Про автора

Олена Перепелюкова Кандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м.Харків
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/perepelyukova-olena-vasilivna-107.htm

Кандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м.Харків.

Освіта:

Вища економічна, кваліфікація: магістр з економіки підприємства, спеціалізація: економіка і підприємництво. Кандидат економічних наук з спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Навчальний заклад: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Професійна діяльність:

- робота економістом в ЗАТ «Термо»;

- 3 роки роботи в Управлінні праці та соціального захисту населення (персоніфікований облік пільгових категорій громадян, усі види допомог);

- 3 роки роботи науковим співробітником в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (відділ проблем міжрегіонального співробітництва);

- робота викладача кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Інтереси: просторовий розвиток економіки, соціальні проблеми суспільства, ризикологія.

Контакти
E-mail: [email protected]