UA

об авторе

Тетяна Семигіна Докторка політичних наук, професорка, членкиня Національного агентства кваліфікацій

Професійна діяльність. Докторка політичних наук, професорка, членкиня Національного агентства кваліфікацій. 

Працювала завідувачкою кафедри "Школа соціальної роботи" Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), професором кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, була проректором з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму.

У 2019 році була обрана до складу Національного агентства кваліфікацій і працюю там на постійній основі з лютого 2020 року.

Була виконавчим секретарем та членом Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи, з 2021 року – довічний член цієї асоціації. Член Європейської соціологічної асоціації. Є членом Галузевої експертної ради зі спеціальності 231 "Соціальна робота" Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Авторка та співавторка понад 550 наукових та навчальних праць з питань соціальної політики та соціальної роботи, в тому числі понад 50 англійською мовою. Маю 7 підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів.

Освіта. Закінчила у 1997 р. Національний університет "Києво-Могилянська академія" та здобула кваліфікацію "магістр соціальної роботи". Захистила кандидатську дисертацію у 2008 р. на тему "Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток", спеціальність "теорія та історія політичної науки" і в 2013 році — докторську дисертацію на тему "Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз)" в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 

У 2010 році отримала вчене звання доцента по кафедрі "Школа соціальної роботи", у 2020 році вчене звання професора (по кафедрі соціальної роботи та практичної психології).

 

Контакты
E-mail: [email protected]