Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.07.2017 11:21

Децентралізація без перебільшення

Науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Про сучасні реформи, антикорупційну діяльність, безвізовий режим, децентралізацію, сьогодні не говорить або німий, або ледащо. Всі ці поняття не завжди і не всім зрозумілі, тим більш, що не охоче нам їх пояснюють. Відносно децентралізації так взагалі ходят


Про сучасні реформи, антикорупційну діяльність, безвізовий режим,децентралізацію, сьогодні не говорить або німий, або ледащо. Всі ці поняття незавжди і не всім зрозумілі, тим більш, що не охоче нам їх пояснюють. Відноснодецентралізації так взагалі ходять страшні історії, для безстрашних школярів.Найдосвідченіше покоління села та міста побоюється цього процесу, згадуючиколективізацію та індустріалізацію, яка зпустошила остаточно людські надбанняна користь поповнення «закромовродины». «Підприємців-дільців» лякає те, що в них відіжмуть«все, чтобыло нажито непосильным трудом», під прикриттямдецентралізації. Студентська молодь взагалі не розуміє, що та навіщо? Завжди лячно,коли вперше. Але не можна, без діяти далі, тим більш, що децентралізація – це закономірнареформа, якщо країна обирає шлях прогресу. Країни пострадянського просторуЕстонія, Литва і Латвія, яким вдалося швидко інтегруватися в ЄвропейськийСоюз, як культурно так і економічно, вже пройшли цей шлях. Ми дивуємосяпричепуреності польських, німецьких, швейцарських сіл. А це та реальність, якувласноруч можна втілити у власне життя, створюючи тим самим додаткову перевагув першу чергу для себе.

Чим сьогодні може похизуватися село європейської держави Україна? Відсутністьосвітлення, опалення, доріг, об’єктів соціальної інфраструктури, корупція, уселах, які розташовані поблизу кордону контрабандна діяльність, постійнийдефіцит бюджету, відтік молоді. Перелічені проблеми це тільки верхівкаайсбергу.

Обґрунтувати результати реформи децентралізації простіше в цифрах. Зурахуванням того, що однією з основних ознак територіальної громади є наявністьспільних інтересів та соціальна взаємодія членів громади в процесі забезпеченняцих інтересів, розглянемо розвиток територіальних громад через призмупоказників стану ринку праці на прикладі Білокуракінської та Новопсковської ТГ(табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз показників ринку праці (до та післяоб’єднання)

Показник

2010

2011

2012

2015

Білокуракінська ТГ

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

643

551

612

673

Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), осіб

4

14

3

3

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

161

39

204

224

Новопсковська ТГ

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

813

746

697

615

Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

8

6

1

8

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

102

124

697

77

 

З таблицівидно, що чисельність зареєстрованихбезробітних Білокуракінської ТГ після об’єднання у 2015 році становила 673особи. Така динаміка дозволяє стверджувати, що спостерігається збільшеннячисельності зареєстрованих безробітних. Крім того, по Білокуракінській ТГспостерігається збільшення навантаження на одне вільне робоче місце (вакантнупосаду). Навантаження на одневільне робоче місце (вакантну посаду) Білокуракінської ТГ у 2015 році склало224 особи.

УНовопсковській ТГ спостерігаєтьсяскорочення чисельності зареєстрованих безробітних та навантаження на одневільне робоче місце (вакантну посаду). Однак не зважаючи, на відноснупозитивність динаміки досліджуємих показників сучасна кон'юнктура ринку праціхарактеризується як праценадлишкова, тобто існує перевищення пропозиції робочоїсили над попитом на неї. Таким чином, створюється ситуація, при якій виникаєнадлишок робочої сили, що підтверджується досить високим рівнем безробіття біля8 % за методологією МОП. Такий стан на ринку праці досліджуємих громад дозволяєаргументувати висновок, що в існуючих умовах розвитку економіки Луганськоїобласті найближчим часом не виникне ситуація нестачі трудових ресурсів. Але,при істотному зростанні темпів її розвитку та існуючих темпах скороченняпрацездатного населення в ОТГ, ймовірно, виникне дефіцит висококваліфікованоїробочої сили, а розвиток громад можливий тільки при наявності таких кадрів.

Щодо тривалості зареєстрованогобезробіття та середньої тривалості безробіття, у місяцях, необхідносказати, що рівень та тривалість безробіття у Новопсковській ТГ нижче ніж уБілокуракінській (табл. 2). Однак середня тривалістьбезробіття у цих громадах однакова.

Таблиця 2

Аналіз тривалості зареєстрованогобезробіття Білокуракінської таНовопсковської ТГ (до та післяоб’єднання)

Показник

2015

Білокуракінська ТГ

Тривалість зареєстрованого безробіття

 

до 1 мес.

154

від 1 до 3 міс.

270

від 3 до 6 міс.

