Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.04.2020 13:00

Оскарження процедури проведення та результатів ЗНО

Підстави та порядок оскарження процедури проведення та результатів ЗНО. Чи варто звертатися до суду?

Оскарження - нормальна практика для відновлення порушених прав, а тому потрібно наперед знати, як захистити права та інтереси.

Мета ЗНО - забезпечити право на рівний доступ до освіти, відтак вихід за межі рівності порушуватиме конституційне право на освіту.

І. ДОСУДОВИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ.

Звернення до регламентної чи апеляційної комісії - перший крок у справах про оскарження процедури проведення чи результатів ЗНО.

Безпосереднє звернення до суду тягне за собою відмову в задоволенні позову, оскільки Порядком проведення ЗНО та моніторингу якості освіти визначена спеціальна процедура оскарження (постанова апеляційного суду м. Києва від 17.01.2018, справа № 761/16986/17).

Оскарженню підлягає:

1. Відмова в реєстрації для участі в ЗНО.

Підстави для відмови в реєстрації (перереєстрації) для участі в ЗНО визначено Порядком проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти:

1) ненадання документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

2) надання недостовірної інформації;

3) подання реєстраційних документів особою, яка не має права на участь у ЗНО;

4) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційні документи) або перереєстрації;

5) неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;

6) неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО відповідно до медичного висновку.

Регламентна комісія складає протокол з обґрунтуванням відмови.

Оскаржувати відмову при несуттєвій підставі не варто - сформуйте нову реєстраційну картку чи усуньте причини, що стали підставою для відмови в реєстрації або перереєстрації.

Розпочинати процедуру апеляції необхідно при необґрунтованій, безпідставній відмові, яку неможливо вирішити усуненням недоліків.

Для цього до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти направляється апеляційна заява (як та куди направляти описано в окремому розділі).

У заяві щодо відмови в реєстрації зазначається:

1) адресат: Апеляційна комісія при УЦОЯО (04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка 5);

2) ПІБ заявника, адреса проживання, РНОКПП, паспорт, контактний телефон;

3) назва "АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА про оскарження відмови в реєстрації";

4) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;

5) дата, підпис заявника;

6) до заяви додається: копія повідомлення регіонального центру про відмову в реєстрації та комплект реєстраційних документів, за результатами розгляду яких особі відмовлено в реєстрації.

Апеляційна заява подається протягом 14 календарних днів із дня завершення реєстрації (перереєстрації) і розглядається апеляційною комісією протягом 10 робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Апеляційна комісія задовольняє заяву з наданням можливості зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО або відмовляє в задоволенні заяви у зв'язку з підтвердженням об'єктивності рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації - учасник ЗНО набуває право на звернення до суду.

2. Порушення під час проведення ЗНО в пункті його проведення, що може вплинути на об'єктивність результату ЗНО.

Порушення може виражатися в неправильному відліку часу, відсутністю тестових матеріалів, дій персоналу пункту тестування чи інших абітурієнтів, що вплинуло на якість виконання роботи.

Всі, хто перебувають в пункті ЗНО, повинні повідомити відповідальному за пункт або уповноваженій особі Українського центру про факт порушення учасником/працівником пункту ЗНО процедури проходження/проведення зовнішнього оцінювання.

Апеляційна заява про порушення процедури проведення ЗНО подається через уповноважену особу Українського центру до регламентної комісії до виходу з пункту ЗНО в день тестування.

Розгляд заяви щодо порушення процедури здійснюється регламентною комісією протягом 3-х робочих днів з урахуванням дня надходження заяви.

За результатами розгляду регламентна комісія приймає одне з наступних рішень:

1) відмовляє в задоволенні заяви у зв'язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення ЗНО не впливає на об'єктивність результату чи непідтвердженням факту порушення процедури проведення ЗНО (рішення про відмову в задоволенні заяви надсилається заявнику наступного робочого дня після прийняття);

2) вважає виявлене порушення процедури проведення ЗНО таким, що впливає на об'єктивність результату та приймає рішення:

- подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів ЗНО через допущення стосовно особи порушення процедури проведення ЗНО;

- допустити особу до проходження ЗНО з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів ЗНО.

Відмова регламентної комісії у задоволенні заяви про порушення процедури оскаржується до апеляційної комісії не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання оскаржуваного рішення і розглядається протягом 10 робочих днів з дня її надходження.

У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії про відмову в задоволенні заяви про порушення процедури зазначається:

1) адресат: Апеляційна комісія при УЦОЯО (04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка 5);

2) ПІБ заявника, адреса проживання, РНОКПП, паспорт, контактний телефон;

3) номер Сертифіката;

4) назва "АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА про оскарження рішення регламентної комісії про відмову в задоволенні заяви про порушення процедури";

5) назва навчального предмета, процедура проведення ЗНО з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);

6) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

7) дата, підпис заявника;

8) до заяви додається: копія витягу з протоколу засідання регламентної комісії з відмовою.

За результатами розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до проходження ЗНО з певного навчального предмета під час додаткової сесії або про відмову в задоволенні заяви у зв'язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення ЗНО - учасник ЗНО набуває право на звернення до суду.

3. Результат ЗНО або рішення про його анулювання.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату ЗНО з певного навчального предмета, незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву щодо результатів ЗНО протягом 5 календарних днів з урахуванням дня офіційного оголошення результатів ЗНО з певного навчального предмета (сесії). 

