UA

об авторе

Александр Залетов Заместитель Председателя Совета Лиги страховых организаций Украины, кандидат экономических наук

Заступник Голови Ради Ліги страхових організацій України, кандидат економічних наук.

Професійна діяльніть. Протягом 1998-2003 років брав активну участь у розробці Програми розвитку страхового ринку України на 2001–2004 роки, Законів України "Про страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення", постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

У 2004-2005 роках в рамках гранту Світового банку НБУ проект "Координаційна група при КМУ з питань політики фінансового сектору" на посаді короткострокового експерта залучався для розробки аналітичної записки "Про стан розвитку страхового ринку України" та Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року.

 З травня 1998 року працював на керівних посадах Ліги страхових організацій України та Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.

З липня 2007 року працював на посаді заступника генерального директора, а з листопада 2009 року працює на посаді заступника голови Ради Ліги страхових організацій.

З березня 2003 року по теперішній час працює на посаді головного редактора страхового рейтингу "Insurance TOP" - на умовах контракту.

Протягом 2007-2011 років на громадських засадах є членом експертних груп при Мінекономіки, Держфінпослуг, Держкомзему, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

З травня 2011 року заступник голови комісії Українського союзу промисловців та підприємців з питань страхового захисту суспільства та державних інтересів (на громадських засадах).

Педагогічний стаж – 7 років. Доцент кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доцент кафедри страхування та управління ризиками Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Викладаю курси "Страховий менеджмент", "Страхове право", "Страхові послуги", "Страхування", "Страхові ринки зарубіжних країн", "Фінансовий моніторинг".

Протягом 2007-2011 років брав участь у викладанні Програми підвищення кваліфікації керівників і головних бухгалтерів страхових організацій, яка затверджена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, на базі Центру підготовки та перепідготовки кадрів і інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, Академії муніципального управління.

Протягом 2007-2009 років брав участь у викладанні Програми підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, яка затверджена Державним комітетом фінансового моніторингу України, на базі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Української академії бізнесу та підприємництва.

Брав участь у 30 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. Протягом 2008-2011 років член оргкомітету Міжнародного конкурсу рефератів на страхову тематику, що проводиться за підтримки Німецького союзу страховиків, Всеросійського союзу страховиків, Ліги страхових організацій України та Білоруського союзу страховиків.

Протягом 2007-2011 років брав участь у проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади зі страхування у мережі інтернет, що проводиться під патронатом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Протягом 2008-2011 років брав участь у Всеукраїнській програмі підвищення фінансової грамотності населення України, що проводиться під егідою місцевих органів влади, Українського союзу промисловців та підприємців, Європейської федерації фінансових посередників "Green Capital".

Основні наукові положення та результати прикладного характеру наукової та навчально-методичної роботи висвітлені в 33 наукових працях. Загальний обсяг публікацій, які є особистим доробком автора, становить 139,3 др. арк.

Автор і співавтор навчальних посібників та монографій: "Страхове право України" (1999), збірника "Законодавство України про страхування" (1999), "Страхование в Украине" (2002), "Страхование в Украине: вопросы и ответы" (2002), "Страхування від нещасних випадків" (2004), "Страхове посередництво" (2005), "Обов’язкове страхування" (2005), "Страховые рынка Восточной Европы и СНГ" (2006), "Убезпечення життя" (2007), "Страховая индустрия Украины: стратегия развития" (2008), "Страховий менеджмент" (2011), "Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху" (2011).

Є членом Всеукраїнської спілки вчених-економістів, є членом авторського колективу проекту Закону України "Про страхування" (нова редакція)” №9614 від 19.12.2011.

Контакты
E-mail: [email protected]