Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.12.2019 16:51

Продавець не видав покупцю фіскальний чек. Що робити?

Велика кількість підприємців України здійснює побутової техніки з порушенням прав споживачів, а саме без видачі Покупцю розрахункового документа встановленої форми.

Вжиті заходи внаслідок відсутності розрахункового документа

Під час купівлі холодильника в фірмовому магазині Samsung Продавець не видав мені фіскальний чек (розрахунковий документ встановленої форми).

Рішенням Ірпінського міського суду Київської області від 06.08.2019 у справі № 367/2460/18 зобов’язало Товариство з обмеженою відповідальністю «Проторія» (код ЄДРПОУ 39659560) видати Кір’якову А.С. розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі холодильника Samsung RB31FSRNDSA/UA 08.08.2018 року.

Фірмовий магазин Samsung (ТОВ «Проторія») на дане рішення суду не подав апеляційну скаргу у зв’язку з чим рішення Ірпінського міського суду Київської області від 06.08.2019 у справі № 367/2460/18 набрало законної сили 06.09.2019.

30.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Проторія» надіслало мені листа за вих. 0246/ПР-02/2019 від 30.10.2019 «Відповідь на запит про надання інформації», але не було відправлено розрахункового документа на виконання рішення суду. 

Станом на сьогоднішній день вищевказане рішення суду не виконано, а саме Фірмовий магазин Samsung (ТОВ «Проторія») не видав мені розрахунковий документ встановленої форми. 

Положення законодавства, якими передбачено видачу розрахункового документа споживачу

Обов’язок Продавця передати Споживачу розрахунковий документ передбачено положеннями наступними нормативними документами:

1. Закон України «Про захист прав споживачів» 

Згідно з ч. 11 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а щодо технічно складних побутових товарів - після пред’явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. 

2. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16.03.2017 № 231 

Холодильник є складним побутовим товаром у відповідності до вищевказаного переліку

3. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Підсумовуючи викладене, обов’язок Продавця видати споживачу (Покупцю) розрахунковий документ передбачено Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».    

Вимоги до форми і змісту розрахункового документа

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органами доходів і зборів.

Наказом Міністерства фінансів України 21.01.2016 № 13 затверджено положення про форму та зміст розрахункових документів (далі – Положення). 

Пунктами 1, 2 розділу ІІ Положення надано визначення фіскального чека, затверджена його форма та обов’язкові реквізити, а саме:  

Фіскальний касовий чек на товари (послуги) - розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Форма № ФКЧ-1 касового чека наведена в додатку 1 до цього Положення.

Фіскальний чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

-  найменування господарської одиниці;

-  адресу господарської одиниці;

-  для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»;

-  для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані);

-  якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, - кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

-  вартість одиниці виміру товару (послуги);

-  код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);

-  назва товару (послуги);

-  літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ);

-  позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати;

-  загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

-  для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ»;

-  для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), - окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;

-  порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

- фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

-  напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

Наслідки відсутності розрахункового документа

Не видача розрахункового документа Продавцем є порученням абзацу 2 ч. 11 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та несе для споживача наступні наслідки: 

1. Відмова у гарантійному обслуговуванні товару згідно з ч. 11 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів».

2. Відмова продавця обміняти товар на аналогічний, в тому числі у випадку придбання неналежної якості, що передбачено ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про захист прав споживачів».

Щодо листа Фірмового магазину Samsung (ТОВ «Проторія»)

Як вказано вище, рішенням суду Товариство з обмеженою відповідальністю «Проторія» зобов’язано видати розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі холодильника Samsung RB31FSRNDSA/UA 08.08.2018 року.  

Натомість ТОВ «Проторія» мені направляють наступні документи (абз. 2 листа):

- видаткова накладна встановленої форми;

- податкова накладна на товар, що оподатковується ПДВ;

- реєстр оплат від фінансової установи ТОВ «ПОСТ-ФІНАНС».

Слід зазначити, що документи які направлені Продавцем не є розрахунковими документами оскільки не відповідають положенням вищевказаних норм діючого законодавства.

В даному випадку Товариство з обмеженою відповідальністю «Проторія» (фірмовий магазин Samsung https://samsungshop.com.ua/) не видає споживачу розрахунковий документ, в тому числі і на підставі рішення суду, що в свою чергу позбавляє споживача на гарантійне обслуговування товару.

Як уникати даних дій продавця? 

Перед замовлення товару необхідно:

1. Пересвідчитесь що товар, який ви плануєте придбати, відноситься до складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій (посилання на постанову міститься вище).

2. Поставити продавцю питання – під час купівлі даного товару продавець видає розрахунковий документ?

Невидача фіскального чека щодо складного побутового товару свідчить про те, що Продавець працює з порушенням вимог діючого законодавства та внаслідок придбання товару у даного продавця можуть наступити наслідки передбачені розділом «Наслідки відсутності розрахункового документа».

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи