Про автора

Тетяна Семигіна Докторка політичних наук, професорка, членкиня Національного агентства кваліфікацій

Професійна діяльність. Докторка політичних наук, професорка, членкиня Національного агентства кваліфікацій. 

Працювала завідувачкою кафедри "Школа соціальної роботи" Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), професором кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, була проректором з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму.

У 2019 році була обрана до складу Національного агентства кваліфікацій і працюю там на постійній основі з лютого 2020 року.

Була виконавчим секретарем та членом Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи, з 2021 року – довічний член цієї асоціації. Член Європейської соціологічної асоціації. Є членом Галузевої експертної ради зі спеціальності 231 "Соціальна робота" Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Авторка та співавторка понад 550 наукових та навчальних праць з питань соціальної політики та соціальної роботи, в тому числі понад 50 англійською мовою. Маю 7 підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів.

Освіта. Закінчила у 1997 р. Національний університет "Києво-Могилянська академія" та здобула кваліфікацію "магістр соціальної роботи". Захистила кандидатську дисертацію у 2008 р. на тему "Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток", спеціальність "теорія та історія політичної науки" і в 2013 році — докторську дисертацію на тему "Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз)" в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 

У 2010 році отримала вчене звання доцента по кафедрі "Школа соціальної роботи", у 2020 році вчене звання професора (по кафедрі соціальної роботи та практичної психології).