Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.11.2012 21:15

Поручитель - пища для банка, но со сроком давности 6 месяцев

Адвокат, бізнес-консультант

У банка есть 6 месяцев чтобы начать судиться с поручителем

Строк пред'явлення вимог кредитора до поручителя.

Порука є одним з найефективніших способів забезпечення виконання зобов'язань, особливо при укладення кредитних договорів, і регламентується нормами глави 49 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Згідно ч.1 ст.553, ч.2 ст.554 ЦК України, поручитель відповідає перед кредитором за виконання боржником свого обов'язку. При цьому, у випадку порушення боржником зобов'язання, поручитель буде відповідати перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Як зазначено в Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин» (далі – Постанова ВССУ №5 від 30.03.2012р.), договір поруки має додатковий (акцесорний) до основного зобов'язання - кредитного договору - характер і укладається саме для забезпечення виконання останнього, а поручитель згідно з частиною першою статті 554 ЦКУ відповідає перед кредитором, за загальним правилом, солідарно із позичальником, якщо договором поруки не встановлено його додаткову (субсидіарну) відповідальність. Неможливість окремого розгляду цих договорів може бути пов'язана, зокрема, із визначенням суми заборгованості, способу виконання зобов'язання та іншими умовами договорів.

Відповідно до ч.4 ст.559 ЦК України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого у договорі поруки. У випадку, коли такий строк не встановлений, порука припиняється, якщо кредитор упродовж шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Цією нормою передбачено, що кредитор може звернутися до поручителя із вимогою про погашення заборгованості винятково у строк, встановлений ч.4 ст. 559 ЦК України. Тобто, якщо строк пропущено, договір поруки вважається припиненим, а кредитор не може звертатися з позовом до поручителя.

Строк пред'явлення вимог кредитора до поручителя може бути встановлений законом або визначений сторонами у договорі. Зазвичай, банки визначають строки дії договору «до повного виконання зобов'язань за договором» або «моментом повного погашення заборгованості». Але чи можна вважати такі положення договору строком виконання зобов'язань?

Відповідно до вимог ст. 252 ЦК України. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями, годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Як зазначено в п.24 Постанови ВССУ №5 від 30.03.2012р. у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Отже, зважаючи на викладене, можна зробити висновок про те, що існує позитивна тенденція практики ВССУ, яка спрямована на захист прав поручителя. Нажаль, і досі спостерігаються численні порушення банками строків пред'явлення вимог до поручителя. Тож задля захисту своїх прав та законних інтересів, як поручителя, рекомендуємо звертатись за кваліфікованою юридичною допомогою, в результаті якої Ви зекономите свій час і гроші!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи