Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.07.2017 11:21

Децентралізація без перебільшення

Науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Про сучасні реформи, антикорупційну діяльність, безвізовий режим, децентралізацію, сьогодні не говорить або німий, або ледащо. Всі ці поняття не завжди і не всім зрозумілі, тим більш, що не охоче нам їх пояснюють. Відносно децентралізації так взагалі ходят


Про сучасні реформи, антикорупційну діяльність, безвізовий режим, децентралізацію, сьогодні не говорить або німий, або ледащо. Всі ці поняття не завжди і не всім зрозумілі, тим більш, що не охоче нам їх пояснюють. Відносно децентралізації так взагалі ходять страшні історії, для безстрашних школярів. Найдосвідченіше покоління села та міста побоюється цього процесу, згадуючи колективізацію та індустріалізацію, яка зпустошила остаточно людські надбання на користь поповнення « закромов родины ». «Підприємців-дільців» лякає те, що в них відіжмуть «все, что было нажито непосильным трудом », під прикриттям децентралізації. Студентська молодь взагалі не розуміє, що та навіщо? Завжди лячно, коли вперше. Але не можна, без діяти далі, тим більш, що децентралізація – це закономірна реформа, якщо країна обирає шлях прогресу. Країни пострадянського простору Естонія, Литва і Латвія, яким вдалося швидко інтегруватися в Європейський Союз, як культурно так і економічно, вже пройшли цей шлях. Ми дивуємося причепуреності польських, німецьких, швейцарських сіл. А це та реальність, яку власноруч можна втілити у власне життя, створюючи тим самим додаткову перевагу в першу чергу для себе.

Чим сьогодні може похизуватися село європейської держави Україна? Відсутність освітлення, опалення, доріг, об’єктів соціальної інфраструктури, корупція, у селах, які розташовані поблизу кордону контрабандна діяльність, постійний дефіцит бюджету, відтік молоді. Перелічені проблеми це тільки верхівка айсбергу.

Обґрунтувати результати реформи децентралізації простіше в цифрах. З урахуванням того, що однією з основних ознак територіальної громади є наявність спільних інтересів та соціальна взаємодія членів громади в процесі забезпечення цих інтересів, розглянемо розвиток територіальних громад через призму показників стану ринку праці на прикладі Білокуракінської та Новопсковської ТГ (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз показників ринку праці (до та після об’єднання)

Показник

2010

2011

2012

2015

Білокуракінська ТГ

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

643

551

612

673

Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) , осіб

4

14

3

3

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

161

39

204

224

Новопсковська ТГ

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

813

746

697

615

Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

8

6

1

8

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

102

124

697

77

 

З таблиці видно, що чисельність зареєстрованих безробітних Білокуракінської ТГ після об’єднання у 2015 році становила 673 особи. Така динаміка дозволяє стверджувати, що спостерігається збільшення чисельності зареєстрованих безробітних. Крім того, по Білокуракінській ТГ спостерігається збільшення навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду). Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) Білокуракінської ТГ у 2015 році склало 224 особи.

У Новопсковській ТГ спостерігається скорочення чисельності зареєстрованих безробітних та навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду). Однак не зважаючи, на відносну позитивність динаміки досліджуємих показників сучасна кон'юнктура ринку праці характеризується як праценадлишкова, тобто існує перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. Таким чином, створюється ситуація, при якій виникає надлишок робочої сили, що підтверджується досить високим рівнем безробіття біля 8 % за методологією МОП. Такий стан на ринку праці досліджуємих громад дозволяє аргументувати висновок, що в існуючих умовах розвитку економіки Луганської області найближчим часом не виникне ситуація нестачі трудових ресурсів. Але, при істотному зростанні темпів її розвитку та існуючих темпах скорочення працездатного населення в ОТГ, ймовірно, виникне дефіцит висококваліфікованої робочої сили, а розвиток громад можливий тільки при наявності таких кадрів.

Щодо тривалості зареєстрованого безробіття та середньої тривалості безробіття, у місяцях, необхідно сказати, що рівень та тривалість безробіття у Новопсковській ТГ нижче ніж у Білокуракінській (табл. 2). Однак середня тривалість безробіття у цих громадах однакова.

Таблиця 2

Аналіз тривалості зареєстрованого безробіття Білокуракінської та Новопсковської ТГ (до та після об’єднання)

Показник

2015

Білокуракінська ТГ

Тривалість зареєстрованого безробіття

 

до 1 мес.

154

від 1 до 3 міс.

270

від 3 до 6 міс.

85

від 6 до 9 міс.

67

від 9 до 12 міс.