У заяві зазначається:

1) адресат: Апеляційна комісія при УЦОЯО (04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка 5);

2) ПІБ заявника, адреса проживання, РНОКПП, паспорт, контактний телефон;

3) номер Сертифіката;

4) назва "АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА про оскарження результатів зовнішнього незалежного оцінювання";

5) назва навчального предмета, результат ЗНО з якого оскаржується, із зазначенням сесії тестування (основна/додаткова);

6) Зазначення про бажання учасника ЗНО щодо повторного визначення результату ЗНО;

7) дата, підпис заявника.

Розгляд апеляційної заяви щодо результатів здійснює апеляційна комісія протягом 15 календарних днів з урахуванням дня її надходження.

При розгляді апеляційної заяви здійснюються технічна (встановлення правильності визначення результату ЗНО під час: автоматизованої комп'ютерної обробки сертифікаційних робіт; персоналізації сертифікаційної роботи) та предметна (встановлення об'єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного оцінювання наданих відповідей) перевірки.

Не беруться до уваги записи, зроблені учасником ЗНО в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи, оскільки такі записи можуть вчинятися після виходу з пункту тестування.

Учасники ЗНО (їх законні представники) можуть бути присутні на засіданні, під час якого розглядаються подані ними апеляційні заяви. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії, на якому здійснюватиметься розгляд заяв щодо результатів, а також списки осіб, заяви яких розглядатимуться на засіданні, розміщуються на веб-сайті Українського центру.

Заявник може відкликати заяву щодо результатів до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.

Не допускається повторне оскарження результатів ЗНО з одного й того самого навчального предмета.

Апеляційна комісія відмовляє у задоволення заяви у разі:

1) відсутності помилок при здійсненні автоматизованої комп'ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації;

2) підтвердження об'єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

3) підтвердження рішення про анулювання результатів ЗНО.

При задоволенні заяви, апеляційна комісія приймає рішення про відновлення результату ЗНО або про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником ЗНО.

Якщо при розгляді заяви підтверджено факт неправильного встановлення результату ЗНО внаслідок технологічних помилок, допущених під час проведення ЗНО та/або в процесі визначення результатів ЗНО, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату ЗНО іншого учасника ЗНО (зокрема, у випадку неподання таким учасником відповідної заяви), про що його повідомляють на інформаційній сторінці учасника ЗНО шляхом розміщення витягу з протоколу в електронному вигляді.

У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів ЗНО інформація про результат ЗНО, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційній сторінці учасника ЗНО не пізніше 3-х робочих днів з дня прийняття рішення.

Протягом 3-х робочих днів рішення апеляційної комісії щодо розгляду заяви розміщується на інформаційній сторінці учасника ЗНО у вигляді витягу з протоколу в електронному вигляді.

Учасник ЗНО може оскаржити інші прийняті щодо нього рішення регламентної комісії, шляхом подання заяви до апеляційної комісії. Заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через 5 робочих днів із дня отримання оскаржуваного рішення, (з урахуванням часу, необхідного на її доставлення), та розглядається протягом 10 робочих днів із дня її надходження.

ІІ. НАПРАВЛЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЯВИ.

Регламентній комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти заява направляється на поштову чи електронну адресу, які вказані на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Апеляційній комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти заява направляється на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка 5, чи на E-mail адреси: [email protected]; [email protected].

УЦОЯО радить відправляти апеляційну заяву поштою рекомендованим листом.

Автор статті дотримується іншої думки. Кращий спосіб відправлення - "цінний лист з описом вкладення", оскільки надає можливість довести, які саме документи відправлені.

Порядком проведення ЗНО надано право направляти електронною поштою скановану апеляційну заяву. Це неналежний спосіб відправлення, оскільки справжність підпису не підтверджена та неможливо довести отримання заяви (при ігноруванні комісією).

Якщо апеляційну заяву неможливо відправити поштою - сканована, засвідчена Електронним цифровим підписом заява відправляється на обидві E-mail адреси. У тексті листа вказується про необхідність підтвердження отримання заяви.

Оформлення Електронного підпису через "Приват24" займає 5-10 хвилин, тому із цим проблем не виникне.

ІІІ. СУДОВИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ.

У судовій практиці зустрічаються справи, коли абітурієнти оскаржують рішення регламентної комісії або результатів ЗНО відразу до суду. Якими б доречними не є аргументи - суд відмовляє у задоволенні цих позовних заяв, оскільки передбачена спеціальна процедура оскарження.

Відмова апеляційною комісією в задоволенні апеляційної заяви не означає, що питання вирішено остаточно. У заявника залишається можливість на звернення до суду.

Тож, якщо рішення апеляційної комісії не обґрунтоване, порушує права абітурієнта - необхідно звертатися до суду.

Варто наголосити, що суд не наділений повноваженнями щодо перерахунку кількості нарахованих балів (постанова Апеляційного суду міста Києва від 17.01.2018, справа №761/16986/17).

ІV. ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО.

1) Конституція України;

2) Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти;

3) Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

4) Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти;

5) Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти;

6) Положення про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти;

7) Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

8) Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів освіти, при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Тож знайте свої права і не допускайте їх порушення, оскільки від цього залежить ваше майбутнє.

Бажаю успішно та легко скласти ЗНО!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]