85

від 6 до 9 міс.

67

від 9 до 12 міс.

43

від 12 міс. і більше

54

Середня тривалість безробіття, міс.

4

Новопсковська ТГ

Тривалість зареєстрованого безробіття

 

до 1 мес.

75

від 1 до 3 міс.

121

від 3 до 6 міс.

143

від 6 до 9 міс.

74

від 9 до 12 міс.

44

від 12 міс. і більше

8

Середня тривалість безробіття, міс.

4

 

Найбільша чисельність безробітних знаходиться наобліку від 1 до 3 місяців у Білокуракінській ТГ, а у Новопсковській від 3 до 6 місяців.

Якісною характеристикою ринку праці єпрофесійно-кваліфікаційна структура, яка формується шляхом підготовки іперепідготовки кадрів. Система професійної освіти призначена для підготовки іперепідготовки дорослого населення, головною метою якої слід вважати формуванняі підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом розвитку професійнихзнань і практичних навичок. Розглянемо структуру освіти Білокуракінської та Новопсковської ТГ (табл. 3).

Таблиця 3

Аналізструктури освіти Білокуракінської та Новопсковської ТГ

(до та післяоб’єднання), осіб

Показник

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Білокуракінська ТГ

Кількість дошкільних навчальних закладів, од.

7

7

12

14

14

14

Чисельність дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, осіб

275

318

403

500

484

484

у розрахунку на 100 місць

131

124

104

99

108

105

Підготовка (випуск) кваліфікова них робітників професійно-технічними закладами, осіб

86

 

71

54

40

45

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од.

21

21

21

20

19

19

Чисельність учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади

2000

1900

1800

1800

2200

1803

Чисельність учителів у загально освітніх навчальних закладах, осіб

 

 

281

 

 

287

Новопсковська ТГ

Кількість дошкільних навчальних закладів, од.

13

20

18

18

19

19

Чисельність дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, осіб

660

798

930

881

858

823

у розрахунку на 100 місць

124

133

135

128

118

110

Підготовка (випуск) кваліфікова них робітників професійно-технічними закладами, осіб

141

 

116

164

127

160

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од.

25

25

25

25

25

25

Чисельність учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади,

3200

3100

3900

2900

3500

300

Чисельність учителів у загально освітніх навчальних заклади, осіб

 

 

393

 

 

395

 

Кількістьдошкільних навчальних закладів Білокуракінської ТГ починаючи з 2013 рокустановить 14 одиниць. Але відмічається негативна тенденція дефіциту місць в цихзакладах. Таким чином, можнаконстатувати, що в громаді склалася ситуація, яка характеризується перевантаженням.Основними причинами такого становища є проведена без необхідного обґрунтування«оптимізація» мережі дошкільних закладів та відсутність коштів у місцевих бюджетахна відновлення діяльності раніше закритих закладів і будівництво нових(наприкладзакриття Коноплянівської школи).

УНовопсковській ТГ у 2012 році відбулосяскорочення кількість дошкільних навчальних закладів з 20 до 18, а у 2014 роцівона збільшилася на одиницю і по сьогоднішній день складає 19. Тобто суттєвоїпозитивної динаміки в результаті децентралізації не спостерігається.

Щодо системипрофесійної освіти необхідно сказати, що у Білокуракінській ТГ залишається 1 професійно-технічнийнавчальний заклад, в якому навчалося лише 45 учнів, що свідчить про скороченнямережі професійно-технічних навчальних закладів, а це сприяє згортанню обсягівпрофесійно-технічної освіти. Скорочення чисельності випускників цих закладівможе призвести до виникнення дефіциту професійних кадрів робітничих професій,нестача яких може призупинити розвиток сільської місцевості.

Таким чиномпроведений експрес аналіз окремих показників ринку праці ОТГ Луганської областідозволяє зробити висновок про те, що на сьогоднішній день за більшістюпоказників розвитку спостерігається негативна динаміка. Тому говорить про реформу децентралізації як фактор позитивногоекономічного і соціального розвитку поки ще дуже рано. Однак не слідзабувати, «що швидко казка кажиться, та не швидко діло робиться». У Польщіпроцес децентралізації триває більше 25 років, і на нього було виділенокілька десятків мільярдів євро. Наразі, щоб підготувати інфраструктуру, досягтисправжньої децентралізації влади, про яку зараз так багато говорять у нас вУкраїні, Польща працювала близько десяти років тільки над розробкою планудецентралізації.

У країнах «старої»Європи до яких належить Франція, Німеччина, країни Скандинавії, реформамісцевого самоврядування, що розпочалась ще у 1960-х роках минулого століття іподекуди триває до теперішнього часу. Тому нам треба запастися терпінням,наполегливістю і вірою у нашу спроможність, щодо розбудови щасливогоєвропейського майбутнього.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]