43

від 12 міс. і більше

54

Середня тривалість безробіття, міс.

4

Новопсковська ТГ

Тривалість зареєстрованого безробіття

 

до 1 мес.

75

від 1 до 3 міс.

121

від 3 до 6 міс.

143

від 6 до 9 міс.

74

від 9 до 12 міс.

44

від 12 міс. і більше

8

Середня тривалість безробіття, міс.

4

 

Найбільша чисельність безробітних знаходиться на обліку від 1 до 3 місяців у Білокуракінській ТГ, а у Новопсковській від 3 до 6 місяців.

Якісною характеристикою ринку праці є професійно-кваліфікаційна структура, яка формується шляхом підготовки і перепідготовки кадрів. Система професійної освіти призначена для підготовки і перепідготовки дорослого населення, головною метою якої слід вважати формування і підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом розвитку професійних знань і практичних навичок. Розглянемо структуру освіти Білокуракінської та Новопсковської ТГ (табл. 3).

Таблиця 3

Аналіз структури освіти Білокуракінської та Новопсковської ТГ

(до та після об’єднання), осіб

Показник

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Білокуракінська ТГ

Кількість дошкільних навчальних закладів, од.

7

7

12

14

14

14

Чисельність дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, осіб

275

318

403

500

484

484

у розрахунку на 100 місць

131

124

104

99

108

105

Підготовка (випуск) кваліфікова них робітників професійно-технічними закладами, осіб

86

 

71

54

40

45

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од.

21

21

21

20

19

19

Чисельність учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади

2000

1900

1800

1800

2200

1803

Чисельність учителів у загально освітніх навчальних закладах, осіб

 

 

281

 

 

287

Новопсковська ТГ

Кількість дошкільних навчальних закладів, од.

13

20

18

18

19

19

Чисельність дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, осіб

660

798

930

881

858

823

у розрахунку на 100 місць

124

133

135

128

118

110

Підготовка (випуск) кваліфікова них робітників професійно-технічними закладами, осіб

141

 

116

164

127

160

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од.

25

25

25

25

25

25

Чисельність учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади,

3200

3100

3900

2900

3500

300

Чисельність учителів у загально освітніх навчальних заклади, осіб

 

 

393

 

 

395

 

Кількість дошкільних навчальних закладів Білокуракінської ТГ починаючи з 2013 року становить 14 одиниць. Але відмічається негативна тенденція дефіциту місць в цих закладах. Таким чином, можна констатувати, що в громаді склалася ситуація, яка характеризується перевантаженням. Основними причинами такого становища є проведена без необхідного обґрунтування «оптимізація» мережі дошкільних закладів та відсутність коштів у місцевих бюджетах на відновлення діяльності раніше закритих закладів і будівництво нових (наприклад закриття Коноплянівської школи).

У Новопсковській ТГ у 2012 році відбулося скорочення кількість дошкільних навчальних закладів з 20 до 18, а у 2014 році вона збільшилася на одиницю і по сьогоднішній день складає 19. Тобто суттєвої позитивної динаміки в результаті децентралізації не спостерігається.

Щодо системи професійної освіти необхідно сказати, що у Білокуракінській ТГ залишається 1 професійно-технічний навчальний заклад, в якому навчалося лише 45 учнів, що свідчить про скорочення мережі професійно-технічних навчальних закладів, а це сприяє згортанню обсягів професійно-технічної освіти. Скорочення чисельності випускників цих закладів може призвести до виникнення дефіциту професійних кадрів робітничих професій, нестача яких може призупинити розвиток сільської місцевості.

Таким чином проведений експрес аналіз окремих показників ринку праці ОТГ Луганської області дозволяє зробити висновок про те, що на сьогоднішній день за більшістю показників розвитку спостерігається негативна динаміка. Тому говорить про реформу децентралізації як фактор позитивного економічного і соціального розвитку поки ще дуже рано. Однак не слід забувати, «що швидко казка кажиться, та не швидко діло робиться». У Польщіпроцес децентралізації триває більше 25 років, і на нього було виділено кілька десятків мільярдів євро. Наразі, щоб підготувати інфраструктуру, досягти справжньої децентралізації влади, про яку зараз так багато говорять у нас в Україні, Польща працювала близько десяти років тільки над розробкою плану децентралізації.

У країнах «старої» Європи до яких належить Франція, Німеччина, країни Скандинавії, реформа місцевого самоврядування, що розпочалась ще у 1960-х роках минулого століття і подекуди триває до теперішнього часу. Тому нам треба запастися терпінням, наполегливістю і вірою у нашу спроможність, щодо розбудови щасливого європейського майбутнього.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]