Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.03.2019 11:23

Позапланові перевірки для IT - це…

Юрист корпоративного відділу Юридичної компанії "Наказ"

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є виключні підстави для здійснення позапланового заходу:

1. Подання вашої власної письмової заяви до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду;

2. Виявлення та підтвердження недостовірності даних, які ви заявили у документі обов’язкової звітності;

3. Перевірка вас чи ви виконуєте умови приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень, які були у вас знайдені під час останньої перевірки;

4. Неподання вами документів обов’язкової звітності без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

5. Звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).  У такому разі позапланова перевірка здійснюється виключно за погодженням з вищим органом у відповідній сфері державного нагляду.

6. Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку підприємств у певній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив.

7. Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю підприємства.

Ви повинні ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу (чому до вас прийшли, що хочуть перевіряти) з наданням копії відповідного посвідчення (де написано, хто саме до вас прийшов та чому) на проведення заходу державного нагляду.

Закон встановлює обов’язок інформувати підприємство виключно про проведення планового заходу, тобто тільки тоді, коли у вас планова перевірка.

Тому вас не інформують наперед про проведення позапланового заходу.

Для здійснення позапланового, як і планового, заходу орган державного нагляду видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування вашої організації (ФОП Петров, ТОВ «Право») та предмет перевірки (прийшли перевіряти оформлення працівників).

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється на проведення заходу державного нагляду, яке підписується керівником органу державного нагляду із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, яке засвідчується печаткою.

Звертаємо увагу, що у посвідченні на проведення заходу зазначаються:

1. найменування органу державного нагляду, що здійснює захід (наприклад, Головне управління держпраці у Київській області);

2. найменування вашої організації або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;

3. місце знаходження вашої організації (адреса, яка зазвичай зазначена у ЄДРПОУ);

4. номер і дата наказу (рішення, розпорядження);

5. перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;

6. дата початку та дата закінчення заходу;

7. тип заходу (плановий або позаплановий);

8. форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

9. підстави для здійснення заходу (на початку статті вичерпний перелік підстав);

10. предмет здійснення заходу (чому саме назначена перевірка);

11. інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Чи повинен пред’являти посадова особа посвідчення?

Так, вона зобов’язана!

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду зобов’язані пред’явити керівнику вашої організації (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду і надати вам копію посвідчення.

Тому, у разі, якщо посадова особа органу державного нагляду без посвідчення та без службового посвідчення вона не має права здійснювати  перевірку вашої організації, ви маєте право не допускати посадових осіб органу до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, які зазначено вище.

 

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходуз обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення.

Встановлено, що за результатами здійснення позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду складає акт.

АКТ ПОВИНЕН МІСТИТИ ТАКІ ВІДОМОСТІ:

- дату складення акта;

- тип заходу (плановий або позаплановий);

- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

- предмет державного нагляду (контролю);

- найменування органу державного нагляду (наприклад, Головне управління держпраці у Київській області), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

- найменування вашої організації або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця.

Посадова особа органу державного нагляду зазначає в акті стан виконання вимог законодавстваа в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний закон.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду, які здійснювали захід та вами.

Якщо ви не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Ваші зауваження щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду.

У разі вашої відмови підписати акт посадова особа органу державного нагляду вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику вашої організації (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) в останній день заходу державного нагляду, а другий зберігається в органі державного нагляду.

 

P.S. "Пам'ятайте, у разі, якщо у посадової особи немає посвідчення, направлення, яке підписується керівником органу державного нагляду та засвідчується печаткою або ви виявили помилки у посвідченні та направленні, ви маєте право не допускати посадову особу до проведення позапланового заходу."

А з планом перевірок на 2019 рік ви можете ознайомитися тут https://inspections.gov.ua/

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи