Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
18.04.2017 14:42

Перше місце України у Європейському суді з прав людини

Партнер, адвокат Адвокатське об`єднання «Головань і Партнери»

Щодо звіту про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2016 році та відшкодування збитків державного бюджету

На сайтіМіністерства юстиції України оприлюднений Звіт про результати діяльностіУрядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2016 році.

Відповідно до цього звіту станом на 31.12.2016 Україназаймає 1 місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейськомусуді. У 2016 році Європейський суд надіслав Уряду України 1 326 справпроти України з пропозицією надати позицію Уряду України. З них 1 092 справистосуються невиконання або тривалого виконання рішень національних судів і належатьдо групи справ за «пілотним» рішенням Європейського суду «Юрій МиколайовичІванов проти України».

У 2016 році на виконання рішень Європейського суду здержавного бюджету було сплачено 612,294 млн. грн. Для порівняння зазначимо, щоу 2013 р. – 84,980 млн. грн., у 2014 р. – 169,817 млн. грн., у 2015 р. – 639,981млн. грн.

На сайтіДержавної казначейської служби України оприлюднена наступна інформація щодостану виконання судових рішень. Станомна лютий 2017 року у Державній казначейській службі України знаходиться понад191 тисяч виконавчих документів на суму більше 3,45 млрд. грн.,які підлягають виконанню за КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень суду,що гарантовані державою». З метою здійснення заходів щодо виконання рішень судуЗаконом України 
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» на поточний рік за КПКВК 3504040«Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» передбачено 500 млн. гривень.

При цьому Законом України «ПроДержавний бюджет України на 2017 рік» на поточний рік за КПКВК 3601170  «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційнихорганів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» передбачено 640,824млн. грн.

На підставі цієї інформації можливінаступні висновки:

-    на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів держававитрачає більше коштів ніж на виконання рішень національних судів;

-    д ля виконання судових рішень, які вже знаходяться навиконанні в Казначействі, державі потрібно близько 7 років (з розрахунку 500млн. грн. на рік).

У зв’язку з чим можливо обґрунтовано допустити, щокількість справ проти України в Європейському суді буде збільшуватися.

При цьому необхідно враховувати, що Європейський суд приймаючирішення проти України у справі щодо невиконання або тривалого виконання рішеньнаціональних судів, як правило, зобов'язує державу сплатити заявникусправедливу сатисфакцію, яка в залежності від тривалості невиконання, можестановити до 2000 євро. Отже держава не виконуючи рішення національних судів тадоводячи справи до Європейського суду цим спричиняє додаткові витрати збюджету.

Відповідно до Закон України «Про виконання рішень тазастосування практики Європейського суду з прав людини» Міністерство юстиціїУкраїни зобов’язано звернутися позовом про відшкодування збитків, завданихДержавному бюджету України, до особи, з вини якої Європейським судом булоприйнято рішення проти України.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2011 №3280/5 затверджений Порядок організації роботи щодо відшкодування збитків,завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейськогосуду з прав людини. Відповідно до цього наказу Міністерство юстиції Українитакож має звертатися до Генеральної прокуратури України із заявою пропроведення перевірки та встановлення осіб, винних у заподіянні збитківДержавному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду, тапритягнення їх до відповідальності.

Таким чином за позовами Міністерства юстиції України збиткибюджету мають відшкодовуватися за рахунок особи, з вини якої Європейським судомбуло прийнято рішення проти України.

З метою з’ясування яким чином виконуються ці вимоги ЗаконуУкраїни «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду зправ людини» мною до Міністерства юстиції України направлений запит наотримання публічної інформації з наступними питаннями:

1.   Кількістьпозовів та загальна сума позовів про відшкодування збитків, завданих Державномубюджету України внаслідок виплати відшкодування відповідно до рішеньЄвропейського суду з прав людини, які пред’явлені Міністерством юстиції Українипротягом 2016 року відповідно до Закону України «Про виконання рішень тазастосування практики Європейського суду з прав людини».  

2.   Кількістьсудових рішень та загальна сума грошових коштів відповідно до судових рішень,якими задоволені вищезазначені позови Міністерства юстиції України протягом 2016року.

3.   Сумагрошових коштів фактично стягнутих з відповідачів до Державного бюджету України(тобто сума коштів, що надійшла до Державного бюджету України) за позовами  Міністерства юстиції України провідшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплативідшкодування відповідно до рішень Європейського суду з прав людини протягом 2016року.  

4.   Кількістьзвернень Міністерства юстиції України до Генеральної прокуратури України іззаявою відповідно до  наказу Міністерстваюстиції України від 08.11.2011 № 3280/5  протягом 2016 року.

Відповідь Міністерстваюстиції України буде оприлюднена. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net