Порядок підтвердження факту народження), затвердженого Постановою КМУ № 9 від09 січня 2013 року.

Абзацом 2 ч. 4 ст. 13 Закону України «Про держануреєстрацію актів цивільного стану» встановлено, що у разі народження дитинипоза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видаєзаклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщозаклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, щопідтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.

Теж саме положення міститься в Постанові КМУ № 9від 09 січня 2013 року. Але, видача висновку про підтвердження факту народженнядитини поза закладом охорони здоров’я передбачено лише Порядком підтвердженняфакту народження, а органом, який видає такий висновок є медична консультативнакомісія.

На практиці, при наявності всіх документів,передбачених Постановою КМУ № 9 від 09 січня 2013 року, якщо огляд матері тадитини проведено в строк до 7 днів після пологів, що підтверджуєтьсявідповідними довідками (додаток №№ 1,2 до Порядку підтвердження фактународження), вдасться уникнути проведення генетичної експертизи (проведеннятакої експертизи триває приблизно 1 місяць, вартість експертизи від 2,5 до 4тисяч гривень).

Відповідно до ч. 4 Порядку підтвердження фактународження дитини поза закладом охорони здоров’я, заявник (жінка, яка народиладитину, або її чоловік, родичі, інші особи, представник служби у справах дітей)не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини поза закладомохорони здоров'я, факт народження якої потребує підтвердження, подає комісії наступнідокументи:

1) письмову заяву (у довільній формі);

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3) обмінну карту пологового будинку, пологовоговідділення лікарні або виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного)хворого за формою відповідно N 113/о або 027/о, затвердженою МОЗ;

4) результати аналізів, ультразвуковогодослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину позазакладом охорони здоров'я;

5) копію картки виклику медичної швидкої допомогиза формою N 109/о, затвердженою МОЗ;

6) довідку про генетичну спорідненість між жінкою,яка народила дитину поза закладом охорони здоров'я, та дитиною;

7) медичну довідку лікарсько-консультативноїкомісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народиласяпоза закладом охорони здоров'я, згідно з додатком 1 та медичну довідкулікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляджінки для підтвердження факту народження дитини згідно з додатком 2;

8) інші документи, які підтверджують наданнямедичної допомоги жінці у зв'язку з пологами.

При цьому подання документів, зазначених в п.п.3-8 не є обов’язковим. Вони подаються за наявністю.

У разі відсутності медичних довідок, зазначених упідпункті 7 пункту 4 цього Порядку, комісія приймає рішення про обов'язковийогляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду.

Тобто в будь-якому випадку медичний огляд матеріта дитини є обов’язковим. Також, на практиці комісія наполягає на проведеннігенетичної експертизи.

Так, часто виникають питання щодо обов’язковостімедичного огляду матері, проходження УЗІ тощо.

До речі, огляд матері дитини проводитьсялікарем-акушером-гінекологом на предмет встановлення імовірної дати пологів. Матірдитини з релігійних або інших міркувань може відмовитись в проведенні такогоогляду. Як бути в такому випадку?

Відповідно до положень Порядку підтвердження фактународження дитини, для розгляду питання підтвердження факту народження дитинибудь-який із документів не є обов’язковим для прийняття відповідного рішення. Атому, комісія в праві прийняти позитивне рішення також і в разі відсутностідокументу про огляд матері дитини. В такому випадку, факт народження дитини можепідтверджуватись обмінною картою матері, певними аналізами, довідкою про огляддитини та висновком генетичної експертизи.

Таким чином, можливо сказати, що процедурареєстрації дитини, народженої поза лікувальним закладом дещо ускладнилась, алев той же час, вона стала більш універсальною. Так, якщо раніше при виникненніспірних питань, необхідно було звертатися до суду про встановлення фактународження дитини, то на даний момент, практично виключаються ситуації, коликомісія не може надати відповідний висновок.

Якщо раніше, наприклад, при відсутності обмінноїкарти та/або інших документів не можливо було отримати довідку про взяттядитини на облік, то за новим порядком ці документи не є обов’язковими.

Так, проаналізувавши практику роботи комісій, яприйшов до висновку, що фактично підтвердження факту народження дитинизводиться до медичного огляду матері та дитини і проведенню генетичноїекспертизи (на все інше можна просто не гаяти свій час).

Серед моїх знайомих вже є такі випадки звернення до медичнихконсультативних комісії без жодних довідок та документів. При цьому комісією призначавсялише медичний огляд та проведення генетичної експертизи. За результатами цьогонадавався відповідний позитивний висновок про підтвердження факту народженнядитини.
 

Джерело: 
Адвокат Ляпин Дмитрий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net