Про автора

Інна Поліщук Судовий експерт, оцінювач

Професійна діяльність. Начальник відділу економічних досліджень Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи", судовий експерт, оцінювач.

Стаж роботи у галузі судової експертизи з 2011 року. Загальний стаж роботи у сфері інтелектуальної власності від 2009 року.

Експертні спеціальності. 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Оціночні напрямки: 1. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":
1.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок".
1.2. "Оцінка машин та обладнання".
1.3. "Оцінка транспортних засобів".
1.4. "Оцінка рухомого майна, крім тих, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність".
2. "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності":
2.1. "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)".
2.2. "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Освіта. Київський національний торговельно-економічний університет (економічна освіта) (2008).

ВСП "Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Києві (професіонал з інтелектуальної власності) (2014).

Національна академія внутрішніх справ (юридична освіта) (2014).

Контакти
E-mail: [email protected]