Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.09.2021 14:18

Моніторинг фінансового законодавства (10 – 16 вересня)

Доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права КНУ ім. Тараса Шевченка, бізнес-медіатор

До вашої уваги пропонується щотижневий моніторинг важливих новацій законодавства у сфері фінансів та фінансового права. Не пропустіть нагоду бути у курсі останніх змін!

Законопроект щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу

На розгляд Верховної Ради України 10 вересня 2021 року внесено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу» (№ 5866-1).

Мета: запровадження нових та прозорих правил для суб'єктів спрощеної системи оподаткування, що дасть змогу спростити ведення бізнесу, скоротити витрати платників податків на виконання податкового обов'язку.

Законопроект № 5866-1 передбачає:

- виключення всіх положень, пов'язаних із тотальною фіскалізацією, а також скасування застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу окремих товарів;

- відновлення права фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої - четвертої груп, незалежно від обраного виду діяльності, не застосовувати реєстратори розрахункових операцій у разі продажу товарів (надання послуг), вартість одиниці яких не перевищує розміру 1-ї мінімальної заробітної плати (у 2021 році – 6000 гривень), а у випадку перевищення цього розміру – за умови здійснення розрахунків за такі товари (послуги) за допомогою платіжних пристроїв (терміналів) або надання особі, яка отримує товар (послугу) розрахункового документу з відображенням операції у типовій формі ведення обліку та здачі протягом трьох банківських днів готівкової виручки (готівки) від продажу таких товарів (наданих послуг) до банків;

- встановлення збільшених граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування для другої та третьої груп платників єдиного податку в залежності від кількості осіб, які перебувають з платником єдиного податку у трудових відносинах (500 розмірів мінімальної заробітної плати за одного найманого працівника);

- встановлення граничної кількості найманих працівників (до 10 осіб) для платників третьої групи єдиного податку (сьогодні така кількість необмежена), що унормує застосування спрощеної системи оподаткування виключно у сфері малого підприємництва;

- унормування обліку доходів фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, – у разі здійснення розрахункових операцій у безготівковій формі облік доходів ведеться у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, при використанні готівкової форми розрахунків – облік доходів ведеться помісячно за типовою формою, а у разі продажу товарів (надання послуг), вартість одиниці яких дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати – облік доходів ведеться за типовою формою за підсумками робочого дня з відображенням кожної операції з продажу таких товарів (наданих послуг);

- надання права контролюючому органу на підставі письмового запиту під час проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання отримувати від банків інформацію про оборот коштів на поточних банківських рахунках суб’єктів господарювання за конкретний проміжок часу, а на підставі рішення адміністративного суду – інформацію про фінансові операції за рахунками суб’єктів господарювання за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначення платежів. 

Законопроект щодо уточнення деяких норм про справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби

На розгляд Верховної Ради України 13 вересня 2021 року внесено проект Закону України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо уточнення деяких норм про справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» (№ 6043).

Мета: уточнення передбачених Податковим кодексом України норм щодо особливостей справляння податку на додану вартість та акцизного податку на транспортні засоби особистого користування, що були у використанні та з року випуску яких минуло більше п’яти років  

Законопроектом № 6043 пропонується:

1) У пункті 77 підрозділу 2 та пункті 36 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України:

- збільшити строк дії  передбачених цими нормами особливостей справляння податку на додану вартість та акцизного податку з 180 до  270 днів з дня  набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» (а для учасників ООС з 270 до 365 днів);

- для вантажних автомобілів за товарною позицією 8704 згідно УКТ ЗЕД уточнити загальну масу таких транспортних засобів, а саме до 3,5 тонн включно;

- уточнити дату, станом на яку транспортні засоби перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту на митній території України, а саме на дату прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» (15 квітня 2021 року) замість 31 грудня 2020 року;

- уточнити деякі застереження щодо поширення цих норм на ввезені транспортні засоби.

2) Задля забезпечення виконання вище передбачених податкових новел пропонується внести зміни до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», а саме встановити таке:

- документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів також є реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий реєстраційним органом країни реєстрації такого засобу, в якому визначено рівень екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб;

- не поширювати  дію цього Закону на транспортні засоби: 1) ввезенні на митну територію України транспортні засоби особистого користування, що класифікуються за товарною позицією  8704 (загальною масою до 3,5 тонни включно) згідно з УКТ ЗЕД, митне оформлення яких для їх вільного обігу на митній території України проводиться відповідно до Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України»; 2) що використовувалися понад 50 років, або належать до предметів колекціонування або антикваріату. 

Законопроект щодо удосконалення бюджетних процедур

На розгляд Верховної Ради України 15 вересня 2021 року внесено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 6062).

Мета: удосконалення бюджетних процедур та актуалізація деяких норм Бюджетного кодексу України.

Законопроектом № 6062 вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані з:

1) удосконаленням і подальшим розвитком складових програмно-цільового методу у бюджетному процесі, зокрема в частині визначення терміну «бюджетна пропозиція», наділення головних розпорядників бюджетних коштів повноваженнями щодо складання і подання Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу) бюджетних пропозицій та встановлення їх відповідальності за включення недостовірних даних до таких пропозицій і порушення термінів їх подання, уточнення вимог щодо залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетних програм;

2) визначенням вимог щодо формування і затвердження Стратегії управління державним боргом та внесення змін до неї;

3) унормуванням питання списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою) або під державні (місцеві) гарантії, шляхом надання повноважень Уряду за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та місцевим радам визначати перелік суб’єктів господарювання із зазначенням обсягів списання такої заборгованості;

4) встановленням вимог щодо надання позичальникам кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду державного бюджету від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та уточнення порядку нарахування пені у  разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення таких кредитів та державних (місцевих) гарантій;

5) зміною механізму визначення ліміту загального обсягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу з 1 січня 2023 року;

6) поширенням вимог щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині управління об’єктами комунальної власності, подальшим розвитком системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами;

7) уточненням норм Кодексу щодо оприлюднення інформації про місцеві бюджети та інформації про виконання Державного бюджету України;

8) створенням державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Державного бюджету України з визначенням джерелами формування Фонду відрахувань щорічних ліцензійних платежів від провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і від випуску та проведення лотерей і встановленням напрямами використання коштів Фонду – на реалізацію програм та заходів, визначених законом про Державний бюджет України, у сферах охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності;

9) зміною розподілу коштів від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, між загальним і спеціальним фондами державного бюджету та загальним фондом місцевих бюджетів;

10) уточненням процедури складання Бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, визначеної Бюджетним кодексом України, з урахуванням компетенції і функцій Ради національної безпеки і оборони України.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи