Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
29.08.2017 10:01

Включення акцій державних ПАТ до біржового реєстру

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (від 07.04.2015№ 289-VIII) внесено зміни до статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: абзац другий частини першої статті 24 замінено д

      Законом України «Про внесеннязмін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (від07.04.2015№ 289-VIII) внесено зміни до статті 24 Закону України «Про акціонернітовариства», а саме: абзац другий частини першої статті 24 замінено двомаабзацами такого змісту:

      «Публічне акціонерне товариствозобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатисяу ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції публічного акціонерноготовариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондовоїбіржі в Україні».

      Отже, із приписів ст.1 та ст.24Закону України «Про акціонерні товариства» випливає необхідність для всіх  публічних акціонерних товариств пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру

       Чи потрібно проходити такупроцедуру  публічним акціонерним  товариствам, якщо вони є державними? Явважаю що ні, і ось чому.

      Відповідно до Положення про функціонуванняфондових бірж, біржовий реєстр - складова біржового списку,що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів. Біржовий списокце документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які навідповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорієюлістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.

      Відповідно до частини 2 ст.1 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні товариства» діяльність державних акціонерних товариствта державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких єдержава в  особі  уповноважених державних органів,  регулюється цим Законом, зурахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

    Спеціальним законом, який регулюєдіяльність державних акціонерних товариств є Закон України «Про управління об‘єктами державної власності».

     Відповідно до ст. 4 Закону України«Про управління об‘єктами державної власності» суб’єктамиуправління об’єктами державної власності є Кабінет МіністрівУкраїни.Відповідно до ст.  5 України «Про управління об‘єктами  державноївласності»  КабінетМіністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управліннядержавної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а такожоб'єкти управління державної власності, повноваження з управління якимипередаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом.Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України визначає умови створення та діяльності господарських структур, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур  і  визначає уповноважені органи управління,  які здійснюють  контроль  за  їх діяльністю.

       Отже, законодавство відсилаєнас до статутів таких державних акціонерних товариств.Виходячи із того, щозаконодавством передбачений особливий порядок відчуження державного майна,можливо припустити, що  в  статутах  таких акціонерних товариств встановленотакож  особливий порядок  відчуження акцій, що виключає   торгівлю  акціями  на фондовій біржі, в загальному порядку, а відповідно і виключає необхідність включення їх до біржових реєстрів.

     Так, наприклад, в статуті  публічного  акціонерного  товариства “Українська залізниця” ( який можна знайти на урядовому порталі )  в п. 44зазначено, що акціонер товариства, який володіє 100 відсотками його  акцій, неможе відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу,використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктівгосподарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їхвідчуження з державної власності.  Прицьому, відповідно до статуту єдиним акціонером товариства є держава в особіКабінету Міністрів України.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net