Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.03.2016 17:02

Відшкодування збитків: реальність чи міф

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Законодавством України гарантується право споживачів на безпечний товар, роботи та послуги, а також передбачений захист їх майнових та особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів від порушень, що пов’язані з дефектами товарів, недолікам

ЗаконодавствомУкраїни гарантується право споживачів на безпечний товар, роботи та послуги, атакож передбачений захист їх майнових та особистих немайнових прав таохоронюваних законом інтересів від порушень, що пов’язані з дефектами товарів,недоліками виконання робіт та надання послуг.

Зокрема,ст. 1209 ЦКУ визначає, що продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт(послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, внаслідок конструктивних,технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а такожнедостовірної або недостатньої інформації про них, ст. 614 ЦКУ зазначає, щоособа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини(умислу або необережності). Аналогічні норми знайшли своє відображення й унормативних актах щодо захисту прав споживачів.

Приукладанні договорів, Сторонам бажано погодити їхні дії щодо визначення якостітовару (робіт та послуг) та порядку заміни такого товару або доопрацюванняробіт (послуг). Крім того, постачальник (виконавець) зобов’язаний дотримуватисявимог щодо якості товару (робіт, послуг) відповідно до технічних регламентів, ДСТУта інших профільних положень щодо даного товару (робіт та послуг).

Напрактиці часто виникають спори, коли постачальник передає неякісний товарпокупцеві, а дефекти товару не були виявлені відразу. Покупець може понестизбитки, зокрема упущену вигоду, штрафні санкції від контрагентів, шкодарепутації тощо.

Якщосторони не змогли дійти згоди щодо компенсації збитків та заміни товару шляхомпереговорів, спір може вирішуватися у судовому порядку. Одним із найважливішихумов для задоволення даних спорів є доведення факту понесення збитків.

Так,у справі № 920/1295/14  Вищий  Господарський Суд  України прийняв рішеннявідмовити позивачу у задоволенні його вимог щодо відшкодування збитківвнаслідок неналежної якості продукції. Суд зазначив, що підставою настаннягосподарсько-правової відповідальності є правопорушення, елементами якого єнаявність збитків, протиправність поведінки особи, причинний зв'язок міжзбитками і поведінкою особи, а також її вина. Відповідач не зміг довести, що самепоставлена відповідачем продукція призвела до виготовлення непридатних довикористання виробів, а отже недоведені причинний зв'язок між збитками, якіпоніс позивач і поведінкою відповідача, а також його вина у завданні збитків.

Привизначенні якості товару, можуть залучатися експерти та треті особи. У справі №906/955/14 судом прийняті висновки незалежного експерта, встановленоневідповідність товару вимогам нормативної документації, а позивачем булодоведені понесені збитки. Як наслідок був задоволений позов про одностороннювідмову від зобов’язань, стягнення передплати та збитків.

Увипадках, коли виконавець або постачальник не виконує свої зобов’язання щодогарантійного ремонту або товар не відповідає якості, а ремонт (виправленнянедоліків) здійснюється за власний кошт покупцем, останній має право навідшкодування таких збитків. Прикладами є справа № 910/18726/14, за якою з відповідачастягнуті збитки за ремонт неякісного товару – електрообладнання, а у справі № 905/956/15з відповідача стягнуті збитки, спричинені усуненням недоліків неякісноготовару.

Отже,за для можливості задоволення вимог щодо відшкодування збитків, що виникливнаслідок недоліків товару, необхідно прописати у договорі вимоги щодо якостітовару (робіт та послуг), дії сторін, якщо будуть виявлені недоліки, а у суді -довести зв'язок між недоліками товару та понесеними збитками.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи