Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.08.2016 20:08

Алгоритм реєстрації касового апарату (РРО) в органах фіскальної служби

Адвокат (судовий захист), магістр права

Реєстрація, облік в ДФС та введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій (РРО).

                                        РРО.jpg

Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016р. № 547 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 р. за №918/29048) затверджено Порядок реєстрації та застосування реєстраторіврозрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операційза товари (послуги) – надалі – «Порядок».

Відповідно до п. 2 розділу 2 «Реєстрація тавведення в експлуатацію РРО» Порядку,  реєстраціїв контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державногореєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації наРРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації,установлених Державним реєстром РРО.

Окремо необхідно вказати, що наказом ДФС від16.06.2016 № 535 затверджено нову редакцію Державного реєстру реєстраторіврозрахункових операцій, які дозволені до використання суб’єктами господарюванняусіх форм власності (див. http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html).

ВАЖЛИВО: Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцемобліку суб'єкта господарювання як платника податків(п. 3 Розділу 2 Порядку).

Перелік необхідних документів для реєстрації РРО:

  1. заява про реєстрацію РРО за формою№ 1-РРО (див. заяву за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n239.doc) (далі - реєстраційна заява);
  2. копія документу, що підтверджуєфакт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, щопідтверджує право власності або користування РРО;
  3. копія документу на право власностіабо іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де будевикористовуватися РРО;
  4. копія паспорту (формуляра) РРО такопію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
  5. копія договору суб'єктагосподарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

ВАЖЛИВО: Уповноважена особа суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО занаявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленоїдовіреності на проведення реєстрації РРО.

Треба відмітити, що реєстраційна заява має бути підписана ОСОБИСТО  керівником суб'єкта господарювання абофізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання. (усі розділи реєстраційної заяви підлягаютьобов'язковому заповненню).

Копії документів, що долучаються до Заявизасвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписомфізичної особи – підприємця (оригінали пред'являютьсяна огляд контролюючому органу).

ВАЖЛИВО: Оригінали документів, крім реєстраційної заяви, повертаються суб'єктугосподарювання, а копії залишаються в контролюючому органі.

У реєстраційній заяві необхідно обрати спосіботримання реєстраційного посвідчення: поштою або безпосередньо в контролюючомуоргані.

Відповідно до п. 10 розділу 2 Порядку післяотримання заяви та додатків до неї посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з днянадходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО,формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видаєсуб'єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО заформою № 2-РРО (див. за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n240.doc).

Довідкапро резервування фіскального номерадійсна протягом п'яти робочих днів здати її видачі або надсилання на адресу електронної пошти суб'єктагосподарювання.

Для завершення процедури реєстрації РРОсуб'єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки про резервуванняфіскального номера надає до контролюючого органу копію довідки проопломбування РРО та акт введення в експлуатацію РРО, який можна отримати увідповідному сервісному центрі.

ВАЖЛИВО: У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначених документівдовідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальнийномер скасовується датою резервування.

Після отримання органом ДФС документів проопломбування та Акту введення в експлуатацію РРО посадова особа контролюючогооргану не пізніше наступного робочогодня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційноїсистеми ДФС та надає суб'єкту господарювання РЕЄЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ РРО заформою № 3-РРО (див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n241.doc) (далі - реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО вконтролюючому органі.

До реєстраційного посвідчення вносяться записищодо назви та адреси господарської одиниці, де використовується РРО, а такожнайменування контролюючого органу за адресою такої господарської одиниці тадати початку обліку РРО у цьому органі (п. 15,  розділу 2, Порядку).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи