Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.11.2015 17:19

Як поКінули споживачів України або з миру по нитці та комусь ...

Адвокат

В поточній редакції Закону України Про судовий збір не передбачено пільг споживачам при зверненні до суду за захистом своїх прав


В поточній редакції Закону України Про судовий збір з 1 вересня 2015 року з пункту 7 частини 1 статті 5 прибрали норму про пільги споживачів при зверненні до суду за захистом своїх прав.
Разом з тим, у частині 3 статті 22 За.кону України Про захист прав споживачів передбачено звільнення споживачів від сплати судового збору.
І на даний час виникла ситуація коли суддя може сам вирішувати якою нормою користуватися при вирішенні питання про відкриття провадження у справі.
Я особисто можу підтвердити що, такі да ... частина позовних заяв призначаеться до розгляду без сплати судового збору, а решта повертається з ухвалою суду про усунення недоліків (вимога сплатити судовий збір).
Пропоную маленьку порівняльну табличку ...

Закон України «Про захист прав споживачів»

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379)

поточна редакція

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

3. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

{Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3674- VI від 08.07.2011 }

Закон України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, 14, ст.87) поточна редакція

Закон України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87) попередня редакція

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі - у справах про стягнення аліментів;

4) позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб ;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці - у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

14) позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

16) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 , 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 670- VIII від 03.09.2015 }

{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3828- VI від 06.10.2011 , № 4289- VI від 23.12.2011 , № 4452- VI від 23.02.2012 , № 5207- VI від 06.09.2012 , № 5288- VI від 18.09.2012 , № 5290-VI від 18.09.2012 , № 5496- VI від 20.11.2012 , № 245- VII від 16.05.2013 , № 406- VII від 04.07.2013 , № 77- VIII від 28.12.2014 , № 320- VIII від 09.04.2015 , № 629- VIII від 16.07.2015 ; в редакції Закону № 484- VIII від 22.05.2015 }

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору звільняються:

1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;

2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;

4) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ;

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

{Пункт 6 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245- VII від 16.05.2013 }

6 - 1 ) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних із дискримінацією;

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 6 - 1 згідно із Законом № 5207- VI від 06.09.2012 }

7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав;

{Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини першої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2013 від 28.11.2013 }

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень;

{Пункт 11 частини першої статті 5 в редакції Закону № 5288- VI від 18.09.2012 }

12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель;

12 - 1 ) Державне агентство резерву України - у справах, що вирішуються на підставі законодавства про державний матеріальний резерв;

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 12 - 1 згідно із Законом № 4289- VI від 23.12.2011 }

13) Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

14) позивачі - за подання позовів про уточнення списку виборців;

15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку;

17) позивачі - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян;

18) Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення;

{Пункт 18 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 77- VIII від 28.12.2014 }

19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду;

20) органи праці та соціального захисту населення - за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством;

21) Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, органи доходів і зборів, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України та їх територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу України, Національний банк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів;

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 3828- VI від 06.10.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 406- VII від 04.07.2013 , № 629- VIII від 16.07.2015 }

22) уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку;

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 4452- VI від 23.02.2012 }

23) позивачі - за подання позовів у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" ;

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 5290- VI від 18.09.2012 }

24) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи - у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 5496- VI від 20.11.2012 }


Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]