Про автора

Артем Безуглий Директор ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна", експерт з питань розвитку дорожньої галузі

Професійна діяльність. Директор ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна", кандидат економічних наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України. 

Керівник, науковець, експерт з питань розвитку дорожньої галузі. 

З листопада 2017 року – є керівником ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна". 

З 2010 по 2017 рік – заступник директора з наукової роботи ДП "ДерждорНДІ". 

З 2005 по 2010 рік - інженер 1 категорії, провідний інженер, начальник відділу, заступник директора УДВТП "Укрдортехнологія". 

Є керівником важливих розробок для дорожньої галузі:

- програми розвитку автомобільних доріг;

- методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг;

- державних будівельних норм щодо проектування та будівництва автомобільних доріг;

- галузевих стандартів щодо ціноутворення в будівництві та утриманні автомобільних доріг тощо. 

Очолюю підкомітет ПК 5 "Ціноутворення в будівництві автомобільних доріг", що входить до технічного комітету зі стандартизації ТК 311 "Ціноутворення та кошторисне нормування в будівництві".

Публікації. Маю понад 80 наукових праць та публікацій, читає лекції на конференціях і семінарах з актуальних проблем дорожньої галузі.

Освіта. Закінчив Національний транспортний університет у 2005 році  за спеціальністю "Менеджмент організацій" дорожньо-будівельного факультету, отримав кваліфікацію менеджер-економіст.

У 2014 році пройшов стажування за міжнародною програмою ділових стажувань SABіT в США щодо питань дорожнього будівництва.

У 2015 році захистив дисертацію за темою "Організаційно-економічні аспекти ефективного використання фінансових ресурсів в дорожньому господарстві" та отримав учене звання кандидата економічних наук.

Контакти
E-mail: [email protected]