Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
07.05.2017 17:32

Протокол допиту по контрагенту та реальність господарської операції

Юрист, податкове право

В спорах з податковою щодо реальності господарської операції царицею доказів є вирок по директору контрагента по ст. 205 КК України – фіктивне підприємництво. Але, якщо замість вироку по 205-й в матеріалах справи наявний протокол допиту директора/засновни

В спорах з податковою щодо реальностігосподарської операції царицею доказів є вирокпо директору контрагента по ст. 205 КК України – фіктивне підприємництво.

Але, якщо замістьвироку по 205-й в матеріалах справи наявний протокол допиту директора/засновника контрагента про йогонепричетність до діяльності товариства або про реєстрацію юр.особи на себевиключно за грошову винагороду?

Практика ВАС України не така однозначна.

Типова ситуація, коли в рамках досудовогокримінального провадження допитується номінальний директор   підприємства, який заявляє, що жодноговідношення до діяльність товариства він не має, жодних договорів та актів непідписував, з контрагентами справ не мав.

Податкова такі пояснення використовує в якостідоказу нереальності господарської операції.

В більшості випадків, ВАС України погоджується зпозицією податкової, адже є рішення ВерховногоСуду України ще 2012 року, вякому зазначено: «Податкові накладні,виписані від імені осіб, які заперечуютьсвою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, не можуть вважатися належно оформленимита підписаними повноважними особами звітнимидокументами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг».

Так, в ухвалі ВАС України від 18.04.2017 по справі № 826/19591/15 зазначено: «В матеріалах справи наявний протокол допиту як свідка директора ТОВ «Будпромтех Плюс», відімені якого підписано договори та первинні документи, який зазначав, що відношення до діяльності підприємств не має,жодні договори та первинні документине підписував, а підприємство створив за грошову винагороду, без мети ведення підприємницької діяльності».

В ухвалі ВАС України від 15.02.2017 по справі № 826/20038/15 встановлено: «Як вірно встановлено судомапеляційної інстанції, в додаток до постанови про проведення перевірки позивачадолучено протокол допиту свідка Особа_4,яким повідомлено, що фінансово-господарськудіяльність від імені юридичних чи фізичних осіб ніколи не здійснював, вбанківських установах від імені ТОВ «Корпорація Тандем» рахунки не відкривав,грошові кошти не знімав та не отримував, документи фінансово-господарськоїдіяльності не підписував, в органах ДПС з приводу реєстрації юридичної особиніколи не був та реєстрацію не здійснював.

Колегіясуддів погоджується судом апеляційної інстанції, що наведені обставини свідчать про факт створення ТОВ «Корпорація Тандем» з метою прикриття незаконної діяльностіта те, що від імені цього підприємствадіяли особи, які не мали законних повноважень на його представництво».

Окрім остаточних рішень, в ЄДРСР містяться багатоухвал ВАС України про часткове задоволення касаційних скарг податкової таповернення справ на новий розгляд, узв’язку з тим, що суди попередніх інстанцій не врахували наявність протоколівдопиту.

Наприклад, ВАС України в ухвалі від 21.03.2017 у справі № 826/25701/15зазначив: «У ходірозгляду справи судами відхиленонаявний у матеріалах справи протоколдопиту свідка Особа_4 від 05.05.2015 року, який є директором ТОВ «Тоніс ЛТД», в рамках досудового розслідування. Відповіднодо пояснення Особа_4 він є непричетним до діяльностіпідприємства, договорів не укладав, актів виконаних робіт, податкових,видаткових накладних не підписував.

Отже, оскільки у справі, яка розглядається, містяться відомості, що посадова особа контрагента позивача ТОВ«Тоніс ЛТД» заперечує свою участь устворенні та діяльності цього товариства, зокрема й у підписанні будь-якихпервинних документів, то перевірката встановлення таких обставин маєзначення для правильного вирішення спору.

Ухвалюючи рішення прозадоволення позовних вимог, судипершої та апеляційної інстанцій належним чином не перевірили такі фактичні дані ».

