Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.09.2017 16:32

Як зменшити наслідки зупинення реєстрації податкових накладних

Партнер, Керівник податкової практики Юридичної групи LCF, адвокат

Загальновідомим є факт, що багато платників податків стикнулися зі складнощами у зв’язку із запровадженням механізму зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них. Наявні численні публікації щодо порядку оскарження зупинення р

Загальновідомим є факт, що багато платників податків стикнулися зі складнощами у зв’язку із запровадженням механізму зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них. Наявні численні публікації щодо порядку оскарження зупинення реєстрації податкових накладних. Нещодавно з’явилась і позитивна для платників податків судова практика з цього питання.

Водночас, оскарження зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них це непроста процедура, яка може виявитися дуже тривалою та потребувати значної кількості часу. А тим часом постачальники мають податкові зобов’язання з ПДВ, а покупці не мають права на відповідний податковий кредит.

Очевидно, що для зменшення потенційних негативних наслідків для сторін договору доцільно було б обумовити можливі ризики безпосередньо в договорі поставки (надання послуг). Багато компаній вже мають усталену практику включення до господарських договорів спеціальних положень на випадок ймовірного «зняття» податкового кредиту на підставі виписаних постачальниками податкових накладних та/або порушення постачальниками строків реєстрації виписаних ними податкових накладних. Тому, зараз саме час доповнити договори відповідними формулюваннями на випадок зупинення реєстрації податкових накладних.

При цьому, враховуючи, що в багатьох випадках постачальники не винні та не могли передбачити зупинення реєстрації податкових накладних, при формулюванні відповідних положень договору важливо зберегти розумний баланс прав та інтересів кожної сторони. Тому, передбачати сплату постачальником штрафу покупцеві в разі зупинення реєстрації податкової накладної або відмови в її реєстрації з подальшим поверненням такого штрафу після реєстрації податкової накладної або без такої, недоцільно. Окрім того, що такі положення може бути важко узгодити з постачальниками, в разі їх виконання вони також можуть призвести до несприятливих податкових наслідків для покупця.

В якості допомоги компаніям - покупцям, які ще не включили до своїх господарських договорів положення на випадок зупинення реєстрації податкових накладних, виписаних постачальниками, ми пропонуємо розглянути нижченаведені формулювання.

«1. В разі зупинення реєстрації виписаної Постачальником Покупцю податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, Постачальник зобов’язується протягом 5 календарних днів з дати такого зупинення подати всі необхідні письмові пояснення та/або копії документів до належного органу Державної фіскальної служби для забезпечення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

2. Якщо виписана Постачальником Покупцю податкова накладна / розрахунок коригування не буде зареєстрована (ний) в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом [___] днів від дати складання, вартість (ціна) послуг (товару) Постачальника з урахуванням податку на додану вартість, зазначених в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої було зупинено та/або в реєстрації якої було відмовлено, зменшується на зазначену в ній/ньому загальну суму податку на додану вартість без зміни обсягу, найменування, кількості та якості таких послуг (товару) та інших умов їх надання (постачання).

3. Покупець має право затримати оплату поставлених Постачальником послуг (товарів) на суму, що відповідає сумі податку на додану вартість, зазначеній в податковій накладній/розрахунку коригування Постачальника реєстрацію якої (го) було зупинено та/або в реєстрації якої(го) було відмовлено, до дати реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

4. В разі оплати Покупцем послуг (товару), зазначених в податковій накладній/розрахунку коригування Постачальника, реєстрацію якої (го) було зупинено та/або в реєстрації якої(го) було відмовлено, Постачальник впродовж 3 робочих днів від дати отримання відповідної вимоги Покупця зобов’язаний повернути Покупцю суму коштів, яка відповідає загальній сумі податку на додану вартість, зазначеній в такій податковій накладній / розрахунку коригування. Вказана сума та/або її частина підлягає поверненню Постачальнику лише у випадках, передбачених п. 5.

5. У випадку якщо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних було оскаржено в адміністративному або судовому порядку і визнано незаконним й скасовано (повністю або частково), а податкову накладну/розрахунок коригування зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом [___] днів від дати складення, Покупець повертає Постачальнику попередньо отриману від нього згідно п. 4 суму коштів та/або її частину, що відповідає сумі податку на додану вартість, зазначеній в податковій накладній / розрахунку коригування, зареєстрованій (ому) за наслідками такого адміністративного або судового оскарження».

Зрозуміло, що в залежності від конкретних умов договору, положення договорів, спрямовані на зменшення негативних податкових та бізнес-наслідків в разі зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них можуть та навіть мають бути іншими.  

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи