Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.03.2014 15:12

Я, Павловський та Стець вносять зміни до КПК щодо реабілітації засудже

Журналіст, громадський діяч, позаштатний радник Міністра інформполітики в зоні АТО

Я, Павловський та Стець зареєстрували у Парламенті проект Закону України № 4504 від 20.03.2014 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації померлого).

Я, Павловський таСтець зареєстрували у Парламенті проект Закону України № 4504 від 20.03.2014 «Провнесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо порядкуреабілітації, в тому числі реабілітації померлого).


Попри оптимістичні сподівання, введення у дію нового Кримінального процесуальногокодексу України не поклало край прикрій тенденції обвинувального ухилукримінального процесу. За даними судової статистики, упродовж І півріччя 2013року за вироками, що набрали законної сили, виправдано 159 осіб, а засудженомайже 56 тис. осіб. За той же період в апеляційному та касаційному порядкускасовано близько 5,7 тис. вироків. Показово, що майже половина з постановленихсудами виправдувальних вироків у подальшому скасовується (наприклад, 303 з 707у 2012 р.), тоді як серед усіх вироків загалом скасовується лише один з десяти.

 

Як і в добусталінських репресій, з людей продовжують «вибивати» зізнання в міліцейськихзастінках. За даними Генеральної прокуратури України, у I півріччі 2013 рокунаправлені до суду з обвинувальними актами більш ніж 2 тис. кримінальнихпроваджень щодо злочинів проти правосуддя. Зокрема, це 38 проваджень щодокатування та іншого жорстокого поводження з особами з боку працівників МВС, утому числі один випадок зі смертельними наслідками.

 

Вадою діючого кримінально-процесуальногозакону є те, що поняття і порядок реабілітації у кримінальному провадженні уКПК 2012 р. не розкривається. Наприклад,не врегульовано порядок реабілітації померлого підозрюваного, обвинуваченого, асаме, не зазначено коло осіб, які можуть вимагати завершення досудовогорозслідування та судового розгляду кримінального провадження з метоюреабілітації померлого.

 

Запропонованим проектом Законувикладаються у новій редакції назва глави 9 КПК України («Відшкодування(компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов,реабілітація») та стаття 130 цього Кодексу: ч. 2 пропонованої редакції ст. 130КПК дається визначення поняття реабілітації і встановлюється черговістьреабілітаційних процедур (спочатку прийняття реабілітуючого рішення, потім -відшкодування шкоди); ч.3 визначається коло осіб, які мають право нареабілітацію; ч. 4 ліквідуються прогалини в існуючому КПК щодо порядку закриттякримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого уразі, якщо провадження має бути продовжене для реабілітації померлого; ч.5 передбачаєтьсярозгляд судом заяв про реабілітацію, принесення судом реабілітованому офіційнихвибачень від імені держави за виявлені під час судового провадження незаконнірішення, дії чи бездіяльність органу, що здійснює оперативно-розшуковудіяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

 

Так, у пропонованому законопроектівизначено коло осіб, яким надається процесуальне право вимагати доведенняслідства до кінця і подальшого судового розгляду кримінального провадження длявирішення питання про реабілітацію померлого, причому, окрім близьких родичів,до цього кола включаються також спадкоємці померлого та громадські організації.Спадкоємці мають право вимагати реабілітації померлого з огляду на свійзаконний інтерес у реабілітації, передбачений ст. 5 Закону України «Прореабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та ст. 5 Закону України «Пропорядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, щоздійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування,прокуратури і суду.

 

Громадські організації залучаються доцього кола за загальним принципом урахування громадської думки при обговоренній ухваленні рішень з питань діяльності правоохоронних органів та посадових осібу сфері зміцнення громадського порядку і законності, який закріплено ст. 2Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією іправоохоронними органами держави».

 

Таке процесуальне право громадськихорганізацій може бути застосоване не тільки для захисту репутації видатнихсуспільних діячів після їх смерті, але і у таких непоодиноких випадках, коли,наприклад, слідчий для поліпшення показників ефективності своєї роботи закриваєкримінальне провадження щодо одного чи кількох нерозкритих злочинів у зв’язкузі смертю «підозрюваного», яким є померла особа без родичів, без спадкоємців інавіть без певного місця проживання.

 

Відповідно до пропонованогозаконопроекту, офіційні вибачення від імені держави реабілітованій особі маєприносити суд, оскільки таке вибачення матиме справжню цінність лише тоді, коливоно підкріплене авторитетом правосуддя та спрямоване на зміцнення авторитетуправосуддя, тоді як відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя вУкраїні здійснюється виключно судами.

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]