Аналогічні висновки містися в ухвалах ВАС Українивід 01.02.2017 № 802/4416/14-а, від 08.02.2017 № 816/4349/13-а, №2а-16769/12/2670 та інше.

Рішень суду касаційної інстанції на користь позивача в даній категорії справ менше ніж на користь податкової, але такі судовірішення також існують.

Так, в ухвалі ВАС України від 25.01.2017 у справі № 815/6124/13-а зазначено: «Доводи податкового органу про непідтвердження реальності  з огляду на протокол допиту свідка засновникаТОВ «Укрвебконсалтинг» Особа_2, неможуть бути підставою для позбавлення платника (позивача) права на формування витрат та податкового кредиту, оскільки у розумінні ст. 124Конституції України та ст. 70Кодексу адміністративного судочинства України належними та допустимими доказами фактувчинення платником податків нікчемного правочину або факту відображення вобліку показників господарських операцій, які в дійсності не відбулись, можуть бути або обвинувальний вирок суду…або рішення суду у справі про стягненняодержаного за нікчемним правочином… або рішення суду про визнання правочинунедійсним…».

Це було остаточне рішення ВАС України.

Направляючи справу № 826/4962/15 на новий розгляд ВАСУкраїни в ухвалі від 05.04.2017вказав: «Так само протоколи допиту посадових осіб тазасновників контрагентів не є допустимими та беззаперечними доказами,які є безумовною та достатньою підставою для висновків про відсутністьфактичного виконання договорів… оскількинавіть за наявності вироку суду у кримінальній справі не виключається можливість здійснення позивачем з контрагентамиреальних господарських операцій, що також потребує оцінки судом всукупності з іншими доказами, а також у відповідності до вимог ч. 4 ст. 72 КАСУкраїни, однак постановлення вироків щодо посадових осібконтрагентів позивача судами не з'ясовувалось».

В даній справі Суд пішов ще далі, зазначивши, щонавіть вирок - не остаточна крапка, хочав Реєстрі за 2017 рік мені не вдалося знайти жодного рішення на користь фірмиза наявності вироку по ст. 205 КК України щодо посадових осіб контрагентів.

Натомість, є багато рішень, в яких зазначено, що відсутність вироку – не підстава невраховувати пояснення директорів контрагентів про їх непричетність догосподарської діяльності товариства: ухвали ВАС України від 01.02.2017 №802/4416/14-а, від 18.04.2017 № 816/1583/15.

Також, є рішення ВАС України, відповідно до якогопротокол допиту не є нововиявленою обставиною. Так, в ухвалі ВАС України від 07.04.2017 № 820/6321/15 вказано: «Протокол допиту ОСОБА_1 як свідка від 25.11.2015 року, на який посилається ЗахіднаОДПІ м. Харкова, не може вважатисьнововиявленими обставинами, тобто фактичними даними, що в установленомупорядку спростовують факти, які покладено в основу судового рішення, оскільки факт створення цією особою підприємства безмети здійснення фінансово-господарської діяльності не встановлений відповіднимсудовим рішенням».

Цікавим є рішення, в якому Суд прийняв сторонуфірми, незважаючи на протокол допиту бухгалтера позивача, про те, що їй нічогоне відомо про укладання з контрагентом договору та процесу його виконання. Це рішеннявід 12.04.2017 №812/271/14, в якому, нажаль, Суд не наводить своїх аргументів неврахуваннятакого протоколу допиту.

В іншому рішенні Суд стає на сторону позивача,тому що протокол допиту стосується не того директора, який підписував договірта документи з позивачем, а його наступника, за панування якого на фірмі,господарських відносин з позивачем не відбувалося - ухвала ВАС України від 26.01.2017№ К/800/23139/16.

Отже, позиція ВАС України щодо визнання протоколудопиту директора контрагента належним та допустимим доказом нереальностігосподарської операції ще не прийшла до єдиного висновку, при тому, що вбільшості випадків ВАС України погоджується, що це є достатнім доказомнереальності господарських відносин.

Але, оскільки відсутня єдина позиція ВАС України,наявні підстави для звернення до Верховного Суду України.


Попередній допис:  Повернення переплати з податку на прибуток. Нюанси

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net